Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Haiti arbetar vi med livräddande akutinsatser bland annat i samband med kolerautbrott, kirurgi, traumavård, förlossninsvård och vård av nyfödda.

Under 2015 vårdades fler än 2 300 patienter för kolera. Vi kunde stänga det koleracenter vi haft i Martissant, men vi har ett team som är beredda att rycka in om situationen så kräver.

Haiti

På Haiti har sjukvården fortfarande stora problem med att tillgodose även basala medicinsk behov som mödravård och behandling av trauma.

Varför arbetar vi på Haiti?

  • Socialt våld
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Naturkatastrof

Även om en mindre del av befolkningen kan betala för vård på privata kliniker eller utomlands saknar merparten av landets invånare tillgång till hälso- och sjukvård. Det är ont om vårdpersonal och ekonomiska resurser för bland annat medicinsk utrustning och läkemedel. Utan långsiktiga investeringar från regeringen och internationella organisationer kommer de som är mest utsatta inte heller i fortsättningen få den vård de behöver. Läkare Utan Gränser arbetar vidare med att försöka avhjälpa de brister som finns inom vården.

Sjukvård i Port-au-Prince

Många haitier bor i tätbefolkade, otrygga områden där det är vanligt med olyckor i hemmet. Våld, också sexuellt våld, är ett allmänt hälsoproblem.

På Drouillardsjukhuset, som ligger nära ett slumområde i huvudstaden Port-au-Prince, har vi en avdelning för brännskador och dit remitteras patienter från hela landet. Nästan hälften som kommer dit är yngre än fem år. Under 2015 hade vi drygt 17 550 patientbesök, vi utförde fler än 3 550 operationer, hade sjukgymnastik och aktiviteter gällande mental hälsa. Vårt mål är att utbilda mer medicinsk personal och införa ett remissystem som gör det lättare för brännskadade att få vård av hög kvalitet.

I Tabarre, i östra delen av huvudstaden, driver vi ett sjukhus där vi har kirurgi och traumavård. Sjukhuset har 122 sängplatser. Under året tog vårt team emot fler än 13 000 patienter som behövde akut hjälp. Över 6 400 kirurgingrepp gjordes. Sjukgymnastik och stöd rörande mental hälsa ingår också i programmet.

I en annan del av huvudstaden, Martissant, har vi ett akutcenter som är öppet dygnet runt. Under året hade vårt team 50 000 patientbesök. 30 000 av dem behövde hjälp efter att ha upplevt traumatiska olyckshändelser. Andra vanliga orsaker var brännskador och förlossningskomplikationer.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är ett förbisett akutproblem i Haiti. I maj öppnade vi en klinik där vi ger akut hjälp till den som utsatts för våld. Man kan också få mer långvarig medicinsk vård och psykologstöd. Mer än en tredjedel av de 258 personer som behandlades på kliniken var yngre än 18 år.

I närheten av Port-au-Prince har vi ett center med 148 sängplatser där gravida kvinnor med livshotande komplikationer får hjälp. Andra insatser gäller bland annat vård av nyfödda, familjeplanering och att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Under 2015 hade vårt team fler än 18 300 patientbesök, deltog vid 6 000 förlossningar och överförde 2 500 nyfödda till neonatalavdelningen. Centret har också en särskild enhet för gravida kvinnor med kolera.

Kolerakris

Det utbrott av kolera som skedde efter jordbävningen 2010 utgör fortfarande ett hälsoproblem. I Delmas, nära huvudstaden, driver vi i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ett behandlingscenter för kolera. Under året fick fler än 2 300 patienter vård. Vi kunde stänga det koleracenter vi haft i Martissant i maj, men vi har ett team som är beredda att rycka in om situationen så kräver.

Stängt sjukhus

Staden Léogane, några mil från huvudstaden, förstördes till stora delar vid jordbävningen. Vi satte då upp ett provisoriskt sjukhus, Chatuley, för att ta hand om akuta fall, komplicerade förlossningar och små barn. De två senaste åren har vi dragit ner aktiviteterna och i augusti stängde vi sjukhuset för gott. 

UNDER 2015 HADE VI:

  • 12 900 kirurgiska ingrepp
  • 6 700 förlossningar
  • 5 000 konsultationer om mental hälsa, både i grupp och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Haiti

När vi arbetar i naturkatastrofer använder vi ofta uppblåsbara fältsjukhus. Här i Filippinerna i samband med tyfonen Haiyan.

Naturkatastrofer

Efter mer än 40 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under naturkatastrofer.

Många insjuknar i kolera i Mbandaka, Kongo-Kinshasa.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Aktuellt om Haiti

En patient anländer med ambulans till vårt sjukhus Centre de Référence en Urgence Obstétricale i Port-au-Prince, Haiti.
Nyheter från fältet

När mammor dör

"Jag önskar att varje gång en kvinna och ett barn dör här, att det skulle få samma uppmärksamhet. För det skulle betyda att det hör till ovanligheten."
- Anna Blideman, sjuksköterska.

Vi försöker ge de övergivna barnen så mycket kärlek vi kan.
Nyheter från fältet

De övergivna barnen

Levnadsförhållanden för många människor här är svåra och det kan helt enkelt vara det enda alternativet att överge barnet och hoppas på att vi hittar ett bättre liv för det. 

Stolt far med sitt nyfödda barn på förlossningskliniken i Haiti.
Nyheter från fältet

Stolt far

Ducastin sitter på en bänk och väntar på sin fru, Majorie, som har kommit till oss på återbesök.

Sophia är 17 år och har mist sitt barn
Nyheter från fältet

Sophia förlorade sitt barn

Sophia ska snart fylla 18 och har just mist sitt barn. Hon blödde i tre dagar innan hon förstod att hon var tvungen att ta sig till sjukhus.