Hoppa till huvudinnehåll

Pestutbrott på Madagaskar

Personal från Läkare Utan Gränser talar med en patient under pestutbrottet i oktober 2017.
Foto: RIJASOLO/Riva Press

Fakta Madagaskar 

  • Befolkning: 23,6 miljoner
  • Huvudstad: Antananarivo
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987
  • Antal anställda 2017: 2

Då det hösten 2017 skedde ett utbrott av lungpest på Madagaskar fanns Läkare Utan Gränser på plats för att stötta landets hälsovårdsmyndigheter.

Trots att pest är en sjukdom som återkommande förekommer på Madagaskar var årets utbrott exceptionellt då lungpest är en dödligare variant än böldpest, som är betydligt vanligare och som överförs av små däggdjur. Lungpest sprids mellan människor och ger hög feber, andnöd och blodiga hostattacker. Mellan augusti och början av december insjuknade drygt 2 400 personer och 209 av dem dog.

"Pest är en skrämmande sjukdom, men snabba insatser kan minska dödligheten drastiskt och leda till ett slut på epidemin."
- Luca Fontana, expert på vatten och sanitet

Huvudstaden Antananarivo och Tamatave, en hamnstad på östra Madagaskar, hade flest fall av lungpest. I oktober hjälpte vi till att sätta upp ett center för bedömning och behandling av patienter. Teamet inriktade sig också på att förbättra hygieniska förhållanden och vidta åtgärder för infektionskontroll. De utbildade också medicinsk personal och genomförde en rad hälsofrämjande aktiviteter.

I november var situationen under kontroll och vi började trappa ner arbetet i Tamatave. Teamet stannade ytterligare några veckor för att utvärdera eventuella hälsorisker orsakade av pesten i området kring Antananarivo. I huvudstaden finns landets enda center för specialistbehandling av pest. Vi bidrog där med att förstärka det system för bedömning av patienter och därmed kunna prioritera de patienter som snabbt måste få behandling.

I en annan region, i Ambalavao, satte vi också upp ett center för att kunna bedöma och behandla smittade patienter och vidta förebyggande åtgärder. För att stötta hälsovårdsmyndigheterna inför kommande utbrott organiserade vi olika aktiviteter för att allmänt öka uppmärksamheten.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 28 november 2018.