Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
På Ar Ramtha-sjukhuset, i nordvästra Jordanien, tar vi emot krigsskadade syrier. De flesta patienter behöver akuta operationer.

På Ar Ramtha-sjukhuset, i nordvästra Jordanien, tar vi emot krigsskadade syrier. De flesta patienter behöver akuta operationer.

Flyktinghjälp i Jordanien

Jordanien är litet men ett land med en strategisk roll i Mellanöstern. Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut har Jordanien tagit emot röver 600 000 syriska flyktingar.

Brist på dokumentation, ekonomiska svårigheter och stängda gränser har gjort att tillgången till hälso- och sjukvård för flyktingar är ytterst begränsad.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Jordanien sedan 2006, då för att hjälpa flyktingar från Irak. Idag arbetar vi i kliniker och sjukhus landets norra delar för att ge sjukvård till syriska och irakiska flyktingar. 

Vårt arbete i jordanien 2016

I mars 2016 öppnade Läkare Utan Gränser en klinik i staden Ramtha för att ta emot flyktingar och bofasta för vård av kroniska sjukdomar. Vi gör också hembesök och bistår med psykosocialt stöd till 1 500 patienter. En fjärdedel av dem är jordanier. Under året hade vi omkring 9 000 patientbesök. I april startade vi också ett projekt för psykosocial hjälp vid våra två kliniker i Irbidprovinsen. Vi hade över 25 500 patientbesök, inklusive hembesök.

I september började vi stötta en vårdcentral i norra Jordanien. Patienterna är både syriska flyktingar och jordanier, och vårt team bistår med mödravård och ger psykologiskt stöd. I slutet av året hade vi haft drygt 3 000 patientbesök.

Mödravård och vård av nyfödda

Mer än 75 000 syrier – 75 procent av dem kvinnor och barn – har fastnat i ett ingenmansland kallat "the Berm", längs gränsen i nordöstra Jordanien. Från mitten av maj har vi haft mobila kliniker i Rukban och då framför allt inriktat oss på gravida kvinnor och barn under fem år. Under tre veckor såg vi över 3 500 patienter. Efter en våldsam attack 21 juni stoppades vårt tillträde till område och vi har därefter haft förhandlingar med Jordanien för att våra team också i fortsättningen ska kunna hjälpa dem som lever där och som behöver akut hjälp.

Vi är den organisation som huvudsakligen hjälper syriska flyktingar när det gäller reproduktiv hälsa i Irbid-provinsen. Under året utökade sjukhuset intensivvårdsenheten för mödra- och neonatalvård. Vårt team bistod vid drygt 3 600 förlossningar, tog emot 658 nyfödda och hade närmare 15 000 patientbesök av gravida kvinnor inför förlossning. Vi ger också psykologiskt stöd till barn under 18 år.

Vår svenske läkare Mats Blennow berättar om sitt arbete i Jordanien:

Behandlar krigsskadade flyktingar

I juni beslutade Jordaniens regering att stänga gränsen mot Syrien vilket medförde att krigsskadade syrier hade svårt att få hjälp vid Ramthasjukhuset. Men vi fortsätter att samarbeta med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna för att kunna ge akut kirurgi och postoperativ vård på sjukhuset. Under året behandlade vi 369 krigsskadade. Efter att gränsen stängts var det också färre patienter som skickades vidare till den postoperativa vårdenheten vid Zaatari flyktingläger. Innan vi blev tvungna att stänga enheten i december hade vi behandlat 126 patienter och gett dem psykosocialt stöd vid närmare 1 300 tillfällen.

Omar Al Balkhi, flykting från Syrien, berättar om sin sjukvårdsvistelse i Jordanien: 

Rekonstruktiv kirurgi i Amman

I Amman driver Läkare Utan Gränsers ett sjukhus för rekonstruktiv kirurgi som behandlar krigsskadade patienter från grannländerna, framför allt Irak, Jemen, Syrien och Palestina. Patienterna får en omfattande behandling inklusive sjukgymnastik och psykologiskt stöd. Under året utförde vi drygt 1 000 operationer. 

2016 i siffror: 

  • 10 400 individuella patientbesök rörande psykisk ohälsa
  • 530 gruppträffar för psykologiskt stöd
  • 1 800 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 september 2017.

Det här arbetar vi med i Jordanien

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Jordanien

Elvaåriga Manal fick svåra brännskador när en bomb exploderade i Kirkuk, Irak.
Nyheter från fältet

Att läka Mellanösterns krigsskador

De senaste femton åren har ett växande antal konflikter plågat flera länder i Mellanöstern. Som en följd har kollapsade sjukvårdssystem, brist på sjukvårdspersonal och befolkningar på flykt begränsat möjligheterna att läka för de som drabbats av krigen.

Ett nyfött barn tas om hand av vår sjuksköterska på ett sjukhus i Jordanien.
Nyheter från fältet

Vad har de syriska barnen för framtid?

Tiotusen barn – de flesta av dem syriska – har fötts på vårt kvinnosjukhus i Irbid i Jordanien under de senaste fyra åren. De hör till en generation som aldrig sett sitt hemland.

Vi tvingas stänga vår klinik för krigsskadade syrier i Zaatari, Jordanien.
Nyheter från fältet

Vi tvingas stänga klinik för krigsskadade syrier

Sex månader efter att Jordanien stängde sin gräns mot Syrien tvingas vi nu stänga vår klinik i Zaatari för krigsskadade syrier eftersom människor hindras från att komma in i landet. 

 I Jordanien skulle det här syriska barnet kunna få vård för sina skador, men gränsen är stängd.
Nyheter från fältet

”Vi hör bomberna, men inga sirener”

"Vid varje hög smäll vi hör frågar vi oss två saker: Hur många skadade patienter försöker komma hit just nu? Om de inte har tillgång till sjukvård, hur ska de överleva?" 
- Abdullah Alawneh, ansvarig för operationssalarna på Ramthasjukhuset.