Hoppa till huvudinnehåll

Burkina Faso

En kvinna i Burkina Faso som tvingats på flykt efter en våldsam attack mot hennes hemby
Under 2014 gav vi basal hälso- och sjukvård till människor som flytt till Burkina Faso undan våldet i Mali.
Foto: Caroline Frechard / Läkare Utan Gränser

Burkina Faso

Fakta Burkina Faso

  • Befolkning: 20 miljoner
  • Huvudstad: Ouagadougou
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1995 
  • Antal anställda 2020: 691

Säkerhetsläget i Burkina Faso försämrades snabbt under 2019 och strider mellan olika väpnade grupper tvingade människor på flykt. Därför har vi trappat upp våra insatser i landet.

Det urskillningslösa våldet har tvingat över en miljon människor i Burkina Faso på flykt. Många bor nu i provisoriska bostäder med dålig tillgång till mat och dricksvatten. Sedan 2019 har vi ökat våra insatser avsevärt då flyktingkrisen förvärrades.

Vi svarar också på coronapandemin i landet och ger vård till covidpatienter på isoleringsavdelningar och särskilda vårdinrättningar.

Läs mer om våra aktiviteter i Burkina Faso på vår internationella hemsida. 

Senast uppdaterad: 27 april 2021.