Hoppa till huvudinnehåll

Barnhälsa

Ett Läkare Utan Gränser tekniker tar ett blodprov i fingret på ett barn.
Foto: Zahra Shoukat/Läkare Utan Gränser
En medicintekniker från Läkare Utan Gränser tar ett malariaprov på ett barn i samband med översvämningarna i Pakistan 2022.

Barn och unga utgör 60 procent av våra patienter världen över, och många av dem kommer in till vården med akuta symptom och ofta i ett sent skede av sjukdomsförloppet.

I konflikter, naturkatastrofer och andra humanitära kriser är det nästan alltid barnen som drabbas hårdast. Samtidigt är sjukvården ofta inte tillräckligt anpassad till barns behov och det råder ofta brist på både läkemedel för barn och medicinsk personal som är specialiserad på barnhälsa. Allt detta är faktorer som spelar in i det faktum att barn under fem år i låg- och medelinkomstländer fortsätter att dö i sjukdomar och infektioner som kan förebyggas och behandlas.

Hälsoriskerna hos ett barn är större ju yngre barnet är. På global nivå inträffar 85 procent av dödsfallen hos barn när de är under fem år. De första dagarna är de allra farligaste. Närmare hälften av dödsfallen – 47 procent – sker inom barnets första 28 dagar i livet.

2021 utförde vi:

  • 3 956 621 patientbesök där patienterna var barn under 5 år
  • 436 147 barn under 5 år fick vård genom oss
  • 317 300 förlossningar assisterades av vår personal
Barn sitter i en sjukhussäng och räcker upp handen

Paediatric Days

2008 startade vi en internationell arbetsgrupp kring barnhälsa för att förbättra sjukvården för barn. Vi anordnar även konferensen Paediatric Days, där experter från över 50 länder samlas för att diskutera hur barnsjukvården i humanitära kriser kan förbättras.
Läs mer

Så arbetar vi för barns hälsa

Undernäring

Undernäring uppstår när kroppen under perioder inte får tillräckligt med mat som täcker energibehovet. Undernäring är särskilt allvarligt bland barn eftersom det påverkar den fysiska och mentala utvecklingen, i värsta fall med kroniska skador som följd. 

Globalt har omkring 45 procent av dödsfall bland barn under fem år samband med undernäring.

De svårt undernärda barnen behandlas oftast med särskild näringsberikad mat, som inte kräver tillagning. Det är en jordnötspasta som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler, proteiner och andra näringsämnen som små barn behöver. Vi behandlar undernärda både genom inläggning och genom besök i öppenvården.

Vaccination

Även om det globalt har gjorts stora framsteg och vaccinationstäckningen för vissa sjukdomar har nått 85 procent dör fortfarande uppskattningsvis 1,5 miljoner barn under fem år varje år av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Vi jobbar både med rutinvaccinationer och vaccinationskampanjer. Där vi arbetar med barn- och mödravård erbjuder vi rutinvaccinationer till barn och gravida. I samband med utbrott av exempelvis mässling, kolera, gula febern och hjärnhinneinflammation genomför våra team vaccinationskampanjer för att begränsa spridningen av sjukdomen.

Stöd under graviditet och förberedelse för förlossning

Vård och stöd under graviditet och innan förlossning förbättrar kvinnans hälsa under graviditeten och stödjer fostrets utveckling. Tack vare denna vård minskar antalet dödfödda barn.

Ett patientbesök innan beräknad förlossning ger oss möjlighet att informera kvinnan och familjen om de eventuella riskerna som kan uppstå under förlossningen. Vi kan även hjälpa dem att förbereda sig inför akuta situationer och hitta en närliggande vårdcentral dit de kan gå för att föda sitt barn utan att stöta på hinder och förseningar.

Diarrésjukdomar

Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör årligen 2,2 miljoner människor av diarrésjukdomar, varav 1,5 miljoner är barn. Diarrésjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år.

Den viktigaste principen i behandlingen av diarrésjukdomar är att ge vätskeersättning (vatten, socker och salt) via dryck eller genom dropp. Tillskott av zink till barn under fem år har en stoppande effekt. Antibiotika behövs i vissa fall men i de flesta fall inte.

För att förebygga diarréer arbetar vi med att förbättra vatten- och sanitetsförhållandena i utsatta områden, samt med att informera människor om hur viktigt det är med god hygien för att hålla diarrésjukdomar borta.

 

Uppdaterad 2022.

Tove Tikkanen, programledare och Mats Blennow, gäst, tittar in i kameran.

Podd: Barn — på liv och död

Det här avsnittet av podcasten Uppdrag: rädda liv handlar om barn - särskilt om de allra minsta. Gäst är barnläkaren Mats Blennow.
Lyssna