Hoppa till huvudinnehåll

Natten mellan den 21 och 22 oktober kommer vi att göra tekniska uppdateringar på vår hemsida. Detta innebär att vår hemsida inte kommer att vara tillgänglig 03.00-05.00 natten mot tisdag.

Flyktinghjälp i Jordanien

På Ar Ramtha-sjukhuset, i nordvästra Jordanien, tar vi emot krigsskadade syrier. De flesta patienter behöver akuta operationer.
Foto: Ton Koene

Fakta Jordanien

  • Befolkning: 7,6 miljoner
  • Huvudstad: Amman
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2006
  • Antal anställda 2017: 547 

I Jordanien har Läkare Utan Gränser flera projekt där vi ger syriska flyktingar medicinsk hjälp. Det gäller också särskilt utsatta personer i den egna befolkningen.

I Jordanien finns nästan 650 000 registrerade flyktingar från Syrien, de allra flesta i behov av humanitär hjälp. Det växande antalet människor i landet har satt ökad press på sjukvårdssystemet. I Irbid, norra Jordanien, har vi tre kliniker för att hjälpa syrier och utsatta jordanier med behandling av icke smittsamma sjukdomar, den vanligaste orsaken till dödsfall i regionen. Vi erbjuder medicinsk vård, hembesök och psykosocialt stöd till cirka 5 000 patienter med sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Under 2017 hade vi mer än 37 000 besök. Vi stöttar också en vårdcentral i Turra, nära staden Ar Ramtha, norra Jordanien, som tar emot syriska flyktingar och boende i området. Under året hade vårt team drygt 12 500 patientbesök.

Mödravård

I Irbid regionen är vi den huvudsakliga vårdgivaren för syriska flyktingar när det gäller reproduktiv hälsa. Där driver vi en mödravårdsavdelning med 22 sängplatser och en intensivvårdsenhet för nyfödda. Under året hjälpte våra team till vid 4 120 förlossningar, tog emot 664 nyfödda och hade 16 000 besök inför förlossning. Vi ökade våra insatser när det gäller psykisk ohälsa genom att stötta syriska barn och deras föräldrar i ett projekt i Mafraq, nordöstra Jordanien, och genom öppna möten på våra kliniker och vårdcentralen i Irbid. Våra team erbjöd rådgivning, både individuellt och i grupp och gav psykosocialt stöd.

Vår svenske läkare Mats Blennow berättar om sitt arbete i Jordanien:

Rekonstruktiv kirurgi

I huvudstaden Amman fortsätter vi det projekt vi driver för att behandla krigsskadade och våldsutsatta personer. Det sker vid sjukhuset för rekonstruktiv kirurgi. Patienterna får här omfattande vård för svåra kroppsskador, sjukgymnastik och psykiskt stöd. Under året genomförde vi 1 150 operationer.

Omar Al Balkhi, flykting från Syrien, berättar om sin sjukvårdsvistelse i Jordanien: 

Akut kirurgi i Ar Ramtha

Sedan 2013 har vi ett projekt med akut kirurgi i staden Ar Ramtha. Där tar vi emot krigsskadade patienter från fältsjukhus i södra Syrien. Då stridigheterna eskalerade under 2017 ökade antalet svårt skadade som krävde snabb behandling. Men i juli skedde en avtrappning av våldet i sydvästra Syrien vilket ledde till en kraftig minskning av patienter. Vi beslöt därför att avsluta projektet i januari 2018. Under 2017 tog vi emot och behandlade 295 krigsskadade patienter, genomförde mer än 600 större kirurgingrepp och hade över 1 650 möten för att ge psykosocialt stöd.

2017 i siffror: 

  • 67 600 patientbesök
  • 8 300 patientbesök rörande psykisk ohälsa
  •  2 00 större kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.