Hoppa till huvudinnehåll

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor
Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på Boost sjukhus i Lashkar Gah, Afghanistan.

Afghanistan

Fakta Afghanistan

  • Befolkning: 37,1 miljoner
  • Huvudstad: Kabul
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1980
  • Antal anställda 2021: 2 343

Mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har lagt Afghanistans ekonomi och infrastruktur i ruiner och gjort många människor beroende av humanitärt stöd. Varje år dör uppskattningsvis 1 av 13 barn innan de har fyllt ett år och 4 300 kvinnor på grund av komplikationer vid graviditet eller förlossning. 

Krisen i Afghanistan kantas av uppblossande konflikter och återkommande naturkatastrofer. Många i landet är internflyktingar och lever i extrem fattigdom. Sjukvårdssystemet är överansträngt och saknar tillräcklig finansiering. Sedan 2019 har säkerheten i landet blivit allt sämre vilket gjort det ännu svårare för människor att få tillgång till vård. 

Läkare Utan Gränser har fem projekt i lika många provinser i Afghanistan, med fokus på akutinsatser samt barn- och mödravård. Då det är stor brist på utbildad kvinnlig vårdpersonal lägger vi stor vikt vid att utbilda kvinnor i våra medicinska projekt. 

I maj 2021 intensifierades konflikten återigen med strider i och runt flera provinshuvudstäder och till slut även i huvudstaden Kabul. Våldsamheterna hindrade människors tillgång till sjukvård samtidigt som många dödades och skadades av kulor och explosioner. Tusentals människor tvingades också på flykt. Vi har fortsatt arbetet i samtliga projekt och anpassade aktiviteterna för att svara på den akuta krisen. 

Bild på en medarbetare iklädd operationskläder.

Stöd vårt arbete

Med mer än 50 års erfarenhet räddar vi liv i Afghanistan och i andra akuta kriser världen över. I det arbetet behövs du.
Ge en gåva nu

Läkare Utan Gränsers arbete i Afghanistan

Efter en brutal attack den 12 maj 2020 avslutade vi vårt arbete på sjukhuset i stadsdelen Dasht-e-Barchi, Kabul. Sexton kvinnliga patienter sköts systematiskt ihjäl inne på mödravårdsavdelningen – fem av dem dödades under pågående förlossning. Dessutom sköt och dödade gärningsmännen en barnmorska, två barn och sex andra vuxna som befann sig på sjukhuset.

Läkare Utan Gränser började arbeta på sjukhuset i Dasht-e-Barchi 2014. Vi stöttade mödravårds- och neonatalavdelningarna samt erbjöd familjeplanering och psykosocialt stöd. Att dra oss ur ett område med så stora vårdbehov var ett mycket smärtsamt men nödvändigt beslut. 

Mödravård i Khost

Sedan 2012 driver vi ett kvinnosjukhus i Khost i östra Afghanistan. Där tar vi emot gravida dygnet runt och kan hantera alla sorters komplikationer vid förlossning och graviditet. I genomsnitt assisterade vårt team på sjukhuset runt 1 500 förlossningar varje månad. Vi stöttar även ett antal vårdcentraler i provinsens mer avlägsna distrikt så de lättare kan hantera förlossningar som inte kräver mer avancerad vård.

Boost-sjukhuset, Lashkar Gah

I Helmandprovinsen har det varit våldsamma sammandrabbningar mellan regeringsstyrkor och oppositionsgrupper under mer än tio år. I oktober 2020, när intensiva strider bröt ut runt Lashkar Gah, blev stadens traumasjukhus överväldigat av skadade på ett dygn och vårt team på Boost sjukhus började ta emot patienter som hamnat i skottlinjen. 

Boost sjukhus är det enda sjukhus i Helmand dit patienter kan remitteras från andra vårdinrättningar för mer avancerad vård. Läkare Utan Gränser stöttar flera avdelningar på provinssjukhuset, däribland akutmottagningen, mödravårdsavdelningen och avdelningen för nyfödda. Vi arbetar även med vård av allvarligt undernärda barn. Vi bedriver också utbildningsinsatser för att stärka vården på landsbygden så att kvinnor med komplicerade förlossningar snabbt kan remitteras till sjukhus. På så sätt bidrar vi till att minska mödradödligheten.

Internflyktingar i Herat

Under 2018 tog sig uppskattningsvis 150 000 internflyktingar till staden Herat i västra Afghanistan. De hade drabbats av såväl konflikt som svår torka. I slutet av året öppnade vi därför en klinik i utkanten av staden som tillhandahåller behandling av undernäring, vaccination, vård före och efter förlossning samt familjeplanering. Vi driver även en avdelning för vård av undernärda barn på ett sjukhus i Herat. 

Traumavård i Kunduz

Aktiviteterna i Kunduz påverkades mycket av covid-19 och i april 2020 tvingades vi stänga ned all vår verksamhet. I september kunde vi dock återuppta byggnationen av ett nytt traumacenter. Detta kunde öppnas i mitten av augusti året därpå och började genast ta emot patienter som skadats i den senaste konflikten. 

Covid-19 i Kabul och Herat

Det första fallet av covid-19 i Afghanistan bekräftades i Herat i slutet av februari. Kabul och Herat blev epicentren för utbrottet, men på grund av brist på tester är det svårt att säga hur många i landet som verkligen har smittats.

I Kabul stöttade Läkare Utan Gränser det infektionsförebyggande arbetet på Afghanistan-Japan sjukhus samt utbildade lokal vårdpersonal. Dessa aktiviteter upphörde efter attacken mot Dasht-e-Barchi. I början av april inrättade vi ett triagesystem för covid-19 på Herats regionsjukhus. I juni öppnade vi ett behandlingscenter för covid-19 med 32 bäddar, med fokus på syrgasbehandling för svårt sjuka patienter som hänvisats från det regionala sjukhuset. 

Läkemedelsresistent tuberkulos i Kandahar

Läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort problem i Afghanistan som förvärras av bristande kunskap om sjukdomen och dålig tillgång till behandling. Läkare Utan Gränser har stöttat det nationella tuberkulosprogrammet för diagnos och behandling av läkemedelsresistent tuberkulos i Kandaharprovinsen sedan 2016. I december 2019 introducerade vi en nio månaders oral behandling som tillåter patienter att byta från injicerbara läkemedel till piller och minska antalet sjukhusbesök. Resultaten är än så länge lovande. Eftersom patienterna kan ha svårt att ta sig till centret för uppföljning, på grund av osäkerheten i regionen, får de ett buffertlager av läkemedel med sig hem.

Vi fortsatte också att stötta sjuk- och hälsovårdsmyndigheterna på Mirwai sjukhus och på provinsens tuberkuloscenter genom att tillhandahålla sjukvård för läkemedelskänsliga tuberkulospatienter. 2020 stöttade vi också myndigheten för folkhälsa med att upptäcka tuberkulos och ge vård till patienter i Sarpozafängelset.

Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser, tillsammans med Catinka Agneskog.

Podcast "Uppdrag: Rädda Liv"

Den 3 oktober 2015 bombades vårt traumasjukhus i Kunduz. 42 personer - patienter, anhöriga och afghansk personal - omkom i attacken.
Lyssna på avsnittet om Kunduz