Hoppa till huvudinnehåll

Vittnesmål och politisk påverkan

Demonstration mot sjukhusattacker på årsdagen av attacken mot Läkare Utan Gränsers traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan.
Demonstration mot sjukhusattacker på årsdagen av attacken mot Läkare Utan Gränsers traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan.
Foto: Alex Yallop

Läkare Utan Gränsers personal blir ofta vittnen till våld, övergrepp och missförhållanden i samband med sitt arbete, och det sker till stor del på platser som sällan får internationell uppmärksamhet.

Läkare Utan Gränser startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. 

I enlighet med våra grundläggande principer är vi beredda att uttala oss offentligt när vi bedömer att det är nödvändigt. Det kan till exempel vara när en viss grupp människor försummas, när militära eller politiska insatser får allvarliga medicinska konsekvenser eller när internationella organisationer inte gör tillräckligt i samband med en nödsituation. Ibland sätter vi också ljuset på system och riktlinjer som begränsar tillgången till sjukvård eller nödvändiga mediciner.

Vi talar med regeringar, icke-statliga väpnade grupper, FN-organ och andra inflytelserika aktörer med målet att förbättra situationen för människor i nöd. 

Fördömer civila måltavlor

Våra uttalanden bygger på analys av medicinsk data, på vår egen forskning och på vittnesmål från patienter och personal. 

En viktig fråga där vi försöker påverka beslutsfattare är attacker mot sjukvård i väpnade konflikter. Vi har bland annat dokumenterat skadade och döda samt attacker mot sjukhus i krigets Syrien. Statistiken, som samlats in från sjukvårdsinrättningar som vi stöder, visar att under 2015 beskjöts eller bombades 94 vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stöder. Tolv av dem totalförstördes och 81 vårdpersonal dödades. 

Läs hela rapporten om Syrien här

I samband med folkmordet i Rwanda 1994 uppmanade vi, för första gången någonsin, till en internationell militär insats. Året därpå fördömde Läkare Utan Gränser massakern på civila i Srebrenica, i samband med kriget i Bosnien.

Fyra år senare, 1999, fördömde vi den ryska militärens bombningar av Tjetjeniens huvudstad Groznyj. Under 2004 och 2005 uppmanade Läkare Utan Gränser FN: s säkerhetsråd att fokusera mer på krisen i Darfur. Och 2007 fördömde vi det faktum att civila allt oftare blir måltavlor i konflikter, något som inträffade i bland annat Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Tchad och Somalia. 

Ytterligare ett exempel på vårt påverkansarbete är bombningen av vårt sjukhus i Kunduz, Afghanistan, den 3 oktober 2016. Vi vände oss till FN:s säkerhetsråd som antog resolution 2286 vilken var ett starkt fördömande av attacker och hot mot skadade och sjuka, samt mot medicinsk och humanitär personal som hjälper dem. 

Joanne Liu, f.d. internationell ordförande för Läkare Utan Gränser:

Höjer rösten vid kriser

När den etiopiska regeringen 1985 tvångsförflyttade hundratusentals människor talade vi ut offentligt, med följden att en del av organisationen förbjöds att arbeta i landet. 

Genom Accesskampanjen har Läkare Utan Gränser granskat försöken att begränsa tillgången till generiska läkemedel för människor som lever med hiv/aids och andra sjukdomar. Vi har också kritiserat den hycklande hållningen hos länder som skickar näringsfattiga produkter till låginkomstländer och kallar det för livsmedelsbistånd.

Läkare Utan Gränser har även pekat på behovet av mer omfattande insatser för att hjälpa undernärda barn i hela världen och på försöken att politisera och militarisera humanitärt bistånd, något som vi bland annat har bevittnat i Afghanistan och Pakistan. Vi har även höjt rösten om de otillräckliga insatserna från regeringar och det internationella givarsamfundet i samband med många kriser, till exempel kolerautbrottet i Haiti, våldet i Centralafrikanska republiken, kriget i Syrien och de stora flyktingströmmar som följt i dess spår.

Våra team på plats står i ständig dialog med lokala myndigheter, stridande parter och andra hjälporganisationer för att på så sätt stärka organisationens oberoende och skapa förutsättningar för att vi ska kunna ge den bästa möjliga vården till våra patienter.

Webbsida med fallstudier

webbsidan "Speaking out" har vi samlat publikationer om de tillfällen då Läkare Utan Gränser valt att tala ut om övergrepp och missförhållanden som vi bevittnat. På sidan finns en mängd fallstudier med detaljerade analyser och redgörelser för hur de olika processerna har sett ut.