Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Pakistan arbetar vi framförallt med barn och mödravård.

Läkaren Barkat Hussain undersöker ett undernärt barn på vår klinik i Balochistan.

Pakistan

I Pakistan saknar fortfarande många människor tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Det gäller såväl behandling av olika sjukdomar som livräddande insatser vid förlossning och neonatalvård. Var tionde barn dör innan det fyllt fem.

Varför arbetar vi i Pakistan?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Särskilt utsatta är invånare i avlägsna bergstrakter nära gränsen till Afghanistan och i konfliktdrabbade områden. Också flyktingar och de som bor i slumområden har svårt att få medicinsk hjälp. Många gravida kvinnor dör av komplikationer som går att behandla och var tionde barn dör före fem års ålder. Läkare Utan Gränser fortsätter att stötta lokala hälsovårdsmyndigheter där behoven är som störst.

Barn- och mödravård i Balochistan

2011 öppnade vi ett barnsjukhus i Quetta, som är huvudort i Balochistan, en provins i sydvästra Pakistan. Där har vi bland annat en neonatalvårdsavdelning, ett center för barn med allvarlig undernäring och avdelningar för allmänvård. Under 2015 behandlade vi mer än 1 900 barn med allvarlig undernäring. Vi tog också emot över 4 000 patienter, enskilt och i grupp, gällande psykisk hälsa.

I Kuchlak, två mil norr om Quetta, har vi en vårdcentral där vi tar emot mammor och barn. Där hjälper vi till dygnet runt vid akuta förlossningar. Mer än 9 100 barn vaccinerades mot barnsjukdomar och vi behandlade också över 1 700 personer för leishmaniasis, en parasitsjukdom som sprids via sandflugor.

Nära gränsen till Afghanistan arbetar vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna på ett sjukhus för att hjälpa fastboende och afghanska flyktingar. Också här är våra insatser i första hand inriktade på kvinnor och barn. Det gäller bland annat barn under fem år med allvarlig undernäring. 8 200 barn vaccinerades. Vi tar också emot akuta fall som upplevt trauma. Närmare 6 000 personer fick hjälp. Också i östra Balochistan stöttar vi ett distriktssjukhus med att behandla barn med allvarlig undernäring.

Federalt administrerade stamområden

I Pakistan finns sju halvautonoma områden. Ett av dessa är Bajaur längst upp i norr. Vårt projekt på Nawagaisjukhuset drivs av lokal personal. Under 2015 hade teamet 43 000 patientbesök och 30 000 i behov av akut hjälp. Vaccinationsprogram och behandling av barn med allvarlig undernäring ingick i programmet. Vi donerade också läkemedel och medicinsk utrustning till två vårdcentraler i Talai och Bilot.

I sunnienklaven Sadda behandlade vi barn under tolv år vid Tehsilsjukhuset. En del hade insjuknat i mässling eller leishmaniasis. Vi hade hand om förlossningsvård och tog också emot akutpatienter som remitterats till sjukhuset.

Norra Khyber Pakhtunkhwa

I provinshuvudstaden Peshawar arbetar vi vid kvinnosjukhuset med omfattande insatser när det gäller komplicerade graviditeter och svåra förlossningar. Patienterna kommer från flera distrikt och sjukhuset tar också emot kvinnor som är flyktingar. Under 2015 hade vi mer än 5 200 patienter och 4 700 förlossningar. Vi utbildade också lokal personal att hantera högriskfall.

Cirka 20 mil norr om Peshawar stöttar vi ett distriktssjukhus i Timurgara med bland annat akuta insatser och neonatalvård. I mars satte vi upp en särskild enhet för att behandla patienter med akuta hjärtproblem. Vi hade 4 500 besök som gällde mental hälsa. Vi genomförde en rad aktiviteter för att uppmärksamma och sprida kunskap om denguefeber. Det är en virussjukdom som sprids via en mygga och som ger hög feber, led- och muskelsmärtor. En allvarligare form av sjukdomen ger blödningar och chocktillstånd och patienten riskerar då att dö.

Teamet vid Hanguprojektet för akut kirurgi hade 15 000 patientbesök, gjorde 800 kirurgingrepp och assisterade vid 3 200 förlossningar innan vi i september lämnade över aktiviteterna till hälsovårdsmyndigheterna.

Vård i Karachi

I utkanten av Karachi, landets största stad, finns ett tättbefolkat slumområde. Här bor cirka 115 000 människor under usla sanitära förhållanden. Tillsammans med en annan organisation har vi en klinik där som 2015 tog emot drygt 100 000 patienter. Vårt program omfattar både basal och akut vård, förlossningsvård och hjälp vid psykiska problem. Under två veckor drev vi en vaccinationskampanj och 31 000 barn vaccinerades mot mässling. Vi startade också ett behandlingsprogram för personer med hepatit C där vi erbjöd kostnadsfri tillgång till diagnos och behandling utan att behöva ta sig långväga till sjukhus.

Jordbävning

Den 26 oktober drabbades nordöstra Afghanistan och nordvästra Pakistan av en kraftig jordbävning (7,5 på Richterskalan). Vi fanns snabbt på plats vid två sjukhus där vi tog emot 250 skadade. Vi hjälpte också inhemsk personal med eftervård av de svårast skadade. Dessutom distribuerade vi hygienartiklar och annan utrustning till flera platser i de distrikt som drabbats av jordbävningen.

Under 2015 hade vi:

  • 358 300 öppenvårdskonsultationer
  • 27 700 födslar
  • 12 300 personer som behandlades på näringskliniker
  • 12 000 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 2 600 kirurgiska ingrepp
  • 1 400 leishmaniasispatienter

 
Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 14 juli 2016

Det här arbetar vi med i Pakistan

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Pakistan

En sjuksköterska tar hand om Lal Bibi, 40 dagar gammal, på sjukhuset i  Dera Murad Jamali, Pakistan.
Nyheter från fältet

”Plötsligt fick jag behandla mina egna barn”

Trots att det inte råder brist på mat i Pakistan visar cirka 45 procent av barnen under fem år tecken på kronisk undernäring. Det beror på en kombination av socioekonomiska och kulturella skäl, där amning spelar en viktig roll.

Svenska Läkare Utan Gränsers logotyp
Nyheter från fältet

Jordbävningen i Pakistan: Vi tar hand om skadade och utvärderar behov

Måndagen den 26 oktober skakades nordöstra Afghanistan och nordvästra Pakistan av en jordbävning. Våra projekt i Pakistan tog emot många skadade under de första timmarna efter jordbävningen.