Hoppa till huvudinnehåll

Vård av barn i Niger

Ett barn vägs på Ngaroua vårdcentral i Diffa, östra Niger. Tusentals människor har flytt hit undan attacker från Boko Haram.
Foto: Sylvain Cherkaoui / Cosmos

Fakta Niger

  • Befolkning: 22,4 miljoner
  • Huvudstad: Niamey 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985 
  • Antal anställda 2018: 2 157

I Niger har Läkare Utan Gränser inriktat arbetet på att förbättra vård av barn och att minska barnadödligheten. Det gäller särskilt under den tid på året då undernäring är ett stort problem och då det är vanligt med malaria. 

Under 2018 skedde flera sjukdomsutbrott och vi hjälpte till med vaccinationer. Vi utökade också våra insatser för dem som utsatts för våld eller tvingats fly, med att hjälpa migranter och lokalsamhället. 

Akutinsatser 

Vi har fortsatt att stötta vården genom vaccinationskampanjer, övervakning och akutinsatser för att hantera sjukdomsutbrott i landet. För att hejda spridning av hjärnhinneinflammation och mässling i två regioner vaccinerade vi nästan 262 000 personer. Mellan juli och oktober behandlade vi mer än 2 500 patienter under en koleraepidemi. När läget började stabiliseras fick 167 000 personer i högriskområden vaccin i förebyggande syfte. 

Dessutom distribuerade våra team nödhjälp till mer än 5 000 personer som tvingats fly undan översvämningar eller våld i flera områden. Drygt 420 personer som mådde psykiskt dåligt fick stöd och hjälp att komma över de trauman de upplevt. 

Diffa-regionen 

Efter fyra år av väpnade konflikter lever fortfarande 250 000 flyktingar och internflyktingar under svåra förhållanden i ett läger i Diffa, nära gränsen till Nigeria. Osäkerhet och brist på resurser har också påverkat lokalsamhället.

Under 2018 hade vi team på flera platser i regionen. Det gällde barn- och mödravård på sjukhuset i staden Diffa och flera distriktsjukhus. Dessutom ett antal vårdcentraler och enklare vårdinrättningar. I Mainé-Soroa startade vi aktiviteter vid gränsen till Nigeria för att ge både lokalbefolkningen och nomadstammar tillgång till vård. Våra team hade också flera mobila kliniker i områden där beväpnade grupper hindrar människor att få vård.  

Barn som behöver hjälp för psykiska besvär och traumatiserade ungdomar uppmärksammas ofta inte tillräckligt. Vi har ett program som rör psykisk hälsa och psykosocial hjälp. Vi har utbildat hundra lokalanställda i att kunna identifiera psykologiska problem, särskilt hos unga. Det har lett till att många fler barn har fått hjälp. Under 2018 hade våra team mer än 6 300 patientbesök, av dem var 30 procent yngre än 14 år. 

Zinder-regionen 

Våra team i Zinder, södra Niger, har inriktat arbetet på behandling av barn under fem år för allvarlig akut undernäring och för vanliga barnsjukdomar. Under året stöttade vi barnavdelningen på Magaria distriktssjukhus och elva vårdcentraler. Vi fanns också på plats vid 14 enklare vårdinrättningar och ute i samhällen i regionen under den tid på året som har flest fall av malaria och undernäring.  

2018 tog vi in mer än 22 000 barn under fem år på barnavdelningen i Magaria, dubbelt så många som tidigare år. Vi hade också 127 500 patientbesök som gällde barn under fem år och behandlade 20 930 barn för undernäring. Bara under en enda dag tog vi in mer än 1 000 barn på sjukhuset, 250 av dem för intensivvård.  

Under malariasäsongen stöttade vi hälsovårdsmyndigheterna, bland annat med att göra 18 000 snabbtest och behandla 12 200 barn som visade sig ha malaria. 

Maradi-regionen 

Vi driver ett pediatriskt program i Madarounfa med målet att minska barnadödligheten. På distriktssjukhuset har vi vård som omfattar både undernäring, malaria och andra sjukdomar som drabbar barn under fem år. I närområdet behandlar vi fall av undernäring som inte är allvarlig. Genom att mäta omkretsen på barnets överarm kan man upptäcka undernäring och lokal vårdpersonal har därför visat mammor hur man gör detta. I slutet av året hade man upptäckt 253 nya fall på detta sätt. Vi har stöttat lokal vårdpersonal med att screena mer än 29 800 personer för malaria, mer än 80 procent krävde och fick behandling. I projektet ingår många patienter från Nigeria. I början av året sökte vi aktivt på både sidor om gränsen efter barn som i förtid avslutat sin behandling mot undernäring. 

Tahoua-regionen 

Sedan 2006 har vi på Madaoua distriktssjukhus haft både barn- och neonatalavdelningar och ett center för behandling av undernäring. I maj 2018 började vi stötta också vårdcentraler. För att minska mödradödligheten har vi också team på sjukhusets mödravårdsavdelning och ett program som gäller reproduktiv hälsa. Vi har gjort en studie som visar att situationen har stabiliserats och har därför beslutat att här successivt avsluta våra projekt. 

Migranter och flyktingar  

Niger är ett av de länder med flest migranter, asylsökande och flyktingar. Det gäller också personer som utvisats från Algeriet, återvänt från Libyen eller är på väg norrut till Europa. 2018 erbjöd vi medicinsk hjälp i två regioner där migranter färdas. Vi hade både fasta och mobila kliniker med över 5 000 patientbesök. På flera platser stöttade vi den lokala sjukvården med bland annat akutinsatser, vi tog emot patienter med psykisk ohälsa och ordnade med remisser till sjukhus.  

I en by på gränsen till Algeriet tog vi emot 1 960 personer som utvisats från landet, gav medicinsk hjälp och stöd för psykisk ohälsa. Vi distribuerade också nödutrustning. I Tillabéri, en av landets sju regioner, öppnade vi flera vårdcentraler som varit stängda och hade också mobila kliniker. Vi delade ut nödutrustning till 225 familjer och erbjöd hjälp med vaccinationer, screening av undernäring och vård som gällde reproduktiv hälsa. 

2018 i siffror: 

  • 173 186 behandlades för malaria 
  • 86 267 togs in på sjukhus, 59 532 av dem barn under fem år 
  • 64 536 behandlades för undernäring 
  • 10 519 förlossningar 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Niger sedan 1985 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.

Det här arbetar vi med i Niger