Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Pakistan arbetar vi framförallt med barn och mödravård.

Läkaren Barkat Hussain undersöker ett undernärt barn på vår klinik i Balochistan.

Hälso- och sjukvård i Pakistan

I Pakistan är tillgång till sjukvård fortfarande en stor utmaning. Det gäller särskilt människor på landsbygden, i slumområden i städer och i trakter som påverkas av konflikter.

Situationen för kvinnor och barn är allvarlig. Ute på landsbygden dör kvinnor under graviditet och förlossning av komplikationer som går att förhindra. I många områden saknas vård av nyfödda och nästan vart tionde barn dör före fem års ålder.

Vårt arbete i Pakistan 2016

Mödra- och barnhälsovård i Balochistan

I provinsen Balochistan, sydvästra Pakistan, driver vi ett barnsjukhus med 60 sängplatser i huvudorten Quetta. Där finns en neonatalavdelning, ett center för barn under fem år med allvarlig akut undernäring och en isoleringsavdelning. Under 2016 skrevs 800 patienter in och 2 385 barn behandlades för undernäring.

I Kuchlak, två mil norr om Quetta, har vi en vårdcentral för mammor och barn. De som inte fyllt fem år kan få hjälp med näringstillskott och vi finns på plats dygnet runt vid akuta förlossningar. Om det uppstår svåra komplikationer remitteras mamman till sjukhuset i Quetta. Under året hade vi närmare 40 000 patientbesök och 5 000 förlossningar.

"Plötsligt fick jag behandla mina egna barn" - läkaren Tufail Ahmad på distriktssjukhuset i Dera Murad Jamali, östra Baluchistan, berättar.

Nära gränsen till Afghanistan, norr om Quetta, arbetar vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna på distriktssjukhuset i Chaman. Insatserna omfattar reproduktiv hälsa, vård av nyfödda och behandling av barn under fem år i behov av näringstillskott. Det är inte bara bofasta som kan få vård där utan också afghanska flyktingar och andra som tagit sig över gränsen i behov av medicinsk hjälp. Under året tog vi emot drygt 1 000 patienter på neonatal- och barnavdelningarna, vi assisterade vid cirka 4 000 förlossningar, varav 248 kejsarsnitt, och drygt 1 320 barn behandlades för undernäring. Vi bistod också hälsovårdsmyndigheterna med akutinsatser för närmare 7 000 patienter som upplevt trauma.

Vi fortsätter att arbeta i distrikten Jaffarabad och Naseerabad i östra delen av provinsen, bland annat med behandling av svårt undernärda barn. Vi finns också på neonatal- och barnavdelningarna på distriktssjukhuset i Dera Murad Jamali. Genom ett nätverk av mobila kliniker har vi program för att behandla undernäring. 2016 öppnade vi på nytt en mödra- och barnavdelning på sjukhuset i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna där närmare 11 500 undernärda barn fick behandling. Drygt 800 patienter lades in på neonatal- och barnavdelningarna och vi bistod vid 484 förlossningar.

I Kuchlak och på Benazir Bhutto-sjukhuset i Mari Abad behandlade vi 2 555 patienter för kutan leishmaniasis. Det är en hudsjukdom som ger upphov till svårläkta sår.

Fata-områden

I Pakistan finns flera federalt administrerade stamområden, FATA. I Bajaur, norra Pakistan, har vi team som arbetar på Nawagai-sjukhuset inom bland annat öppenvården och på en avdelning för mammor och barn. Många behandlas för sjukdomen kutan leishmaniasis, som är mycket vanlig i Bajaur. Under året tog vi emot drygt 31 000 patienter, drygt 8 000 av dem akut.

På Sadda Tehsil-sjukhuset i stamområdet Kurram har vi en rad aktiviteter. Det gäller öppenvård för barn upp till fem år och vid behov kan barn upp till tolv år läggas in på sjukhuset. Vi behandlar kutan leishmaniasis, erbjuder förlossningsvård och stöttar hälsovårdsmyndigheterna vid akuta fall. Under året hade vi i genomsnitt 3 000 patientbesök varje månad. På det mindre Alizai-sjukhuset tog vi emot omkring 120 barn i veckan inom öppenvården.

Khyber Pakhtunkhwa

I provinshuvudstaden Peshawar arbetar vi på kvinnosjukhuset och ger akut förlossningsvård dygnet runt. Sjukhuset har 24 sängplatser på förlossningsenheten och 18 platser på neonatalavdelningen. Där kan för tidigt födda eller svårt sjuka barn få specialistvård. I januari började ett av våra team arbeta på att förbättra kommunikationen mellan patienter, sjukhus och samhället.

I Timurgara, omkring 20 mil norr om Peshawar, stöttar vi distriktsjukhuset. Det gäller bland annat akutfall, återupplivning och neonatalavdelningen. Våra team gar akut förlossningsvård, inklusive kirurgi, och bistod vid drygt 9 600 förlossningar. Vi behandlade närmare 2 670 patienter med akuta hjärtproblem och tog emot nästan 4 000 patienter som behövde hjälp för psykisk ohälsa. Vi hade också en rad utåtriktade aktiviteter kring hälsofrågor.

Slumområde i Karachi

Storstaden Karachi i södra Pakistan har ett stort slumområde – Machar Colony slum. I samarbete med en lokal organisation – SINA Health Education & Welfare Trust – har vi en klinik som under året hade drygt 107 000 patientbesök. Slumområdet är tätt befolkat med omkring 200 000 invånare som lever under ohygieniska förhållanden. Projektet omfattar primärvård, akutbehandling, förlossningsvård och hjälp vid psykisk ohälsa. Vi har också utbildning om hygien och hälsa. Eftersom det är mycket vanligt med hepatit C i detta område hjälper vi också till med diagnostik och att behandla sjukdomen. 2016 påbörjade 412 patienter behandling.

Akutinsatser

I april orsakade häftiga regn svåra översvämningar. Tillsammans med lokala myndigheter distribuerade vi nödutrustning till drygt 1 650 drabbade människor i Swat, Kohistan och Shangla. I Timurgara, Balambat och ett läger för afghanska flyktingar drev vi en kampanj för att förebygga denguefeber. Vi nådde ut till närmare 4 200 hushåll. Under sommaren ordnade ett av våra team så att det på tio platser fanns vatten och tillgång till första hjälpen för att förhindra värmeslag på grund av hettan. Då nådde vi 23 000 personer.

2016 i siffror:

  • 296 900 patientbesök i öppenvård
  • 25 600 förlossningar
  • 16 300 personer behandlades på näringskliniker
  • 9 400 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 5 500 mässlingsvaccinationer i samband med sjukdomsutbrott
  • 2 700 patienter behandlades mot leishmaniasis 
  • 2 200 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 7 november 2017.

Det här arbetar vi med i Pakistan

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Aktuellt om Pakistan

En sjuksköterska tar hand om Lal Bibi, 40 dagar gammal, på sjukhuset i  Dera Murad Jamali, Pakistan.
Nyheter från fältet

”Plötsligt fick jag behandla mina egna barn”

Trots att det inte råder brist på mat i Pakistan visar cirka 45 procent av barnen under fem år tecken på kronisk undernäring. Det beror på en kombination av socioekonomiska och kulturella skäl, där amning spelar en viktig roll.

Svenska Läkare Utan Gränsers logotyp
Nyheter från fältet

Jordbävningen i Pakistan: Vi tar hand om skadade och utvärderar behov

Måndagen den 26 oktober skakades nordöstra Afghanistan och nordvästra Pakistan av en jordbävning. Våra projekt i Pakistan tog emot många skadade under de första timmarna efter jordbävningen.