Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Madagaskar arbetar vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna arbetat med att förbättra och utöka sjukvården.

I Madagaskar arbetar vi tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna arbetat med att förbättra och utöka sjukvården.

Madagaskar

2015 återupptog Läkare Utan Gränser hjälpinsatserna på Madagaskar på grund av utbrott av malaria och en krissituation orsakad av undernäring.

Varför arbetar vi i Madagaskar?

  • Bristande tillgång till sjukvård

För lite nederbörd på södra Madagaskar ledde till dålig skörd 2015. Det rådde brist på mat, dålig infrastruktur och svårigheter att få medicinsk hjälp. När våra team anlände till Madagaskar för att bedöma allvaret i krisen möttes vi av människor som höll på att samla vilda växter och löv för att äta. De sålde delar av sina hem, boskap och mark för att kunna köpa mat. Största delen av matvarulagren var redan slut.

Undernäring på södra Madagaskar

I juni började vi behandla undernäring i distriktet Ambovombe, i regionen Androy på södra Madagaskar. På vår undernäringsklinik tog vi in 139 barn, (90 procent av dem under fem år) och nästan 1 500 barn behandlades inom öppenvården (75 procent av dem yngre än fem år).

Tack vare det oväntade regn som kom förbättrades situationen i september vilket ledde till att antalet fall av undernäring blev lägre än förväntat. Vi fortsätter dock att följa situationen i flera områden på landsbygden där befolkningen lever utspridd.

Malaria

I maj ökade antalet fall av malaria i södra Madagaskar men myndigheternas svar på utbrottet var begränsat på grund av brist på läkemedel och otillgängliga områden. Den behandling som är mest effektiv består av en kombination av flera läkemedel, ACT, bland annat artemisinin. Vi satte in mobila kliniker för att täcka fyra distrikt och 13 samhällen på södra Madagaskar. Under en och en halv månad på sommaren testade vi närmare 4 200 personer för malaria. Över hälften var smittade och fick kombinationsbehandling med ACT. Förutom våra mobila kliniker stöttade vi två sjukhus, 16 kliniker och 18 vårdcentraler genom att donera malarialäkemedel och medicinsk utrustning.

Under 2015 hade vi på Madagaskar:

  • 2 500 malariapatienter 
  • 1 300 personer som behandlades på näringskliniker

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Madagaskar

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Madagaskar

Regn faller i Androy i södra Madagaskar.
Nyheter från fältet

När den malagassiska ampongatrumman slår

Vid 3-tiden på natten vaknar jag. Regndroppar slår mot den korrugerade plåten ovanför mig.

Den näringsfattiga röda kaktusen äts när det inte finns tillräckligt med mat.
Nyheter från fältet

Bilder av hunger

De står nästan uppställda på rad, barnen i byn vi precis har kommit till. De står bredvid varandra i en sorgsen skara. De mest slitna trasorna till kläder bär alla röda fläckar.

Det finns många typer av medfödda sjukdomar och missbildningar, som ofta beror på undernäring. I denna familj har alla fem barn skador på skelettet.
Nyheter från fältet

Svårigheterna med en kluven läpp

 Hon är tre år gammal och lider av svår akut undernäring, läpp-käk-gomspalt och mikrocefali (litet huvud, till följd av att hjärnan inte utvecklats

Bara och unga fötter är känsliga för sandflugornas bett. Flugorna lägger sin ägg  i huden vilket orsakar skador på vävnaden.
Nyheter från fältet

Barfotabarn

1933 skrev Nils Ferlin sin dikt Barfotabarn. Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet. De barn jag träffar på södra Madagaskar går ofta barfota, men de har ingen papperslapp i handen.