Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Pojke som lider avundernäring och gastronomiska problem får hjälp i Idomeni.

Ettåriga Nabak behandlas av läkaren Cecile van de Konijnenburg vid en av våra kliniker i Idomeni. Han lider av undernäring och gastronomiska problem.

Ett stort tält, där flyktingar kan bo, sätts upp i Idomeni.

Ett stort tält sätts upp i Idomeni. 

Grekland

Fler än 856 000 flyktingar och migranter kom till Grekland under 2015 för att ta sig vidare in i Europa. Läkare Utan Gränser ställde upp med medicinska insatser samtidigt som volontärer och andra organisationer hjälpte till att ta emot nyanlända.

Varför arbetar vi i Grekland?

  • Flyktingar och migranter

Nästan 80 procent av de 950 000 människor som kom till Europa över havet 2015 landade i Grekland.

Innan den pågående flyktingkrisen hade sex år av ekonomisk nedgång som startade 2008 lett till en kraftig försvagning av Greklands ekonomi och hög arbetslöshet.

Läkare Utan Gränser började arbeta i Grekland 1991 med att ge sjukvård till människor som stod utanför vårdsystemet. Idag fokuserar vår verksamhet på de många flyktingarna som kommer till landet efter en livsfarlig resa, ofta till havs. 

Den 22 mars 2016 avslutade vi våra humanitära och medicinska aktiviteter i lägret Moria på Lesbos, en av Tolvöarna. Beslutet är en konsekvens av EU:s nya flyktingpolitik. Vi har sedan juli förra året arbetat i Moria. Teamen har transporterat flyktingar dit, drivit en klinik och byggt duschar och toaletter i lägret för att förbättra de hygieniska förhållandena. Samtliga aktiviteter har nu upphört. Däremot kommer vi fortsätta med andra insatser på Lesbos. Teamen kommer fortfarande att ha mobila kliniker på ön samt ett transitcenter i Mantamados där nyanlända flyktingar får hjälp. Även räddningsinsatsen på Egeiska havet som utgår från Lesbos kommer att fortsätta.

På grund av att den så kallade Balkanrutten stängts under våren 2016 var tusentals migranter och flyktingar fångade i Idomeni, på gränsen mellan Grekland och Makedonien. Där drev vi en medicinsk klinik, distribuerarade förnödenheter, satte upp tält samt tillhandahöll vatten och installerade toaletter. Vi genomförde också en vaccinationskampanj. De främsta åkommorna som vi behandlade var luftvägsinfektioner och gastroenterit (mag- och tarmkatarr), alla kopplade till de hygieniska förhållandena och det kalla vädret. I maj 2016 stängde de grekiska myndigheterna lägret. 

I Aten har vi påbörjat ett projekt gällande sexuellt våld tillsammans med lokala icke-statliga organisationer.

Vårt arbete i Grekland 2015

En tredjedel av dem som landade i Grekland var kvinnor och barn. Drygt 90 procent kom från krigsdrabbade länder, de flesta från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia. Merparten steg i land på öarna Lesbos, Samos, Chios, Kos och Leros. Bara till Lesbos kom varje dag under oktober 6 000 personer.

Lesbos och Samos

I juli 2015 öppnade vi två mottagningar i två läger, Moria och Kara Tepe, på Lesbos. Vi hade också en mobil klinik i hamnen där tusentals människor väntade ute i olidlig hetta för att ta sig vidare till Aten. I Moria ordnade vi med vatten och sanitet, tog hand om sopor och satte upp kemtoaletter. Teamet organiserade också bussar för att transportera nyanlända till registreringscenter sju mil längre bort. I Matamados öppnades ett genomgångsläger för att hjälpa nyanlända. Vi hade på Lesbos drygt 16 000 patientbesök, 3 000 gällde psykisk hälsa.

I oktober började vi hjälpa människor som kommit till Samos. Ett mobilt team förde dem till registreringskontoret i hamnen där de också kunde få medicinsk hjälp. Teamet delade ut mat och nödartiklar. På den lilla ön Agathonisi, nära Samos, var vi den enda humanitära hjälporganisationen.

Tolvöarna

Eftersom alla öar saknade ett mottagningssystem började vi hjälpa flyktingar med mat, skydd och medicinska insatser i mars 2015 på ön Kos. I september stängde de lokala myndigheterna den hotellbyggnad som använts av asylsökande och där vi ställt upp med akuthjälp.  Migranter och flyktingar tvingades nu att sova utomhus tills vi satte upp ett tältläger. Tillsammans med andra organisationer hade vi ett team som gav medicinsk och humanitär hjälp.

I juni samma år startade vi en mobil verksamhet där vi besökte öarna Leros, Simi, Tilos och Kalymnos. Från september fanns vi permanent på Leros med team som arbetade med skydd, vatten och sanitet, samt basal hälso- och sjukvård. På Kos och Leros hade vi mer än 14 000 patientbesök, 6 000 personer sökte för mentala hälsoproblem. Våra team delade också ut över 35 000 nödartiklar.

På fastlandet

I Aten arbetade vi på ett genomgångsläger med människor som sökte asyl i Grekland. De som utsatts för tortyr fick specialistvård vid ett rehabiliteringscenter. I genomgångslägret i Idomeni, nära gränsen till Makedonien, hade vi 2015 en mobil klinik med över 13 000 patientbesök. Vi satte upp skydd, ordnade med vatten och sanitet och delade ut nödartiklar som filtar. Våra team som arbetar med psykisk hälsa ordnade möten, enskilt och i grupp, för mer än 14 000 personer. När lägret stängde och flyktingar och migranter fortsatte mot gränsen uppstod där långa väntetider. Också då hjälpte vi till med mat, vatten och medicinska insatser. 

För mer information om flyktingar och migranter till Europa, se FrankrikeBulgarien och Italien 

Lär mer om vår sök- och räddningsinsats i Medelhavet.

Under 2015 hade vi:

  • 46 300 öppenvårdskonsultationer
  • 35 400 nödpaket utdelade
  • 3 400 konsultationer om mental hälsa, både i grupp och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016

Det här arbetar vi med i Grekland

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Grekland

Varje dag köar människor framför våra mobila kliniker vid Ellinikos idrottsplats i Grekland.
Nyheter från fältet

Ångest och depression vid Ellinikos idrottsplats i Grekland

Varje morgon parkerar två av våra bilar framför idrottskomplexet Elliniko utanför Aten. Arenorna där byggdes inför OS 2004. Nu bor här män, kvinnor och barn som flytt för att söka säkerhet i Europa.

Polisen började tömma flyktinglägret i Idomeni, Grekland, den 24 maj.
Nyheter från fältet

Idomeni: Fortfarande oklart vart flyktingarna förs

Vi fördömer den pågående tvångsförflyttningen av tusentals människor från Idomeni i Grekland. Bristen på information och begränsningarna gör det svårt för humanitära organisationer att utföra sitt arbete. 

Den 24 maj började polisen tömma lägret i Idomeni, Grekland.
Nyheter från fältet

"Är vi statslösa?!”

Nada, från Syrien, flyttades från lägret i Idomeni:
"Vår situation i det nya lägret är fruktansvärd. Vi är trötta och vi har fått nog av att leva så här. Vi kom hit eftersom Europa ska vara civiliserat - men är det här civiliserat?"

Vaccinationskampanj i Idomeni, Grekland
Nyheter från fältet

Vaccinationskampanj i Idomeni

Förra veckan vaccinerade vi 3031 barn i flyktinglägret i Idomeni, Grekland. I de undermåliga förhållanden som råder i lägret sprids sjukdomar och många barn som har varit på flykt länge saknar skydd.