Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Två år gamla Marta får behandling på koleracentret i Port-a-Piment, Haiti.

Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti. 

Brister i sjukvården i Haiti

På Haiti finns enorma vårdbehov. 2016 var tillgången till medicinsk hjälp ännu mer begränsad på grund av upprepade strejker vid landets allmänna sjukhus.

Det är bland annat brist på sjuksköterskor inom den allmäna sjukvården och de flesta invånare har inte råd att uppsöka privata kliniker. Haitis sjukvårdssystem har försvagats ytterligare efter de skador som orkanen Matthew orsakade i slutet av året. Läkare Utan Gränser fortsätter att försöka hantera akuta behov där det är möjligt, men landets regering och internationella aktörer behöver investera mer för att möta den växande efterfrågan på hjälp.

Läs mer: sjuksköterskan Anna Blidemans blogg från Haiti. 

Vårt arbete i haiti 2016

Sexuellt våld

I maj 2015 öppnade vi en klinik i Delmas, ett distrikt i huvudstaden Port-au-Prince, för att ge akut medicinsk hjälp till personer som utsatts för sexuellt våld. I slutet av året hade vi behandlat 787 personer, av dem 438 flickor och kvinnor under 18 år. På Haiti är sexuellt våld en åsidosatt medicinsk fråga och antalet fall är kraftigt underskattat inom officiell statistik. Vi arbetar med att förbättra tillgången till vård och öka medvetenheten om detta problem. Det är särskilt viktigt att den som utsatts för våld söker medicinsk hjälp inom 72 timmar. För att nå ut brett i dessa frågor till olika målgrupper använder vi flera strategier som konferenser, radiomeddelanden och fokusgrupper.

Förlossningsvård, kvinnors hälsa

I samma distrikt har vi sedan 2011 ett center med 176 sängplatser där vi tar emot gravida kvinnor med svåra komplikationer. Under 2016 hade vi drygt 19 000 patientbesök och nästan 5 600 förlossningar, av vilka 2 176 var kejsarsnitt. Nästan 2 500 nyfödda överfördes till akuta neonatalavdelningen. På centret har vi också postnatal vård, familjeplanering och behandling för att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Vi har också en särskild avdelning för gravida kvinnor med kolera.

Fortsatt koleraepidemi

Kolera är fortfarande ett stort hälsoproblem på Haiti, sju år efter att sjukdomen först noterades i landet. Under året behandlade våra team drygt 2 600 patienter. Många av dem smittades efter att orkanen Matthew dragit fram och de fick snabbt hjälp. Vi satte upp behandlingscenter och hjälpte också flera sjukhus att vårda kolerapatienter. Vi har team som fortfarande arbetar vid två koleracenter i Delmas-distriktet och vi fortsätter att övervaka spridning av kolera och kan snabbt rycka ut i akuta situationer.

Akutinsatser - beredskap för naturkatastrofer

Efter orkanen Matthew var en stor del av arbetet inriktat på södra Haiti, den region som var värst drabbad. Våra team stöttade sjukhuset i Port-à-Piment och vi hade också mobila kliniker. Drygt 17 500 patienter fick behandling, en del av dem hade drabbats av kolera. Insatserna gällde också vattenförsörjning och vi transporterade mer än 10 000 000 liter rent vatten dit. I otillgängliga bergsområden hjälpte vi 9 500 familjer med byggmaterial och vi vaccinerade 14 000 personer. Vi finns fortfarande på plats i Port-à-Piment för att kunna rycka in om det skulle uppstå behov av akuta hjälpinsatser.

Ida Torstensson berättar om sitt arbete som vatten- och sanitetsexpert i sydvästra Haiti efter orkanen Matthew.

Sjukvård i Port-au-Prince

På Drouillard-sjukhuset i huvudstaden har vi en avdelning för svåra brännskador. Dit remitteras patienter från hela landet. 2016 var 43 procent av dem som vårdades där barn under fem år. Sammanlagt tog vi emot 801 patienter, 630 av dem måste genomgå en större operation. Vi erbjöd sjukgymnastik och psykiskt stöd. Arbetet omfattar också utbildning av personal på andra sjukhus i behandling av brännskador och därmed öka tillgången till högkvalitativ vård av denna typs av skador.

På vårt sjukhus i Tabarre skedde en kraftig ökning av antalet patienter under andra halvan av året. Det berodde på en omfattande sjukvårdsstrejk i landet och viket innebar att en stor del av befolkningen saknade kostnadsfri vård. Sjukhuset har 121 sängplatser och erbjuder både kirurgi och traumavård. Under året fick 15 228 patienter akutbehandling och drygt 8 000 operationer genomfördes. Mer än 90 procent av patienterna har upplevt trauma och vi har en avdelning som erbjuder sjukgymnastik, socialt och psykiskt stöd.

På Martissant-kliniken, som ligger i ett slumområde där det förekommer mycket våld, erbjuder vi vård dygnet runt. Det är nu tionde året vi arbetar där. Under 2016 behandlade vi 52 344 patienter, drygt hälften av dem var olycksskador, men också skador orsakade av våld. 2 650 patienter remitterades till andra sjukhus, ett större antal än normalt på grund av strejkerna.

2016 i siffror:

  • 14 900 kirurgiska ingrepp
  • 7 500 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 5 600 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Haiti

Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

När vi arbetar i naturkatastrofer använder vi ofta uppblåsbara fältsjukhus. Här i Filippinerna i samband med tyfonen Haiyan.

Naturkatastrofer

Efter mer än 40 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under naturkatastrofer.

Aktuellt om Haiti

En ung patient som utsatts för sexuellt våld besöker vår klinik i Port-au-Prince.
Nyheter från fältet

Sexuellt våld slår hårt mot Haitis unga

På vår klinik i Haitis huvudstad Port-au-Prince möter vi dagligen kvinnor och flickor med fruktansvärda historier om sexuella övergrepp i bagaget. Särskilt oroande är att 53 procent av dem är under 18 år.

För att hjälpa människor som drabbades av orkanen Matthew i Haiti delar vi nu ut byggmaterial, hygienartiklar, vattenförvaring och vattenreningstabletter, filtar och energikex.
Nyheter från fältet

Fortsatt stöd åt de drabbade i Haiti

Tre månader har gått sedan orkanen Matthew träffade Haiti. Efter att ha bistått med akut medicinsk vård ser vi nu till att 10 000 familjer i sydöstra Haiti, som drabbades hårdast av orkanen, får möjlighet att återuppbygga sina hem. 

Min sista dag på sjukhuset hade mina kollegor ordnat överraskningsfika.
Nyheter från fältet

Tack och hej!

"Mitt uppdrag är slut. Aldrig trodde jag att nio månader kunde gå så fort. Men nu är det dags att lämna och lämna över. Jag har lärt mig mer än vad jag hade kunnat drömma om. À là prochaine!"