Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Haiti arbetar vi med livräddande akutinsatser bland annat i samband med kolerautbrott.

Under 2015 vårdades fler än 2 300 patienter för kolera på Haiti. 

Haiti

På Haiti har sjukvården fortfarande stora problem med att tillgodose även basala medicinsk behov som mödravård och behandling av trauma.

Varför arbetar vi på Haiti?

  • Socialt våld
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Naturkatastrofer

Under slutet av 2016 arbetade vi intensivt med att nå de människor som drabbades av orkanen Matthew som träffade Haiti i början av oktober. Stora delar drabbades mycket svårt och många byar isolerades. För att nå de nödställda fick våra team ibland fått gå till fots i flera timmar eller ta hjälp av helikopter  och åsnor. Vi bistod bland annat med med första-hjälpen till skadade människor, behandlade kolerapatienter och donerade mediciner och annan utrustning för att behandla skador.  För att hjälpa de familjer som fått sina hem förstörda delade vi ut byggmaterial, hygienartiklar, vattenförvaring och vattenreningstabletter, filtar och energikex.

Läs mer: sjuksköterskan Anna Blidemans blogg från Haiti. 

Även om en mindre del av befolkningen kan betala för vård på privata kliniker eller utomlands saknar merparten av landets invånare tillgång till hälso- och sjukvård. Det är ont om vårdpersonal och ekonomiska resurser för bland annat medicinsk utrustning och läkemedel. Utan långsiktiga investeringar från regeringen och internationella organisationer kommer de som är mest utsatta inte heller i fortsättningen få den vård de behöver. Läkare Utan Gränser arbetar vidare med att försöka avhjälpa de brister som finns inom vården.

Sjukvård i Port-au-Prince

Många haitier bor i tätbefolkade, otrygga områden där det är vanligt med olyckor i hemmet. Våld, också sexuellt våld, är ett allmänt hälsoproblem.

På Drouillardsjukhuset, som ligger nära ett slumområde i Haitis huvudstad Port-au-Prince, har vi en avdelning för brännskador och dit remitteras patienter från hela landet. Nästan hälften som kommer dit är yngre än fem år. Under 2015 hade vi drygt 17 550 patientbesök, vi utförde fler än 3 550 operationer, hade sjukgymnastik och aktiviteter gällande mental hälsa. Vårt mål är att utbilda mer medicinsk personal och införa ett remissystem som gör det lättare för brännskadade att få vård av hög kvalitet.

I Tabarre, i östra delen av Port-Au-Prince, driver vi ett sjukhus där vi har kirurgi och traumavård. Sjukhuset har 122 sängplatser. Under året tog vårt team emot fler än 13 000 patienter som behövde akut hjälp. Över 6 400 kirurgingrepp gjordes. Sjukgymnastik och stöd rörande mental hälsa ingår också i programmet.

I en annan del av huvudstaden, Martissant, har vi ett akutcenter som är öppet dygnet runt. Under året hade vårt team 50 000 patientbesök. 30 000 av dem behövde hjälp efter att ha upplevt traumatiska olyckshändelser. Andra vanliga orsaker var brännskador och förlossningskomplikationer.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är ett förbisett akutproblem i Haiti. I maj öppnade vi en klinik där vi ger akut hjälp till den som utsatts för våld. Man kan också få mer långvarig medicinsk vård och psykologstöd. Mer än en tredjedel av de 258 personer som behandlades på kliniken var yngre än 18 år.

I närheten av Port-au-Prince har vi ett center med 148 sängplatser där gravida kvinnor med livshotande komplikationer får hjälp. Andra insatser för kvinnors hälsa inkluderar bland annat vård av nyfödda, familjeplanering och att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Under 2015 hade vårt team fler än 18 300 patientbesök, deltog vid 6 000 förlossningar och överförde 2 500 nyfödda till neonatalavdelningen. Centret har också en särskild enhet för gravida kvinnor med kolera.

Kolerakris efter jordbävning

Det utbrott av kolera som skedde efter jordbävningen 2010 utgör fortfarande ett hälsoproblem på Haiti. I Delmas, nära huvudstaden, driver vi i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ett behandlingscenter för kolera. Under året fick fler än 2 300 patienter vård. Vi kunde stänga det koleracenter vi haft i Martissant i maj, men vi har ett team som är beredda att rycka in om situationen så kräver.

Stängt sjukhus

Staden Léogane, några mil från huvudstaden, förstördes till stora delar vid jordbävningen. Vi satte då upp ett provisoriskt sjukhus, Chatuley, för att ta hand om akuta fall, komplicerade förlossningar och små barn. De två senaste åren har vi dragit ner aktiviteterna och i augusti stängde vi sjukhuset för gott. 

UNDER 2015 genomförde vi på Haiti:

  • 12 900 kirurgiska ingrepp
  • 6 700 förlossningar
  • 5 000 konsultationer om mental hälsa, både i grupp och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Haiti

Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Aktuellt om Haiti

En ung patient som utsatts för sexuellt våld besöker vår klinik i Port-au-Prince.
Nyheter från fältet

Sexuellt våld slår hårt mot Haitis unga

På vår klinik i Haitis huvudstad Port-au-Prince möter vi dagligen kvinnor och flickor med fruktansvärda historier om sexuella övergrepp i bagaget. Särskilt oroande är att 53 procent av dem är under 18 år.

För att hjälpa människor som drabbades av orkanen Matthew i Haiti delar vi nu ut byggmaterial, hygienartiklar, vattenförvaring och vattenreningstabletter, filtar och energikex.
Nyheter från fältet

Fortsatt stöd åt de drabbade i Haiti

Tre månader har gått sedan orkanen Matthew träffade Haiti. Efter att ha bistått med akut medicinsk vård ser vi nu till att 10 000 familjer i sydöstra Haiti, som drabbades hårdast av orkanen, får möjlighet att återuppbygga sina hem. 

Min sista dag på sjukhuset hade mina kollegor ordnat överraskningsfika.
Nyheter från fältet

Tack och hej!

"Mitt uppdrag är slut. Aldrig trodde jag att nio månader kunde gå så fort. Men nu är det dags att lämna och lämna över. Jag har lärt mig mer än vad jag hade kunnat drömma om. À là prochaine!"