Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Moçambique arbetar Läkare Utan Gränser främst med hivbehandling. I början av 2015 utförde vi även akutinsatser när kolera bröt ut.

I Moçambique arbetar vi främst med hivbehandling. Vi utför även akutinsatser vid kolerautbrott. För att hindra smittspridningen är det viktigt att informera människor om hur man förebygger sjukdomen.

Hiv i Moçambique

I Moçambique är antalet fall av hiv fortfarande högt. För trots ambitionen att snabbt ställa diagnos och sätta in behandling har 11,5 procent av den vuxna befolkningen hiv.

Konflikter i centrala Moçambique har gjort det svårare att få tillgång till hälso- och sjukvård. Vården har också påverkats av minskad budget som resulterat i brist på personal och läkemedel.

Vårt arbete i Moçambique 2016

I huvudstaden Maputo har Läkare Utan Gränser inriktat arbetet på att hjälpa hiv-patienter i behov av andra- eller tredjelinjens antiretroviral behandling (ARV). En del av dem har också andra sjukdomar som kaposis sarkom, som är en tumörsjukdom, eller hepatit och under 2016 startade vi ett program med fokus på hepatit C. Patienter som har multiresistent tuberkulos eller läkemedelsresistent tuberkulos ges omfattande vård.

Vi fortsätter att stödja hälsovårdsmyndigheterna i Changara och Marara-distrikten för att fler ska få tillgång till vård av hiv och tuberkulos. Vi har infört nya modeller för att engagera fler som arbetar på lokal nivå. Vi har också fortsatt att utveckla vårdmodeller för vissa nyckelgrupper som prostituerade och för män som har sex med män. Projektet täcker 180 platser på vägen från hamnen i Beira till gruvområdet i Teteprovinsen, västra Moçambique. Vi har träffat över 4 000 prostituerade och har fortfarande aktiv kontakt med närmare hälften av dem.

Nya projekt

Under året startade vi två nya projekt i distrikten Morrumbala och Mossurize. De gäller förlossningsvård och att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård i samhällen som påverkas av konflikter.

2016 i siffror:

  • 13 000 patienter fick första linjens ARV-behandling
  • 1 400 patienter fick andra linjens ARV-behandling
  • 150 patienter inledde behandling mot tuberkulos, varav
  • 120 mot multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 7 november 2017.

Det här arbetar vi med i Moçambique

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Aktuellt om Moçambique

Cecilia Mondar Khanje lär prostituerade i Moçambique hur de ska använda kondom för att minska spridningen av hiv.
Nyheter från fältet

Att nå ut med information till sexarbetare i södra Afrika

Ett nytt hivprojekt har startats i södra Afrika. Syftet är att nå sexarbetare och andra som löper hög risk att smittas av hiv men är svåra att nå med information.

Flyktingar från Moçambique i Kapise, Malawi.
Nyheter från fältet

Usla villkor för flyktingar från Moçambique i Malawi

Tusentals människor har flytt från Moçambique till Malawi de senaste månaderna. Vår fältkoordinator berättar om situationen för flyktingarna.

Kolera behandlas med vätskeersättning, oralt för de flesta patienter eller intravenöst för de allvarligt sjuka.
Nyheter från fältet

KOLERAUTBROTT I MOÇAMBIQUE

Sedan i december 2014 har kolerafall rapporterats i Moçambique och under den senaste månaden har antalen fall ökat drastiskt med 3 500 smittade och 37 döda. I Tete-provinsen, i den västra delarna av landet, är situationen särskilt oroande. Här berättar vår medicinske koordinator Ruggero Giuliani om situationen: