Hoppa till huvudinnehåll

Natten mellan den 21 och 22 oktober kommer vi att göra tekniska uppdateringar på vår hemsida. Detta innebär att vår hemsida inte kommer att vara tillgänglig 03.00-05.00 natten mot tisdag.

Vård av barn i Niger

Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger. Tusentals människor har flytt hit undan attacker från Boko Haram.
Foto: Sylvain Cherkaoui / Cosmos

Fakta Niger

  • Befolkning: 20,7 miljoner
  • Huvudstad: Niamey 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985 
  • Antal anställda 2017: 2 093 

I Niger fortsätter Läkare Utan Gränser att fokusera arbetet på att minska barnadödligheten, särskilt under den säsong med flest fall av undernäring och malaria. Vi hjälpte också flyktingar i regionen Diffa, östra Niger, då många insjuknade i hepatit E.

Utbrott av epidemier

I april 2017 skedde ett utbrott av hepatit E i Diffa-regionen. Vi vidtog då en rad aktiviteter för att hantera situationen. Vi hade personal på 224 olika platser för att garantera tillgång till rent vatten samt delade ut hygienartiklar och annan utrustning. Mer än 200 000 personer deltog i informationsmöten hur man kan förebygga smitta och känna igen symtomen. På flera sjukhus och vårdcentraler hjälpte vi till med att behandla patienter med hepatit E. Vi satte också upp en intensivvårdsenhet på barn- och mödravårdskliniken i staden Diffa för att behandla gravida som drabbats av komplikationer till följd av hepatit E. 350 kvinnor togs emot på enheten.

Under året skedde i Niger också ett utbrott av hjärnhinneinflammation. Mellan mars och juni samarbetade våra team med landets hälsovårdsmyndigheter. Cirka 464 000 personer vaccinerades. Värst drabbade var regionerna Niamey, Tillabéri, Dosso, Tahoua och Maradi.

Efter ett utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger i mars 2017 vaccinerade våra team fler än 358 800 personer i de mest drabbade områdena.

Diffa-regionen

Människor i Diffa, en region som gränsar till Nigeria, har påverkats av de våldsamma sammandrabbningar som skett mellan oppositionsgrupper och militära styrkor. Här samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna med humanitär hjälp, olika sjukvårdsinsatser och har beredskap att rycka in akut. Det gäller såväl lokalbefolkningen som flyktingar.

Under året hade vi team som arbetade med barn- och mödravård på regionalsjukhuset i staden Diffa, på distriktssjukhusen i Nguigmi och Mainé-Soroa samt vid flera vårdcentraler och enklare vårdinrättningar i flera distrikt. Sedan juni har vi haft mobila kliniker för att nå otillgängliga trakter.

I Mainé-Soroa-distriktet ger vi flyktingar, som finns nära gränsen mellan Niger och Nigeria, medicinsk vård. Våra team hade mobila kliniker och remitterade patienter som var i behov av bland annat kirurgi till distriktssjukhuset.

Vi utvecklar den lokala sjukvården och har en rad aktiviteter i regionen med inriktning på malaria, diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner och screening för undernäring. Då många människor utsatts för våld och annat trauma ger vi också psykosocialt stöd. Drygt 15 700 fick individuellt stöd och vi hade mer än 2 530 gruppmöten. I regionen hade vi mer än 300 000 patientbesök och bistod vid drygt 5 300 förlossningar.

Zinder-regionen, södra Niger

Sedan 2005 har vi arbetat i olika distrikt i Zinder-regionen. 2017 fortsatte vi att öka kapaciteten vid barnavdelningen på distriktssjukhuset i Magaria genom utbildning av mer personal. Under året behandlades cirka 15 000 barn i åldrarna upp till fem år. Från juni till december, då antalet fall av undernäring och malaria ökade, hade vi som mest 600 sängplatser.

Vi fanns också på sex vårdcentraler och en enklare vårdinrättning för att ge barn medicinsk hjälp och i allvarliga fall remittera dem till sjukhus. I granndistriktet Dungass öppnade vi för andra året i rad en barnavdelning med 200 sängplatser under säsongen med flest fall av undernäring och malaria. Vi arbetade också på fem avsides belägna vårdcentraler och två enklare vårdinrättningar.

I mars, efter att ha stöttat barnavdelningen och ett center för behandling av undernäring i Zinder city under tolv år lämnade vi över aktiviteterna till lokala myndigheter och franska Röda Korset.

Maradi-regionen, södra Niger

I Madarounfa-distriktet fortsätter vi det projekt som rör hantering av huvudorsakerna till att barn dör i tidig ålder, nämligen undernäring och malaria. Även mammor från Nigeria tar sig över gränsen för att deras barn ska få behandling. Projektet, som startade 2001 på distriktsjukhuset, omfattar idag behandling av allvarlig undernäring, malaria och andra sjukdomar som drabbar barn under fem år. De med allvarlig undernäring får också hjälp inom öppenvård på fem andra platser. Under året fick närmare 14 500 barn vård i distriktet.

Vi stöttar lokal vårdpersonal i mer än 40 byar under malariasäsongen för att tidigt upptäcka enklare former av malaria och med screening av undernäring. Genom en rad lokala aktiviteter som rör vård och hälsa har antalet svåra fall som måste remitteras minskat med 25 procent.

Tahoua-regionen, västra Niger

På distriktsjukhuset Madaoua har vi team som arbetar på neonatal- och barnavdelningarna och som driver ett center för behandling av undernäring. Sjukhuset har som mest 400 sängplatser. 2017 behandlades mer än 14 500 barn under fem år. Vi stöttade också barnavårdsavdelningen för att minska antalet dödsfall bland nyfödda barn. Dessutom började vi arbeta på en ny mödravårdsenhet vid en vårdcentral i Sabon-Guida.

I ett annat distrikt fortsatte vi arbetet med de projekt vi har för att förebygga och behandla sjukdomar. Det gäller bland annat alla barn upp till två års ålder. Mer än 254 200 barn i regionen vaccinerades mot mässling under 2017.

2017 i siffror:

  • 596 800 vaccinerades mot hjärnhinneinflammation
  • 112 300 patienter behandlades för malaria
  • 73 300 patienter tigs in på sjukhus, varav 49 900 var barn under fem år
  • 38 900 personer behandlades för undernäring
  • 9 000 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2018.

Det här arbetar vi med i Niger