Hoppa till huvudinnehåll

Så här skriver du ditt testamente

Testamentesexempel med innehåll uppmärkt med A-G som förklaras nedan

Tänk på att formulera testamentet klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du menar.

A. Om ni är ett par som testamenterar: Undertecknande makar, NN och NN, förordnar härmed som vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlever den andra ska erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter bådas vår bortgång ska den då varande egendomen tillfalla:

B. Om du är ensamstående: Jag, NN, som saknar bröstarvingar förordnar härigenom som min yttersta vilja och testamente följande:
Inkludera arvtagarens namn, personnummer och relation till dig, så att hen kan identifieras. Skriv in organisationsnumret till den ideella organisation du vill ha med i testamentet.

C. Om du lämnar ett legat till Läkare Utan Gränser: Ett legat om x kronor ska tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360.

D. Om du lämnar hela din kvarlåtenskap till Läkare Utan Gränser: Att all min kvarlåtenskap ska tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts.

E. Om du lämnar legat till någon närstående och sedan testamenterar resten till Läkare Utan Gränser: Efter att ovanstående legat delats ut, ska återstoden av vår kvarlåtenskap tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts.

F. Testamentet undertecknas med ort, datum och din namnteckning. Består testamentet av fler sidor är det viktigt att du numrerar och signerar varje sida. Det totala antalet sidor bör synas vid numreringen: sid. 1/3, 2/3 och så vidare.

G. Två personer måste samtidigt bevittna din namnteckning. De får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig som testamenterar, men behöver känna dig så väl att de vet att du är vid dina sinnens fulla bruk. De behöver inte veta vad testamentet innehåller.

Våra testamenteshandläggare Marita och Helena finns här för att ge dig råd och vägleda dig om du vill att en del av det som du lämnar efter dig ska gå till vårt arbete för att rädda liv och lindra nöd. Klicka här för deras kontaktuppgifter

Du kan också ladda ner eller beställa vår testamentesbroschyr här