Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Moçambique arbetar Läkare Utan Gränser främst med hivbehandling. I början av 2015 utförde vi även akutinsatser när kolera bröt ut.

I Moçambique arbetar vi främst med hivbeandling. Vi utför även akutinsatser vis utbrott av kolera. För att hindra smittspridningen är det viktigt att informera människor om hur man förebygger sjukdomen.

Moçambique

I Moçambique fortsätter Läkare Utan Gränser samarbetet med landets hälsovårdsmyndigheter. Målet är att utveckla nya strategier i kampen mot hiv/aids och tuberkulos. En annan utmaning är att hantera utbrott av koleraepidemier.

Varför arbetar vi i Moçambique?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

2013 sjösattes en ambitiös plan för att tackla hiv/aids. Men trots det är sjukdomen fortfarande ett stort problem. Mellan 11 och 12 procent av vuxna i landet har hiv. Det som är oroväckande är att antalet fortsätter att öka, delvis beroende på strukturella svårigheter som ont om utbildad personal och återkommande brist på läkemedel. Vi bistår med en lång rad åtgärder. Det handlar bland annat om specialistvård för patienter med utvecklad aids och strategier så att hivpatienter lättare ska få tillgång till de läkemedel de behöver.

Specialistvård för hiv/aids-patienter

I huvudstaden Maputo riktar vi in arbetet på hiv/aids-patienter som behöver specialistvård. Det gäller också dem som, utöver hiv/aids, dessutom drabbats av multiresistent tuberkulos, hepatit eller någon form av cancer. Vi ger patienter med multiresistent tuberkulos samt kvinnor och barn med hiv en heltäckande vård. Under 2015 mätte vi virusmängden (av hiv) hos närmare 28 400 patienter.  

Vi har trappat upp aktiviteterna i det så kallade korridorprojektet som startade 2014. Det pågår längs vägen mellan hamnstaden Beira och gruvområdet i Teteprovinsen. Under 2015 har vi genomfört hivtester och testat för sexuellt överförbara sjukdomar på 967 lastbilschaufförer och 548 prostituerade. Den sistnämnda gruppen är särskilt utsatt – 55 procent bär på hiv.

Sjukdomsutbrott av kolera

Kolera är endemisk i Moçambique. Under året skedde flera ovanligt stora utbrott i centrala och norra delarna av landet. Våra team i provinserna Tete och Zambezi behandlade drygt 400 patienter. 

Under 2015 hade vi:

  • 34 300 patienter som fick första linjens ARV-behandling
  • 4 700 kolerapatienter
  • 1 000 patienter som fick andra linjens ARV-behandling
  • 800 patienter som behandlades för olika sorters tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 
 

Senast uppdaterad: 14 juli 2016

Det här arbetar vi med i Moçambique

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Moçambique

Cecilia Mondar Khanje lär prostituerade i Moçambique hur de ska använda kondom för att minska spridningen av hiv.
Nyheter från fältet

Att nå ut med information till sexarbetare i södra Afrika

Ett nytt hivprojekt har startats i södra Afrika. Syftet är att nå sexarbetare och andra som löper hög risk att smittas av hiv men är svåra att nå med information.

Flyktingar från Moçambique i Kapise, Malawi.
Nyheter från fältet

Usla villkor för flyktingar från Moçambique i Malawi

Tusentals människor har flytt från Moçambique till Malawi de senaste månaderna. Vår fältkoordinator berättar om situationen för flyktingarna.

Kolera behandlas med vätskeersättning, oralt för de flesta patienter eller intravenöst för de allvarligt sjuka.
Nyheter från fältet

KOLERAUTBROTT I MOÇAMBIQUE

Sedan i december 2014 har kolerafall rapporterats i Moçambique och under den senaste månaden har antalen fall ökat drastiskt med 3 500 smittade och 37 döda. I Tete-provinsen, i den västra delarna av landet, är situationen särskilt oroande. Här berättar vår medicinske koordinator Ruggero Giuliani om situationen:

Nyheter från fältet

140 000 HEMLÖSA EFTER ÖVERSVÄMNING

En vecka efter att det kraftiga regnet avtagit är Moçambique hårt drabbat av översvämningarna. I slutet av januari skickade vi ett team till provinsen Gaza, ett av de värst drabbade områdena, och har nu startat en akutinsats i staden Chokwe, 225 kilometer norr om huvudstaden. Så här säger Lucas Molfino, vår medicinska samordnare på plats, som just kommit tillbaka från Chokwe: