Hoppa till huvudinnehåll

Vård till utsatta i Kenya

Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.
Foto: Tom Maruko

Fakta Kenya

 • Befolkning: 47,3 miljoner
 • Huvudstad: Nairobi
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987
 • Antal anställda 2017: 796

2017 fortsatte Läkare Utan Gränser möta de stora behoven av medicinsk hjälp i både flyktingläger och i slumområden i Kenya. Våra insatser gäller också att hantera de utmaningar inom allmän hälso- och sjukvård vi ställs inför och utbrott av olika sjukdomar som sker runt om i landet.

Många vårdinrättningar hölls stängda under en stor del av året på grund av strejk. Läkare gick ut i strejk under årets tre första månader och senare också sjuksköterskor. Det innebar att tusentals människor saknade tillgång till sjukvård. Detta påverkade också våra aktiviteter då antalet patienter ökade kraftigt. Vi utökade då våra insatser för att möta behoven. Bland annat erbjöd vi ekonomisk hjälp till patienter i behov av specialistvård på privata kliniker, något de annars inte hade haft råd till.

Dadaab flyktingläger

I februari togs ett domstolsbeslut att stoppa regeringens planer på att stänga flyktinglägren i staden Dadaab, ett beslut som vi välkomnade. I lägren finns mer än 230 000 flyktingar från Somalia. En stängning hade inneburit att de hade skickats tillbaka till Somalia, där läget är osäkert och det råder stor brist på sjukvård.

I Dagahaleylägret har vi två enklare vårdmottagningar där mer än 10 000 personer får behandling varje månad. Vi har också ett sjukhus för mer komplicerade fall där våra team gör omfattande insatser. Det gäller bland annat kirurgi, reproduktiv hälsa, medicinsk och psykologhjälp för dem som utsatts för sexuellt våld och vid psykisk ohälsa, behandling av hiv, tuberkulos och diabetes samt beredskap för akutinsatser.

Nairobi

I Eastlands slumområden i huvudstaden Nairobi fortsätter vi behandling av personer som utsatts för våld. På senare år har vi kunnat hjälpa allt fler. Det kan bero på att vi och lokala myndigheter drivit kampanjer som gjort människor villiga att söka hjälp, snarare än att våldet har ökat. I det akutprojekt som vi driver i Eastlands, som är öppet dygnet runt, behandlade vi mer än 1 900 personer.

Kibera är landets största slumområde där vi varit verksamma i tjugo år. I juni lämnade vi över projektet till Nairobi City County Department of Health Service. Vi startade med en mindre klinik som under åren växt med en allt mer omfattande verksamhet. Där ryms bland annat vård av hiv, tuberkulos, epilepsi, astma, personer som utsatts för sexuellt våld, förlossningar och vård av nyfödda.

Men vi fortsätter att stötta hälsovårdsmyndigheterna genom att behandla patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Det gäller också patienter med hepatit C.

Vård av patienter med hiv

Mer än 24 procent av befolkningen i staden Homa Bay, västra Kenya, är hiv-positiva. I Ndhiwa, strax söder om Homa Bay, stöttar vi 33 vårdinrättningar. Det gäller både öppenvård och inneliggande patienter. Vi har två avdelningar för patienter med långt framskriden hiv.

Vi samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna och lokalsamhället med aktiviteter ute i samhället. Vi gör hembesök, har rådgivning och testar för att minska spridningen av hiv och minska antalet dödsfall orsakade av sjukdomar som kan kopplas till hiv.

Förlossningsvård i Mombasa

I början av året öppnade vi en operationssal i en ombyggd skeppscontainer som vi under ett år haft i Likoni i Mombasaområdet. Mombasa, i sydöstra Kenya, är landets näst största stad. Vårt team kan därmed ge akut förlossningsvård på lokal nivå. Tidigare var gravida tvungna att ta en färja till Mombasa, men ofta var denna försenad, vilket innebar stor risk för mor och barn. Vi bidrar också med att få till stånd ett permanent sjukhus som väntas stå klart 2018.

Nya projekt

Vi har startat ett pilotprojekt i Embu-regionen. Målet är att testa vårdmodeller för sjukdomar som ofta är kroniska, men ej smittsamma, inom primärvården. Våra team stöttar lokal personal på sju olika platser hur de ska hantera dessa sjukdomar och delar med sig av sina erfarenheter till andra organisationer.

Akutinsatser

I augusti 2017 hölls allmänna val och då utbröt flera våldsamma sammandrabbningar mellan protestgrupper och säkerhetsstyrkor på flera håll i landet. Vi behandlade 217 skadade i Nairobi, Kisumu, Homa Bay och Garissa.

I Baringo, Turkana och Marsabit inträffade många fall av malaria. I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna testade vi mer än 5 000 personer, behandlade cirka 1 800 patienter och delade ut drygt 49 000 myggnät. Vi fanns också på plats vid utbrott av kolera i Nairobi och Dadaab.

2017 i siffror:

 • 211 000 patientbesök i öppenvård
 • 20 800 inneliggande patienter
 • 15 200 hiv-patienter fick första linjens antiretroviral behandling
 • 10 800 förlossningar
 • 5 500 personer fick hjälp för psykisk ohälsa
 • 2 100 operationer
 • 2 000 patienter behandlades efter att ha utsatts för sexuellt våld
 • 290 personer påbörjade behandling för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 november 2018.