Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Athmahlägret i norra Syrien. En flyktingpojke får sin brännskada omlagd. 

I Syrien arbetar vi bland annat med mödravård, vaccinationer, ortopedisk kirurgi och behandlar kroniska sjukdomar. Vi donerar även läkemedel och medicinsk utrustning till olika fältsjukhus.

Miljontals människor är på flykt inom Syrien. Levnadsförhållandena i Atmelägret är undermåliga.

Sjukhuset i Ma’arat Al Numan i Syrien

Det förstörda sjukhuset i Ma’arat Al Numan som Läkare Utan Gränser stöttat.

Syrien

Kriget i Syrien har pågått i fem år och miljontals människor är i behov av hjälp. Vi är på plats och stöttar lokala sjukhus och nätverk, men möter många hinder för vårt humanitära arbete.

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar

Här hittar du mer detaljerad information om våra aktiviteter i Syrien och grannländerna (engelska).

Uppdatering 18/2 2016:

SJukhus i idlib totalförstört i flygattack

Minst sju personer dödades i en attack den 15 februari mot ett syriskt sjukhus som stöttas av Läkare Utan Gränser. Hittills är dödssiffran 25 personer, och 11 skadade. 

Sjukhuset i Ma’arat Al Numan i Idlib-provinsen träffades av fyra missiler under två attacker inom loppet av några minuter, uppger sjukhuspersonalen. Omkring 15 närbelägna byggnader i det befolkade området träffades också i attackerna.

– Det ser ut att vara en avsiktlig attack mot en sjukvårdsanläggning, säger Massimiliano Rebaudengo, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Syrien. 

Rapport 2016: Kriget drabbar framför allt kvinnor och barn

Bakgrund Syrien

Kriget går 2016 in på sjätte året och våldet riktas mot både civila och stridande. Den humanitära situationen är katastrofal.

Miljontals människor är på flykt i landet och utanför. Hela samhällen har belägrats och är avskurna från hjälp utifrån. Tusentals läkare, sjuksköterskor, apotekare och annan personal har dödats, kidnappats eller förts bort vilket gör att det är stor brist på medicinsk expertis.

Under 2015 gav sig sig fler länder in militärt i den syriska konflikten. Sedan september stöder Ryssland den syriska regeringen med sitt flygvapen, medan Frankrike och Storbritannien utökade sina luftangrepp mot IS under den USA-ledda koalitionen. 

Att ge humanitär hjälp i Syrien är mycket svårt, bland annat eftersom vårdinrättningar och medicinsk personal utsätts för våld. Beväpnade grupper vägrar att garantera säkerheten för våra medarbetare. 

Den 2 januari 2014 blev 13 personer ur vår personal bortförda av en grupp från IS (Islamiska Staten). Efter några timmar frigavs åtta av dem, alla syriska kollegor. Övriga internationella medarbetare hölls fångna i fem månader. Följden blev att vi drog tillbaka våra internationella team och stängde de vårdinrättningar vi drev i områden som kontrollerades av IS. Vi stängde det fältsjukhus och de två vårdcentraler vi hade i bergstrakterna kring Jabal Al-Akrad i västra delen av Idlibprovinsen.

Läkare Utan Gränser i syrien

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2014. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Aleppoprovinsen

Vi driver tre vårdinrättningar i Aleppoprovinsen, ett område där det pågått intensiva strider och som är en av huvudvägarna för syrier som försöker fly ut ur landet. Vid ett sjukhus med 28 sängplatser, tar vi emot akutfall, har mödravård och en öppenmottagning. Vi ger vaccinationer, utför ortopedisk kirurgi och behandlar vissa kroniska sjukdomar. Med sjukhuset som bas donerar vi läkemedel och medicinsk utrustning till tio fältsjukhus, nio första hjälpen-stationer och tre vårdcentraler.

I augusti tvingades vi av säkerhetsskäl stänga ett annat sjukhus i Aleppo. Vi hade där bland annat opererat krigsskador, tagit emot akutfall och haft barn- och mödravård. Ett tredje av våra sjukhus med 12 sängplatser, ligger i utkanten av Aleppo. Där hade våra team cirka 22 000 patientbesök, tog emot mer än 12 300 akutfall, gjorde över 500 kirurgingrepp och skrev in 1 200 patienter. Vi vaccinerade samt gav stöd när det gäller mental hälsa.

Idlibprovinsen

I provinsen råder en extrem varubrist på grund av kriget. Bränsle av dålig kvalitet har orsakat många explosioner med brännskador som följd. Här driver vi den enda enhet i norra Syrien där människor med brännskador kan få specialistvård. Vid ett sjukhus med 15 sängplatser finns ett akutrum där vi under året behandlade mer än 5 800 patienter. 1 800 av dem hade brännskador. Vårt team utförde drygt 3 800 kirurgingrepp. Patienterna hade också tillgång till psykologstöd.

Då vi fick rapporter om flera fall av mässling nära gränsen till Turkiet startade vi en vaccinationskampanj. I området finns tillfälliga boenden för omkring 100 000 människor som flytt sina hem. Under augusti vaccinerade vi mer än 11 000 barn. Vi fortsätter att rutinmässigt vaccinera barn under tre år för att förebygga den ökning av sjukdomsfall som kriget har gett upphov till.

en oprationssal på ett Läkare Utan Gränser-sjukhus i SyrienAkutmottagningen på ett av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Syrien. Foto: Robin Meldrum

Ar-Raqqahprovinsen

De vårdcentraler och sjukhus som fortfarande är i drift i Ar-Raqqahprovinsen kämpar med medicin- och personalbrist. Uppskattningsvis har 40 000 människor i provinsen tvingats lämna sina hem vilket har satt ytterligare press på lokala myndigheter att erbjuda husrum. Vi fortsatte att driva en vårdcentral vid Tal Abyadsjukhuset dit patienter kan remitteras. Vi stöttade också en barnavdelning. Mobila team gav akut hjälp till flyktingar på flera platser och bidrog också med vaccinationsinsatser. 7 000 barn fick vaccin mot mässling innan vi lämnade över ansvaret till hälsovårdsmyndigheterna.

Al Hasakahprovinsen

I nordöstra Syrien har akut brist på läkemedel och utbildad personal haft en förödande effekt på hälso- och sjukvården. Vid ett sjukhus i området hade vi medarbetare vid en traumaenhet där vi gav stöd före och efter operation. Vi hade också ett team vid mödravårdsavdelningen som fick ny utrustning. Dessutom startade vi två kliniker för öppenvård samt barn- och mödravård.

Sedan 2013 har vi haft mobila kliniker i gränsområdet till Irak. Vi ger basal hälso- och sjukvård med fokus på mammor och barn. Vi driver också vaccinationskampanjer när det gäller polio – i oktober 2013 rapporterades det första fallet av polio sedan 14 år tillbaka.

I juni 2014 öppnades gränsen till Irak i en riktning vilket gjorde det möjligt att ta sig från Irak till Syrien. Gränsen hade då varit stängd i nästan ett år.  Tiotusentals irakier flydde till Syrien undan våldet i Ninewadistriktet i Irak. Vi hade team som med hjälp av mobila kliniker, arbetade på båda sidor om gränsen. Vi satte också upp enklare mottagningar i transit- och flyktingläger.

Stödprogram för syriska läkare

Trots ökade restriktioner har våra nätverk läkare-till-läkare fortsatt att ge hemlig hjälp till mottagningar som drivs av syriska läkare. Det gäller både i regeringskontrollerade områden och i de som styrs av oppositionen. Genom dessa stödprogram kan inhemsk medicinsk personal arbeta, ofta under extrema förhållanden, för att ge utsatta människor tillgång till den allra mest basala vård. 

Vi har utvecklat ett program med storskaligt stöd till mer än 100 hemliga och tillfälliga vårdinrättningar på två platser längs syriska gränsen och inom sex distrikt. Nästan hälften av dem finns inom belägrade trakter kring Damaskus. Det gäller områden som hålls antingen av regimen eller oppositionen och som vår personal inte har tillträde till. Programmen har allt mer fokuserat på områden under belägring inom vilka de bidrar med läkemedel och andra viktiga medicinska förnödenheter, distansutbildning och teknisk support.

Under 2014 hade vi:

  • 135 600 patientbesök
  • 4 900 nödhjälpspaket utdelade
  • 4 400 kirurgiska ingripanden
  • 1 400 förlossningar 

Senast uppdaterad: 18 februari 2016

Det här arbetar vi med i Syrien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Syrien

Vård vid frontlinjen i Syrien
Nyheter från fältet

Vård vid frontlinjen i Syrien

Sjukhuset Al Salamah i norra Syrien är vårt största sjukhus som fortfarande fungerar i landet. Det verkar i ett sammanhang där krigets frontlinjer ständigt flyttas och strider pågår mellan flera väpnade grupper. 

Vårt räddningsfartyg Bourbon Argos i november 2015
Nyheter från fältet

Följ med oss i fält – 2015 i ett nötskal

Brutala konflikter, attacker mot sjukhus och människor som riskerade livet på vägen till Europa. Vår digitala årsredovisning tar dig på en resa genom året 2015.

Personal på ett annat sjukhus i Syrien som stöds av Läkare Utan Gränser.
Nyheter från fältet

Många dödade i sjukhusattack

Minst 50 människor dödades i en bombattack mot ett sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer i norra Syrien. Bland offren finns minst två läkare som dödades i attacken under onsdagsnatten.

Förnödenheter fördelas till flyktingar i Azaz,Syrien.
Nyheter från fältet

Inifrån Syrien: "Människor är skräckslagna"

Fler än 35 000 personer har tvingats fly från flyktinglägren efter nya strider i Azaz, norra Syrien. Muskilda Zancada, ansvarig för våra projekt i Syrien, är mycket oroad.