Hoppa till huvudinnehåll

Heidi Wikström

Heidi Wikström
Kirurg

Heidi Wikström är en finsk kirurg ute på sitt första uppdrag för Läkare Utan Gränser i Abyei - ett omtvistat område på gränsen mellan Sudan och Sydsudan. Där driver vi områdets enda vårdinrättning.