Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I mars 2014 började det värsta ebolautbrottet någonsin. I Sierra Leone, Guinea och Liberia har sammanlagt runt 28 000 människor insjuknat i ebola, och över 11 200 har dött hittills.

I mars 2014 började det värsta ebolautbrottet någonsin som drabbade Sierra Leone, Guinea och Liberia.

Sierra Leone

Sierra Leone förklarades fritt från ebola den 17 mars 2016. I landet arbetar man nu med att bygga upp ett söndrat sjukvårdssystem.

Redan före ebolautbrottet var tillgången till medicinsk vård begränsad och under utbrottet var uppskattningsvis tio procent av de cirka 3 950 personer som dog av viruset sjukvårdspersonal.

Vårt arbete i Sierra Leone 2016

Omkring 8 700 personer insjuknade av ebola och en del av dem som överlevde hade länge svåra komplikationer. Sommaren 2015 öppnade Läkare Utan Gränser en klinik för överlevande som vi i september 2016 lämnade vi över till landets hälsovårdsmyndigheter. På kliniken fick mer än 400 överlevare och deras familjer medicinsk behandling och psykiskt stöd. Kliniken hade också en rad aktiviteter för att uppmärksamma vikten av säker sex, handhygien och att förebygga malaria.

Vi inrättade en särskild enhet – Sierra Leone Emergency Response Unit – för att kunna rycka in akut i händelse av nya sjukdomsutbrott. Enheten stöttade hälsovårdsmyndigheterna med att rapportera om aktuella infektionssjukdomar och genomföra vaccinationskampanjer. I tre distrikt utbildades också personal för att kunna göra akutinsatser.

Läs mer om vår ebolainsats i Västafrika.

Barn- och mödravård

Före ebolautbrottet var Sierra Leone ett av de länder i världen med störst hälsoproblem. Särskilt när det gäller mödra- och barnadödligheten. På distriktssjukhuset i Magburaka, centrala Sierra Leone, stöttar vi vård av mammor och nyfödda. Där finns också en barnavdelning och ett laboratorium för blodtransfusioner. Vi stöttar dessutom tre enklare vårdmottagningar för mammor och barn med personal på plats och i Yoni Chiefdom ger vi akut mödravård vid en vårdcentral. Under 2016 hade vi närmare 21 200 patientbesök och 6 245 besök inför förlossning. Närmare 3 000 barn togs in på barnavdelningen och vi bistod vid närmare 1 500 förlossningar.

I april startade vi ett projekt i Koinadugu, norra Sierra Leone, för att minska mödra- och barnadödligheten i distriktet. Vi rustade upp sjukhuset i Kabala, bland annat genom att utöka antalet sängplatser på barnavdelningen från femton till 45. Mellan april och december behandlades 1 660 barn under tolv år, 148 av dem för allvarlig akut undernäring. Våra team gav 1 185 gravida behandling och bistod vid 783 förlossningar varav 111 med kejsarsnitt. Vi genomförde också familjeplanering för närmare 1 250 personer.

Projektet omfattar även vård och uppföljning av dem som överlevt ebola. Vi screenade drygt 23 000 personer, men ingen av dessa bar på viruset. Utöver dessa aktiviteter screenar vi också människor för malaria och hiv.

Våra team i Koinadugu övervakar situationen när det gäller undernäring och är beredda att rycka ut akut när så behövs. I maj vaccinerades drygt 65 000 barn mot mässling.

2016 i siffror:

  • 65 200 vaccinationer mässling i samband med ett sjukdomsutbrott
  • 28 800 patientbesök i öppenvård
  • 450 gruppbesök för psykisk ohälsa
  • 300 individuella patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Sierra Leone

Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. FOTO: Sylvian Cherkaoui

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. 

En medarbetare förbereder sig för att gå in i högriskområdet på vårt ebolacenter i Monrovia, Liberia. FOTO: Morgana Wingard.

Ebola i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika är det största någonsin. Värst drabbades Guinea, Liberia och Sierra Leone. För Läkare Utan Gränser blev insatsen den största i vår historia.

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Sierra Leone

En sjuksköterska försöker sätta en infart på ett barn i Sierra Leone.
Nyheter från fältet

"Den lilla flickan har förlorat sin bästa vän"

Det känns enkelt att skriva om alla barn som blev friska, alla de som överlevde. Men de som inte klarade sig – hur sätter man ord på en sådan händelse? Det har sjuksköterskan Chris Sweeney, som arbetar i Sierra Leone, funderat över efter sitt möte med pojken David. 

Läkare Utan Gränsers barnmorska Ruth Kauffman med Kumba på behandlingscentret för ebola i Kailahun, Sierra Leone.
Nyheter från fältet

GRAVIDA KVINNOR ÖVERLEVER EBOLA

Barnmorskan Ruth Kauffman har gjort en pionjärinsats inom Läkare Utan Gränsers arbete med gravida ebolapatienter. Nu vet vi att gravida kvinnor kan överleva sjukdomen. Här berättar Ruth hur hon hjälpte Kumba och Musa i Sierra Leone att föda säkert, och att överleva ebola.