Hoppa till huvudinnehåll

Sierra Leone

Familj pratar med MSF-arbetare.
Foto: Nargiz Koshoibekova/Läkare Utan Gränser
Familjen Koroma pratar med hälsorådgivare utanför deras hus i Tonkolili. Hela familjen har drabbats av tuberkulos.

Sierra Leone

Fakta Sierra Leone

  • Befolkning: 8,4 miljoner
  • Huvudstad: Freetown
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2022: 1,448

Efter det stora ebolautbrottet 2014–2016, då många sjukvårdspersonal dog och på senare tid covid-19 kämpar, nu Sierra Leone för att återuppbygga sitt nedbrutna sjukvårdssystem.  

I Sierra Leone driver vi projekt i distrikten Kenema, Tonkolili och Bombali. Vi tillhandahåller allmän och specialistsjukvård samt psykologiskt stöd för offer av sexuellt och könsbaserat våld. 

Malaria är den ledande orsaken till dödsfall i landet för alla åldersgrupper, särskilt barn, och står för 38 procent av de inläggningar som kräver vård. Förutom detta är även tuberkulos, malaria och hiv vanligt förekommande.

Barn- och mödradödligheten är väldigt hög i Sierra Leone och där är mycket av vår verksamhet inriktad på barn under fem år, gravida kvinnor och ammande mödrar - särskilt i Kenema.

Brist på kvalificerad vårdpersonal är även ett allvarligt hälsohot. Genom Läkare Utan Gränsers akademi arbetar vi för att öka den medicinska kompetensen. 

Läs mer om våra aktiviteter i Sierra Leone på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023.