Hoppa till huvudinnehåll

Vård till utsatta i Kenya

Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.
Foto: Tom Maruko

Fakta Kenya

  • Befolkning: 51,4 miljoner
  • Huvudstad: Nairobi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987
  • Antal anställda 2018: 839

I Kenya stod Läkare Utan Gränser under 2018 inför flera akuta situationer och utmaningar inom landets hälso- och sjukvård. Det handlade om sjukdomsutbrott, våld i städerna, behandling av hiv och hjälp till flyktingar i Dadaab.

I Kenya har livslängden stadigt ökat då färre personer dör i hiv och tuberkulos. Men fortfarande är infektionssjukdomar och mödradödligheten allvarliga problem.

Hivbehandling i Homa Bay

I provinsen Homa Bay får många patienter med hiv antiretroviral behandling, ARV, men alla lyckas inte följa behandlingen och kommer till oss med allvarliga följdsjukdomar som tumörsjukdomen kaposis sarkom. Under 2018 fokuserade vi på patienter som inte följt behandlingen, patienter med avancerad hiv och program riktade till ungdomar.

Mer än hälften av de patienter som remitteras till Homa Bay sjukhuset är hivpositiva. Vi stöttar där två vuxenavdelningar och en avdelning för tuberkulos. Varje månad dog där i genomsnitt 18 hivpositiva patienter, nästan en tredjedel av dem inom ett dygn. Vi har därför infört flera nya system, bland annat laboratorietest, för att underlätta snabbare behandling. Vi driver också en klinik på sjukhuset som samarbetar med patientens lokala vårdgivare, för att denne därmed kan få fortsatt vård så nära hemmet som möjligt.

Förlossningsvård i Mombasa

I Mombasa, landets näst största stad i sydöstra Kenya, har vi i mer än två år haft förlossningsvård i en ombyggd container. Vi har arbetat med att rusta upp en vårdcentral som öppnade i maj. Där finns nu 36 sängplatser och avancerad medicinsk utrustning som gör att vi kan ge fler gravida kvinnor bättre vård. Området är tättbefolkat och saknar andra inrättningar för akuta fall och vård av nyfödda. Under 2018 hade vi nästan 7 000 förlossningar, mer än hälften av dem på vår nya vårdcentral. Vi erbjöd stöd inför förlossning och medicinsk hjälp för dem som utsatts för sexuellt våld.

Icke smittsamma sjukdomar

I Embu-regionen stöttar vi lokal personal med att förbättra vården av icke smittsamma sjukdomar inom primärvården. Vi har haft ett program för klinikansvariga, sjuksköterskor och volontärer, som framgångsrikt tagit fram behandlingsstrategier för astma, diabetes, högt blodtryck och epilepsi.

Drogmissbrukare

I Kiambu-regionen, centrala Kenya, har vi noterat ett stort behov av omfattande medicinsk vård när det gäller drogmissbrukare. I samarbete med lokala aktörer lanserade vi en kampanj för att öka medvetenheten om problemet och hjälpa samhället att hantera detta. Under 2019 planerar vi därför att öppna en specialistklinik. Målet är att minska antalet personer som insjuknar och dör till följd av drogmissbruk och öka tillgång till vård. Där ingår olika modeller för ersättningsbehandling av opiater och patientstöd.

Våld i Nairobi

I huvudstaden Nairobis östra del har vi ambulansservice, gratis hjälpcenter med telefontjänst och möjlighet att ta emot traumapatienter. Vi ger därmed ökad tillgång till akutvård för dem som utsatts för våld. Under året tog våra team emot drygt 7 600 samtal som ledde till 6 228

ambulansutryckningar och 4 343 remisser till vårdcentraler. Vårt team tog emot 9 250 fall med trauma.

Vi har också en specialistklinik för dem som utsatts för sexuellt våld och stöttar fyra andra vårdinrättningar som drivs av hälsovårdsmyndigheterna. Under året behandlade vi cirka 270 patienter varje månad, en ökning jämfört med tidigare år. Våra team hade också utåtriktade aktiviteter för att öka medvetenheten i samhället, att förklara vad sexuellt våld och könsbaserat våld innebär och att det finns hjälp att få.

Vi fortsatte också att stötta landets hälsovårdsmyndigheter i hanteringen av läkemedelsresistent tuberkulos genom utbildning och ny utrustning med ett banbrytande program för att ställa säker diagnos. Vi har introducerat de nya läkemedlen bedaquiline och delamanid. Vi lyckades också, för första gången i Kenya, med behandling av en patient med extremt multiresistent tuberkulos. Vi påbörjade också en nio månader lång behandlingsstrategi som godkänts av hälsovårdsmyndigheterna.

Dadaab flyktingläger

Vi fortsätter att ge de 70 000 flyktingar som bor i ett läger i staden Dadaab, nordöstra Kenya, omfattande medicinsk hjälp. Vi stöttar också ett sjukhus med 100 sängplatser och två enklare vårdmottagningar. Under 2018 hade vi mer än 175 000 patientbesök och lade in över 10 000 patienter för vård. Våra team gör insatser på en lång rad områden. Det gäller bland annat akutkirurgi, reproduktiv hälsa, medicinsk vård och psykologhjälp till dem som utsatts för sexuellt våld, vaccinationer, behandling av hiv, tuberkulos och diabetes, och palliativ vård vid kroniska sjukdomar.

Akuta situationer

Våra akutteam ryckte ut vid flera tillfällen under året i samband med utbrott av allvarliga sjukdomar. De hjälpte också till att distribuera nödutrustning i områden som drabbades av svåra bränder. Kraftiga regn i början av året orsakade ett fem månader långt kolerautbrott i flera delar av landet. Vi bidrog med behandling av patienter, tillgång till läkemedel och logistik.

Vi stöttade också hälsovårdsmyndigheterna vid ett utbrott av influensa och av Rift Valley feber. Den orsakas av bland annat en mygga och kan leda till dödlig feber.

I slutet av året kom ett antal etiopiska flyktingar med sårskador efter att våld brutit ut. Vårt team stöttade distriktssjukhuset i Takaba, nordöstra Kenya, som tog emot mer än 100 sårade inom loppet av tre dagar.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Kenya sedan 1987

2018 i siffror:

  • 15 667 fick första linjens antiretroviral behandling, ARV, mot hiv
  • 9 511 förlossningar, varav 855 kejsarsnitt
  • 3 318 fick behandling efter sexuellt våld
  • 987 fick andra linjens ARV-behandling
  • 213 behandlades för tuberkulos

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2019.

Det här arbetar vi med i Kenya