Hoppa till huvudinnehåll

Ett varmt mottagande efter en kall natt på gatan

Publicerad 13 november 2019
Två läkare pratar med en patient
Foto: Läkare Utan Gränser
Vår klinik i södra Teheran

Projektkoordinatorn Estelle Thomas beskriver en dag på vår klinik i södra Teheran där vi erbjuder vård för hemlösa, drogmissbrukare och andra utsatta grupper. De är i farozonen för infektionssjukdomar men har svårt att få vård. 

”Klockan är 07:15 och de första patienterna anländer till kliniken som öppnar 08:00. De är egentligen inte morgonmänniskor, utan kommer tidigt efter att ha spenderat natten på gatan, för att få lite värme både från värmeaggregatet, men också från vår personal som redan anlänt.

Här i södra Teheran är majoriteten av våra patienter hemlösa och de flesta använder droger. Vissa blir hemlösa på grund av sitt beroende, andra börjar använda droger för att de inte har någonstans att bo. Alla lever under svåra omständigheter och har inga fasta jobb. De flesta samlar och säljer sopor eller håller på med illegala verksamheter. 

Vissa patienter har familjer, andra inte. Men alla är exkluderade av samhället på grund av hur de lever. Ibland lyckas de övernatta på lokala härbärgen, men vanligtvis sover de på gatan eller hittar en lugn plats där de kan ta droger från sen eftermiddag till nästkommande morgon. Det finns många sådana platser, främst i parker, men även på trottoarer eller på gatorna runt den södra bussterminalen.

Stigmatisering av droganvändare

Uppskattningsvis är 3,5 procent av Irans befolkning – nästan tre miljoner av totalt 84 – beroende av droger enligt officiella siffror. I området kring vår klinik i södra Teheran – ett tätbefolkat område med utbredd fattigdom – är heroin och metamfetamin de vanligaste drogerna vilka oftast röks eller inhaleras. Få människor injicerar vilket minskar risken för att infektionssjukdomar sprids via smutsiga nålar.

Droganvändare liksom hemlösa, sexarbetare och människor tillhörande den etniska minoriteten ghorbati, är stigmatiserade i samhället vilket kan försvåra deras tillgång till sjukvård. Vår klinik erbjuder kostnadsfri grundläggande sjukvård inklusive psykosocial vård för alla dessa utsatta grupper.

Idag besöker 40-åriga Mohammed kliniken för första gången. För 25 år sedan, när han bara var 15 år, lämnade han sin familj för att hitta arbete i Teheran. Han lyckades inte, och eftersom han inte hade några släktingar i staden så började han använda droger. Han lider av återkommande hallucinationer på grund av drogerna och sover i stadens parker där vårt mobila team träffar honom.

En patient får blodtrycket mätt av en läkare
Foto: Läkare Utan Gränser
En patient får blodtrycket mätt

Efter en konsultation med doktor Aida och hälsorådgivaren Mariam testas Mohammed för infektionssjukdomar så som hiv, hepatit B och C, syfilis och tuberkulos. Patienter som testas positivt för hepatit C kan få gratis behandling och stöd på kliniken, medan de som testas positivt för hiv och tuberkulos remitteras till statens sjukvårdsprogram. 

Mohammed testas positivt för hepatit C, så han träffar återigen hälsorådgivaren Mariam som förklarar att sjukdomen kan botas med rätt behandling och att han kommer få stöd av våra läkare, sjuksköterskor, psykologer samt lokala hälsoarbetare för att behandlingen ska gå rätt till och för att hjälpa med hallucinationerna. Han blir introducerad till Neda, en lokal hälsoarbetare som kommer att ha nära kontakt med honom för att påminna om möten på kliniken och för att stödja honom under behandlingen. 

När våra läkare träffar patienter med komplicerade medicinska och psykosociala åkommor – så som patienter med hjärtsjukdomar eller psykiatriska sjukdomar – remitteras de till specialistvård någon annanstans såsom till en konsultation med en specialist, ett laboratorium för vidare analys eller inskrivning på sjukhus. Patienter som behöver läggas in på sjukhus får stöd av en socialarbetare vid inskrivning då de flesta är obekanta med sjukvårdssystemet eller kan nekas vård.

Före detta missbrukare når ut

I vårt team finns 15 lokala hälsoarbetare, hälsoinformatörer och före detta missbrukare som Mariam och Neda. Som en del av samhället i södra Teheran vet de var droganvändarna, de hemlösa och sexarbetarna mest troligt befinner sig och de förstår dynamiken mellan dem. De kan nå ut till sårbara människor som kan behöva vård och berätta om tjänsterna vi erbjuder och remittera dem till vår klinik eller mobila klinik som vi driver flera gånger i veckan inne i staden och i utkanten.

En buss och ett tält med läkare utan gränsers logotyp på
Foto: Läkare Utan Gränser
Vår uppsökande verksamhet i södra Teheran

Teamet på 15 personer utbildar också om riskerna för att sprida smittbara sjukdomar och erbjuder support till patienter på en daglig basis. Tillsammans med socialarbetarna skapar de en länk mellan familjer, härbärgen eller andra organisationer. De följer med patienterna under deras remittering och hjälper patienterna första gången de besöker vår klinik.

Klockan 16:30 stänger vår klinik sina dörrar. Våra mobila kliniker håller ofta öppet längre, då droganvändare ofta samlas sen eftermiddag. Till slut skingrar sig våra patienter. Många spenderar natten i parker och gator runt om i staden. Kanske kommer de att starta nästkommande dag med att komma tidigt igen till kliniken, där de i alla fall vet att de kommer få ett varmt mottagande.”

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare