Hoppa till huvudinnehåll

Så här skriver du ditt testamente

Testamentesexempel med innehåll uppmärkt med A-G som förklaras nedan

 

Tänk på att formulera testamentet klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du menar.

A. Om ni är ett par som testamenterar:
Undertecknande makar, NN och NN, förordnar härmed som vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlever den andra ska erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter bådas vår bortgång ska den då varande egendomen tillfalla [arvtagarens namn]

Inkludera arvtagarens namn, personnummer och relation till dig, så att hen kan identifieras. Skriv in organisationsnumret till den ideella organisation du vill ha med i testamentet.
 

B. Om du är ensamstående:
Jag, NN, som saknar bröstarvingar förordnar härigenom som min yttersta vilja och testamente följande [arvtagarens namn]

Inkludera arvtagarens namn, personnummer och relation till dig, så att hen kan identifieras. Skriv in organisationsnumret till den ideella organisation du vill ha med i testamentet.
 

C. Om du lämnar ett legat till Läkare Utan Gränser:
"Ett legat om x kronor ska tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360."
 

D. Om du lämnar hela din kvarlåtenskap till Läkare Utan Gränser:
"Att all min kvarlåtenskap ska tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts."
 

E. Om du lämnar legat till någon närstående och sedan testamenterar resten till Läkare Utan Gränser:
"Efter att ovanstående legat delats ut, ska återstoden av vår kvarlåtenskap tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, org.nr 802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts."
 

F. Testamentet undertecknas med ort, datum och din namnteckning. Består testamentet av fler sidor är det viktigt att du numrerar och signerar varje sida. Det totala antalet sidor bör synas vid numreringen, t.ex. sid. 1/3, sid. 2/3 och så vidare.
 

G. Två personer måste samtidigt bevittna din namnteckning. De får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig som testamenterar, men behöver känna dig så väl att de vet att du är vid dina sinnens fulla bruk. De behöver inte veta vad testamentet innehåller.