Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
På Al Ramtha-sjukhuset, i nordvästra Jordanien, tar vi emot krigsskadade syrier. De flesta patienter behöver akuta operationer.

På Al Ramtha-sjukhuset, i nordvästra Jordanien, tar vi emot krigsskadade syrier. De flesta patienter behöver akuta operationer.

Jordanien

Begränsade möjligheter till arbete och minskat internationellt stöd har gjort det svårare för flyktingar från Syrien i Jordanien att få medicinsk hjälp.

Varför arbetar vi i Jordanien?

  • Väpnad konflikt
  • Brist på flyktingsjukvård

Sedan stridigheter utbröt i Syrien har fler än 600 000 syriska flyktingar registrerats i Jordanien. Landets infrastruktur är därför under hårt tryck. Sedan november 2014 måste flyktingarna betala för läkarhjälp på allmänna sjukhus i Jordanien men det har blivit allt svårare då de inte har rätt till arbete och det internationella stödet minskat.

Det finns ett enormt vårdbehov och under 2015 utökade därför Läkare Utan Gränser ett projekt där man erbjuder syriska flyktingar och utsatta jordanier behandling. Det gäller sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och problem med lungor. I Irbid, norra Jordanien, fortsatte vi arbetet på en av stadens allmänna vårdcentraler och tillsammans med en lokal frivilligorganisation öppnade vi ytterligare en. Vi gjorde också hembesök. Under året hade vi fler än 20 000 patientbesök på dessa vårdcentraler. 

Mödravård och vård av nyfödda

Ett av våra projekt gäller mödravård och vård av nyfödda. I januari flyttade vi över till ett specialistsjukhus där vi utförde akuta kejsarsnitt och hade en intensivvårdsenhet för nyfödda. Under året tog vi emot närmare 4 000 gravida och assisterade vid 3 400 förlossningar. 498 nyfödda fick intensivvård. På sjukhuset gav vi också stöd när det gäller mental hälsa, till personer som bevittnat dödligt våld, förlorat en anhörig eller fått sitt hem förstört.

Vår svenske läkare Mats Blennow berättar om sitt arbete i Jordanien:

Behandlar sårade flyktingar

På ett av sjukhusen nära gränsen till Syrien fortsatte vi att behandla sårade flyktingar. Tillsammans med inhemsk personal gjorde vi akuta operationer, bidrog med sjukgymnastik och psykosocialt stöd. Under året tog vårt team emot 863 skadade som behövde akut hjälp.

I ett av flyktinglägren, i Zaatari, driver vi en vårdenhet med 40 sängplatser. Där tar vi emot patienter som genomgått operation på sjukhus och som behöver rehabilitering, både fysiskt och psykosocialt.

Omar Al Balkhi, flykting från Syrien, berättar om sin sjukvårdsvistelse i Jordanien: 

Rekonstruktiv kirurgi i Amman

Vårt projekt för rekonstruktiv kirurgi i Jordaniens huvudstad Amman omfattar både kirurgi, sjukgymnastik och stöd gällande mental hälsa. Det riktar sig i första hand till krigsskadade patienter från grannländerna som annars inte har möjlighet till specialistvård. I februari flyttade vi till ett nytt sjukhus där kirurger utförde fler än 880 operationer. Ett nätverk av läkare i regionen remitterar patienter dit – under 2015 var 58 procent syrier, 30 procent kom från Irak och 7 procent från Palestina. Vi öppnade också ett fullt utrustat mikrobiologiskt laboratorium på sjukhuset för att kunna ge sårade patienter som drabbats av komplikationer till följd av infektioner en bättre, säker vård. Infektioner som utvecklat resistens mot läkemedel är här vanligt förekommande och utgör en stor medicinsk utmaning. 

Här hittar du mer detaljerad information om våra aktiviteter för syriska flyktingar i Jordanien (Obs! På engelska)

Under 2015 genomförde vi i Jordanien:

  • 5 400 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 1 700 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.

Aktuellt om Jordanien

Ett nyfött barn tas om hand av vår sjuksköterska på ett sjukhus i Jordanien.
Nyheter från fältet

Vad har de syriska barnen för framtid?

Tiotusen barn – de flesta av dem syriska – har fötts på vårt kvinnosjukhus i Irbid i Jordanien under de senaste fyra åren. De hör till en generation som aldrig sett sitt hemland.

Vi tvingas stänga vår klinik för krigsskadade syrier i Zaatari, Jordanien.
Nyheter från fältet

Vi tvingas stänga klinik för krigsskadade syrier

Sex månader efter att Jordanien stängde sin gräns mot Syrien tvingas vi nu stänga vår klinik i Zaatari för krigsskadade syrier eftersom människor hindras från att komma in i landet. 

 I Jordanien skulle det här syriska barnet kunna få vård för sina skador, men gränsen är stängd.
Nyheter från fältet

”Vi hör bomberna, men inga sirener”

"Vid varje hög smäll vi hör frågar vi oss två saker: Hur många skadade patienter försöker komma hit just nu? Om de inte har tillgång till sjukvård, hur ska de överleva?" 
- Abdullah Alawneh, ansvarig för operationssalarna på Ramthasjukhuset.