Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Yazidiska flyktingar på en väg i närheten av staden Ioannina i Grekland.

Yazidiska flyktingar på en väg i närheten av staden Ioannina i Grekland.

Flyktingar i Grekland

Fram till mars 2016 landade dagligen tusentals flyktingar, på väg upp genom Europa, på öar i Grekland. Men då EU och Turkiet tog ett gemensamt beslut för att stoppa flyktingvågen hamnade människor i stället i läger utan tillgång till basal hjälp.

Läkare Utan Gränser inriktade då arbetet på att hantera de behov som fanns i lägren. Där rådde ofta brist på tält, filtar och kläder. Många flyktingar mådde dåligt, både fysiskt och psykiskt.  

Sjuksköterskan Sofia Iveslätt arbetade under våren 2018 på Lesbos. Hon berättar om de mycket svåra levnadsförhållandena för flyktingar i lägret Moria. 

Vårt arbete i Grekland 2016

Lesbos 

Efter avtalet mellan EU och Turkiet, som bland annat innebar att de som tagit sig till Grekland skulle återsändas till Turkiet minskade antalet flyktingar som anlände. Vi hade mobila kliniker och fanns också på plats i registreringscentren Moria och Kara Tepe. Under året tog vi emot närmare 13 000 patienter. I Matamados på norra Lesbos hade vi ett transitcenter för nyanlända och ordnade busstransporter till registreringscentren. Den 22 juni avslutade vi alla aktiviteter i Moria och lämnade över dem till andra organisationer. Beslutet var en konsekvens av EU:s nya flyktingpolitik.

Men i Kara Tepe fortsatte vi att hjälpa svårt utsatta med medicinska och psykiska problem.  

I september öppnade vi en klinik i staden Mytilene med inriktning på bland annat reproduktiv hälsa och behandling av kroniska sjukdomar. 

Flyktingar köar i Mytilene, Lesbos, för att resa vidare till Aten

Flyktingar köar i Mytilene, Lesbos, för att resa vidare till Aten. Bild: Läkare Utan Gränser.

Samos

På ön Samos hade vi basal hälso- och sjukvård för nyanlända, men också i fängelset efter en förfrågan från den lokala polisen. Vi hade ett räddningsteam för första hjälpen insatser, vi delade ut tält, filtar och kläder och ordnade med transporter till läger inne på ön och för ytterligare medicinsk vård. Vårt team hjälpte drygt 5 700 personer innan aktiviteterna avslutades i maj. Vi hade också ett annat räddningsteam på en ö söder om Samos. 

Innan ett officiellt läger sattes upp på Samos hade vi delat ut närmare 19 000 matportioner, 1 470 tält och 2 800 filtar. Men under sommaren och hösten försämrades villkoren snabbt i lägret. Det var från början tänkt att rymma 280 personer, men i slutet av året fanns där mer än 2 000. 

Räddningsinsatser på Egeiska havet 

Tillsammans med Greenpeace gjorde vi en rad räddningsinsatser till havs fram till mars 2016. Mer än 18 000 flyktingar räddades. Men då antalet flyktingar kraftigt minskade avslutade vi dessa aktiviteter i augusti. 

Aten 

Vi har tre kliniker i Aten för att hjälpa migranter och asylsökande. Vid en av dessa är inriktningen framför allt på psykisk och reproduktiv hälsa. På en annan klinik tar vi emot patienter som behöver hjälp med psykisk ohälsa och enklare åkommor. Under året hade vi där drygt 4 000 patientbesök. På den tredje kliniken har vi ett team med både psykologer, läkare, fysioterapeuter och socialarbetare som samarbetar med lokala partners för att hjälpa personer som utsatts för tortyr och andra former av övergrepp. 

Vid ett par flyktingläger – och i hamnen i Pireus – hade vi basal hälso- och sjukvård med närmare 7 000 patientbesök under året. 

Norra Grekland 

Då det blev allt svårare att ta sig över gränsen mellan Grekland och Makedonien blev tusentals flyktingar kvar i ett läger i Idomeni under usla förhållanden. Mellan januari och juni delade vi ut tält, ordnade med sanitet, rent vatten och gav medicinsk hjälp. Under halvåret hade vi drygt 27 000 patientbesök. Bland annat behandlade vi kroniska sjukdomar, gav basal hälso- och sjukvård, inklusive reproduktiv hälsa, och gav psykosocialt stöd. 

Efter att lägret utrymts flyttades tusentals människor till olika läger runt Thessaloniki. Vid fem av lägren erbjöd våra team stöd för psykisk ohälsa, både individuellt och i grupp. I ett annat område västerut hade vi en mobil klinik som sökte upp tre flyktingläger. Vi fortsatte också att stötta lokala volontärer som delade ut tält, filtar och kläder till migranter. 

Vaccinationskampanjer 

Vi genomförde en vaccinationskampanj innan lägret i Idomeni stängdes. Ett av våra team hjälpte också landets hälsovårdsmyndigheter med en vaccinationskampanj mot tio av de vanligaste barnsjukdomarna. Det gällde mer än 7 000 barn i åldrarna från sex veckor till 15 år på ett antal platser både på fastlandet, i Aten och på några av öarna. 

 

Lär mer om vår sök- och räddningsinsats i Medelhavet.

2016 i siffror:

  • 54 200 patientbesök i öppenvård
  • 8 100 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 650 gruppsessioner för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017 

Det här arbetar vi med i Grekland

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Grekland

Ett barn i Morialägret på den grekiska ön Lesbos.
Nyheter från fältet

Ett av fyra barn i Morialägret har självskadebeteende

Allt fler människor på flykt anländer till den grekiska ön Lesbos, vilket förvärrar den humanitära situationen i det redan överfulla Morialägret. Vi behandlar många barn och ungdomar som skadar sig själva eller försöker begå självmord.

Nyheter från fältet

Flyktingar betalar priset för EU:s avtal med Turkiet

DEBATT | Tusentals människor är fast på de grekiska öarna, under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. De får betala priset för EU:s flyktingavtal med Turkiet, som denna vecka fyller två år.

Tusentals flyktingar är fast på grekiska öarna sedan 2016 då Eu slöt ett avtal med Turkiet.
Nyheter från fältet

EU:s avtal med Turkiet skadar människors hälsa

Idag är det två år sedan EU:s flyktingavtal med Turkiet trädde i kraft. Som en konsekvens av avtalet sitter tusentals människor fast på de grekiska öarna. Levnadsförhållandena leder till fysisk och psykisk ohälsa.