Hoppa till huvudinnehåll

Sierra Leone

I mars 2014 började det värsta ebolautbrottet någonsin som drabbade Sierra Leone, Guinea och Liberia.
Foto: Anna Surinyach

Fakta Sierra Leone

  • Befolkning: 7,6 miljoner
  • Huvudstad: Freetown
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2018: 837

I Sierra Leone är barn- och mödradödligheten fortfarande hög. Sjukvårdssystemet håller på att återuppbyggas efter det utbrott av Ebola som skedde 2014 - 2016 och då ungefär var tionde sjukvårdsanställd dog.

Läkare Utan Gränser har team som arbetar på sjukhus och vårdinrättningar för att ge bättre tillgång till vård och viktiga läkemedel. Fokus ligger på barn- och mödravård, men vi följer situationen över landet och är beredda att rycka in akut om så är nödvändigt.

Tonkolili

Under 2018 fortsatte vi att stötta distriktssjukhuset i Magburaka, som är huvudort i det nordliga distriktet Tonkolili. Det gällde barn- och mödravård, förbättra vatten och sanitet och en blodbank. Där ingick också förebyggande arbete och kontroll av infektioner. Våra team deltog vid 3 226 förlossningar och hade 16 324 patientbesök före förlossning och 4 371 efter. Vi utbildade också personal och bedrev arbete ute i samhällena.

Både på sjukhuset och vårdinrättningar i närområdet erbjuder vi medicinsk hjälp och psykologstöd till personer som utsatts för sexuellt våld. Under regnperioden fanns vi på sju platser för att arbeta med screening och behandling av malaria.

Koinadugu

Också i detta distrikt i norra Sierra Leone har vi arbetat med barn- och mödravård på distriktssjukhuset i huvudorten Kabala. Vi hade även ett team på akutavdelningen. Vi hade ett team som stöttade en vårdcentral, lokal vårdpersonal och en enklare vårdmottagning.

Efter att ha ökat sjukvårdens kapacitet – med barn- och mödravård, akutinsatser och remissystem – överlämnade vi i slutet av året dessa aktiviteter till hälsovårdsmyndigheterna.

Kenema

I Kenema distriktet, östra Sierra Leone, stöttar vi tretton vårdinrättningar i flera städer. Det gäller bland annat utbildning, remisser, läkemedel, medicinsk utrustning och en rad utåtriktade aktiviteter. I en av städerna lades i början av året grunden för ett nytt sjukhus och som planeras stå färdigt och kunna öppnas i mars 2019. Sjukhuset kommer att ha vård av barn, akutavdelning, intensivvård, ett center för behandling av undernäring, laboratorium och en blodbank.

Genom vår egen MSF Academy for Healthcare erbjöd vi utbildning för sjukvårdspersonal. I distriktet deltog under året 160 anställda. Dessutom påbörjade 25 sjuksköterskor och 25 barnmorskor ett tvåårigt program i Ghana. När de återvänder kommer de att arbeta på det nya sjukhuset i Kenema. Det här ska ses som ett pilotprojekt som kan användas i andra länder som Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan.

2018 i siffror:

  • 103 802 patientbesök inom öppenvård
  • 43 763 behandlades för malaria
  • 25 023 besök inför förlossning
  • 8 356 togs in på sjukhus, 4 834 av dem barn under fem år
  • 5 888 förlossningar

 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Sierra Leone sedan 1986

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2019.