Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Tchad behandlar Läkare Utan Gränser undernäring, malaria och utför vaccinationskampanjer. Vi ger även sjukvård till flyktingar från Sudan och Nigeria.

En mobil klinik i Forkouloum i Tchad för människor som flytt undan våld. 

Tchad

Konflikter och stridigheter i Nigeria spreds under 2015 vidare till Tchad. Därmed ökade behovet av medicinska och humanitära insatser.

Varför arbetar vi i Tchad?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Flyktingar och migranter

I maj hade nästan 18 000 flyktingar från Nigeria tagit sig över gränsen till Tchad. Samtidigt inledde islamiska staten, IS, (tidigare Boko Haram) attacker och det skedde sammanstötningar med regeringstrupper, vilket gjorde att många flydde sina hem. Tusentals människor samlades i tillfälliga läger i västra Tchad utan tillräckligt skydd, mat eller vatten. Läkare Utan Gränser påbörjade i mars hjälpinsatser och utökade dessa under året för att åtgärda de medicinska och humanitära behov som uppstått.

I ett av lägren, i Baga Sola, fanns 7 000 flyktingar. De och lokalbefolkningen fick medicinsk hjälp. Vi hade mer än 33 000 patientbesök, en del av dem gällde mental hälsa. Våra team delade ut drygt 2 000 hygienartiklar och material för att rena vatten. Vi hade också mobila kliniker som hjälpte bofasta och flyktingar i Bol, västra Tchad. I november började ett av våra team att arbeta på regionsjukhuset i Bol med bland annat mödravård och vård av nyfödda och gav hjälp till undernärda barn upp till fem år.

Kvinnor och barn

Vi har fortsatt att arbeta för att förbättra situationen där det finns stora behov som vid sjukdomsutbrott och när det gäller kvinnor och barn. I Bokoro, några mil öster om huvudstaden N’Djamena, har vi ett projekt för undernärda barn. Vårt team stöttar också regeringens program för att hindra smitta. Vi behandlar patienter för malaria, diarrésjukdomar och akuta luftvägsinfektioner och ser till att det finns tillgång till rent vatten.  Under 2015 fick 4 400 barn behandling för allvarlig undernäring.

I Am Timan, sydöstra Tchad har vi flera aktiviteter. Vi stöttar allmänna sjukhusets barn- och mödravårdsavdelningar, behandlar tuberkulos och hiv, har ett program för undernäring och har dessutom tre mobila kliniker. Under året hade vid mer än 29 000 patientbesök, behandlade drygt 8 000 barn för malaria och hjälpte till vid 2 100 förlossningar.

I Moissala, södra Tchad, inriktar vi arbetet på gravida kvinnor och barn under fem år. Vi har ett program för att förebygga, upptäcka och behandla malaria. Vid fyra tillfällen av säsongsbunden malaria gav vi varje gång cirka 100 000 barn förebyggande behandling för att undgå smitta. En malariaenhet tog emot omkring 1 000 barn. 28 800 barn under två år vaccinerades mot polio och 14 000 fick vaccin som skydd mot de fem vanligaste och farligaste sjukdomarna. Mer än 48 000 barn vaccinerades mot mässling.

I Abéché, östra Tchad, har vi ett kirurgprogram och under året utförde vårt team drygt 900 operationer. De flesta på grund av bilolyckor eller våld i hemmet.

Akutinsatser

Vår akutenhet CERU (Chad Emergency Response Unit) fick i april rycka ut då ett utbrott av mässling skedde i östra Tchad. 80 000 barn vaccinerades. Vårt team fyllde också på medicinska förråd och utbildade lokal sjukvårdspersonal på två sjukhus att i nödsituationer snabbt kunna ta hand om personer med allvarliga skador.

Avslutade projekt

I februari avslutade vi ett projekt i södra Tchad där vi hjälpt flyktingar från Centralafrikanska republiken i behov av medicinsk vård. Vi avslutade också flera program som togs över av andra organisationer och av landets hälsovårdsmyndigheter.

Under 2015 hade vi:

  • 103 600 öppenvårdskonsultationer
  • 56 600 människor behandlades för malaria
  • 22 200 människor vaccinerades mot mässlingen
  • 12 500 rutinvaccinationer
  • 12 300 personer behandlades på undernäringskliniker

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Tchad

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

En pojke undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Aktuellt om Tchad

Under första halvan av 2016 har fler än 9 000 barn i åldrarna mellan 6 månader och 2 år skrivits in på vårt näringsprogram efter att screenas för undernäring i Bokoro-regionen, Tchad.
Nyheter från fältet

Undernäring - den tysta epidemin i Tchad

Hälften av dödsfallen bland barn i Tchad orsakas av undernäring. Ett hårt klimat och dålig utbildning om mat och hygien är några av orsakerna. 

Flyktingar kring Tchadsjön som flyr Boko Haram
Nyheter från fältet

På flykt undan Boko Haram

2,7 miljoner människor kring Tchadsjön har tvingats fly från sina hem. Det gör situationen till en av kontinentens största humanitära kriser.

Undernärda barn i Tchad
Nyheter från fältet

Matbrist hotar hundratusentals barn i Tchad

Omkring 3,4 miljoner människor i Tchad har ingen tryggad tillgång till mat och nästan 400 000 barn är i riskzonen för att bli akut undernärda.

Mobil klinik i ett flyktingläger i Diffa, Niger. FOTO: Läkare utan gränser
Nyheter från fältet

Flykt och rädsla runt Tchadsjön

Konflikten mellan Boko Haram och Nigerias armé tvingar tusentals människor på flykt i områdena runt Tchadsjön i centrala Afrika. Vi erbjuder sjukvård och rent vatten i flyktingläger och drabbade byar.