Hoppa till huvudinnehåll

Natten mellan den 21 och 22 oktober kommer vi att göra tekniska uppdateringar på vår hemsida. Detta innebär att vår hemsida inte kommer att vara tillgänglig 03.00-05.00 natten mot tisdag.

Sierra Leone

I mars 2014 började det värsta ebolautbrottet någonsin som drabbade Sierra Leone, Guinea och Liberia.
Foto: Anna Surinyach

Fakta Sierra Leone

  • Befolkning: 7,4 miljoner
  • Huvudstad: Freetown
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2017: 651 

I Sierra Leone har Läkare Utan Gränser som mål att återuppbygga landets sjukvårdsystem efter ebolautbrottet 2014-16. Vi arbetar också med att minska den höga dödligheten bland gravida och barn.

Våra team arbetar i flera distrikt runt om i landet med hälso-och sjukvård och med utbildning av personal.

Tonkolili-distriktet

I Tonkolili, centrala Sierra Leone, är vi verksamma på distriktsjukhuset i Magburaka. Där stöttar vi barn- och mödravårdsavdelningarna och laboratoriet för blodtransfusioner. Vi har också personal vid enklare vårdmottagningar. På vårdcentralen i Yoni samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna med vård av barn och akut förlossningsvård. I slutet av 2016 genomförde vi en studie som visade på mycket höga siffror när det gäller dödlighet bland barn före fem års ålder. De låg nära gränsen till katastroftillstånd.

2017, under regnperioden, utbildade vi lokal vårdpersonal i att screena för och behandla malaria på flera olika platser. Närmare 13 800 barn screenades och det visade att 77 procent av dem hade smittats. Vi stöttade dessutom fyra vårdenheter i distriktet genom distribution av läkemedel, utbildning och handledning av personal.

Koinadugu-distriktet

I Koinadugu, norra Sierra Leone, arbetar vi på barn- och mödravårdsavdelningarna och akuten på distriktsjukhuset i Kabala. I slutet av året hade vi bistått vid drygt 1 300 förlossningar och behandlat 618 kvinnor med komplikationer för att minska mödradödligheten i distriktet.

Under året erbjöd våra team allmän hälso- och sjukvård vid fyra vårdinrättningar och öppnade dessutom en blodbank vid en av dessa. På en vårdcentral stöttar vårt team lokalanställd personal. Vi tillför dessutom viktiga läkemedel samt arbetar med att förebygga och övervaka infektioner. Vi stöttar också systemet av remisser i hela distriktet.

Kenema-distriktet

I detta distrikt, sydöstra Sierra Leone, hjälper vi tio enklare vårdmottagningar och att vid behov remittera patienter vidare. Distriktet var ett av dem som drabbades värst vid ebolautbrottet och fler än 200 av vårdpersonalen dog av ebola.

Läs mer om vår ebolainsats i Västafrika.

Ett nytt sjukhus med utbildning av personal ska öppnas i oktober 2018. Fokus ska ligga på att minska barna- och mödradödligheten.

Akuta insatser

I de tre distrikten Tonkolili, Koinadugu, Kenema och i huvudstaden Freetown har vi team som fortsätter att övervaka situationen när det gäller undernäring och har beredskap att rycka ut akut. I augusti drabbades Freetown av översvämningar och jordskred. Vi hjälpte då till att förse över 3 000 personer med rent vatten. Vi deltog också i en vaccinationskampanj mot kolera tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna. Den nådde ut till närmare 120 000 personer i de delar av staden som bedömdes som högriskområden.

2017 i siffror:

  • 38 300 patienter behandlades för malaria
  • 14 500 patientbesök inför förlossning och 4 200 efter förlossning
  • 4 400 förlossningar varav 600 kejsarsnitt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2018.

Det här arbetar vi med i Sierra Leone