Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Tom Maruko
Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.

Kenya

Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård i Kenya med fokus på att hantera stadsrelaterat våld, utbrott av sjukdomar och den allvarligaste torkan på 40 år.

Hiv- och tuberkulosvården i Kenya har utvecklats vilket bidragit till en stadig höjnig av livslängden. Men trots den positiva utvecklingen fortsätter infektionssjukdomar och mödradödlighet vara allvarliga problem. Därför stöttar Läkare Utan Gränser behandlingen av försummade sjukdomar i landet.  

Vid utbrott av sjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis) har vi samarbetat med hälsomyndigheterna genom att utbilda personal, genomföra informationsinsatser, ge remisser och distribuera myggnät för att minska spridningen av sjukdomen.

Vi har även flera projekt för sexuell och reproduktiv hälsa, till exempel i Nairobi, med målet att minska mödradödlighet och barnadödlighet i området. 

Kenya möter svåra utmaningar med torkperioder, och när situationen förvärras har vi erbjudit akutsjukvård för barn och ammande mödrar som lider av svår undernäring i nordöstra delen av landet.   

Läs mer om våra aktiviteter i Kenya på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 18 juli 2023. 

Kenya

Fakta Kenya

  • Befolkning: 53 miljoner
  • Huvudstad: Nairobi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987
  • Antal anställda 2022: 784