Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna i Burkina Faso som tvingats på flykt efter en våldsam attack mot hennes hemby
Foto: Caroline Frechard / Läkare Utan Gränser
Under 2014 gav vi basal hälso- och sjukvård till människor som flytt till Burkina Faso undan våldet i Mali.

Burkina Faso

Säkerhetsläget i Burkina Faso försämrades snabbt under 2019 när strider mellan olika väpnade grupper och regeringsstyrkor tvingade människor på flykt. Därför har vi trappat upp våra insatser i landet.

Det urskillningslösa våldet har tvingat över en miljon människor i Burkina Faso på flykt. Många bor nu i provisoriska bostäder med dålig tillgång till mat och dricksvatten. Utöver våldet står landet inför omfattande hälsoproblem som malaria, osäker livsmedelsförsörjning och fattigdom.

Sjukvårdsinrättningarna i landet lider också av personalbrist, eftersom många läkare har flytt undan våldet.

När väpnade grupper tar kontroll över områden blir det praktiskt taget omöjligt att ta sig fram landvägen. Livsmedel och medicinsk utrustning kan bara levereras med militärkonvojer eller med flyg, vilket orsakar allvarlig brist och kraftigt stigande priser.

Läkare Utan Gränsers arbete i Burkina Faso

Sedan 2019 har vi ökat våra insatser avsevärt. Men hot mot vår personal och patienter tvingar oss ofta att pausa verksamheten av säkerhetsskäl.

Den 8 februari 2023 blev en av våra bilar, tydligt markerad som sådan, beskjuten. I bilen färdades fyra anställda varav två dog till följd av skottlossningen.

Våra team fortsätter dock att leverera humanitär och medicinsk hjälp till internflyktingar och värdsamhällen, med fokus på att malaria, utbrott av mässling och andra sjukdomar, psykisk hälsa och sexuellt våld.

Våra team transporterar också vatten med lastbil samt borrar och renoverar brunnar för att åtgärda den allvarliga vattenbrist som förvärrats av den pågående konflikten.

Youssouf Dembélé jobbar på plats i Burkina Faso. Här berätta han om den humanitära situationen i landet och vad vi gör på plats.

Burkina Faso

Fakta Burkina Faso

  • Befolkning: 20 miljoner
  • Huvudstad: Ouagadougou
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1995 
  • Antal anställda 2022: 1 176