Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sydafrika försöker vi genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.

Antalet personer som smittats av både hiv och tuberkulos är högt. Vi fortsätter att genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.

Sydafrika

Rustenburg är en stor stad i det så kallade platinabältet, ett gruvområde i nordvästra Sydafrika. Sommaren 2015 öppnade Läkare Utan Gränser en vårdcentral där för att kunna ge akut medicinsk och psykosocial hjälp till personer som utsatts för sexuellt våld.

Varför arbetar vi i Sydafrika?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Sexuellt våld

I Rustenburg uppger var tredje kvinna att hon någon gång blivit våldtagen. Sedan vi startade projektet har vi haft team som ordnat möten på temat sexuellt våld och som samlat fler än 25 000 personer, bland annat högskolestudenter. Syftet med projektet är att skapa en modell för att kunna ge dem som utsatts för sexuella övergrepp omfattande hjälp, såväl medicinsk som psykosocial. Vi anser också att ansvaret i första hand ska ligga på primärvården hos sjuksköterskor och psykologer i stället för att centraliseras. Att öka det allmänna medvetandet och att uppmuntra kvinnor att bryta tystnaden är också oerhört viktigt. En översikt vi har gjort visar att 30 procent av kvinnorna inte söker medicinsk hjälp efter att ha blivit utsatta för övergrepp.

Akutinsatser i Durban

I april hade vi ett akutteam som snabbt var på plats i kuststaden Durban sedan tusentals flyktingar utsatts för främlingsfientligt våld. Det var migranter från Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Kongo och Burundi och som sökte skydd i tre hastigt uppbyggda läger. Vi hjälpte till med sjukvård och psykosocialt stöd och såg till att vatten och sanitet fungerade. Det skedde i samarbete med andra organisationer som Röda Korset och FN:s flyktingkommissariat, UNHCR.

Tomma läkemedelsförråd

Projektet ”Stop Stock Outs”, som lanserades 2013, är ett projekt som vi driver tillsammans med andra organisationer. Målet är att se till att kliniker runt om i landet inte töms på viktiga läkemedel och att då man upptäcker brister snabbt fyller på förråden. Vid den aidskonferens som hölls i juli 2015 i Durban presenterades en rapport som visade att var fjärde klinik hade ont om läkemedel. Detta försvårar fortsatta framsteg i det behandlingsprogram mot hiv där man använder antiretrovirala läkemedel, ARV. Programmet omfattar mer än 3 miljoner patienter och är därmed störst i världen.

Khayelitsha

I Khayelitsha, en förort till Kapstaden, fortsätter vi att specialbehandla barn som saknar ARV-läkemedel. Vi utvecklar nya strategier för att stötta hivpositiva unga människor och gravida kvinnor. Vi har också kommit långt när det gäller forskning kring diagnos och behandling av nyfödda barn med hiv. För patienter som har både hiv och tuberkulos, vilket är mycket vanligt, finns test och behandling. Vi har också, vilket tidigare inte gjorts i Sydafrika, påbörjat en behandling med bland annat två helt nya läkemedel, de första som tagits fram på 50 år. Det gäller en patient med extremt drogresistent tuberkulos.

KwaZulu-Natal

Också i KwaZulu-Natal, som ligger i östra Sydafrika, fortsätter vi det program som rör hiv och tuberkulos. Under 2015 testade vi fler än 60 000 personer för hiv och vi delade ut 750 000 kondomer. Över 3 600 män lät sig frivilligt omskäras vilket har visat sig minska risken att smittas av hiv.

Under 2015 hade vi:

  • 1 100 hivpatienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 960patienter under behandling för tuberkulos, varav 220 för multiresistent tbc.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Sydafrika

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Sydafrika

Sydafrika, Kapstaden. Väggmålningar med budskap att testa och behandla mot hiv.
Nyheter från fältet

Världsaidsdagen 2015

Den 1:a december är det Världsaidsdagen. Nästan hälften av alla som är hivsmittade i världen vet inte om sin diagnos. I Khayelitsha, en kåkstad i Kapstaden, vill en grupp hivpositiva ändra på det genom musik och gatukonst. 

Phumeza Tisile i Sydafrika blev frisk från extremt resistent tuberkulos i augusti 2013, men medicinerna gjorde henne permanent döv. Hon är en av dem som står bakom uppropet om bättre mediciner. FOTO: Sydelle Willow Smith
Nyheter från fältet

BÄTTRE LÄKEMEDEL BEHÖVS MOT MULTIRESISTENT TUBERKULOS

I dag börjar Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly) i Genève där en 20-årsplan för bekämpningen av tuberkulos och multiresistent tuberkulos ska antas. Under mötet lämnar vi över ett upprop för bättre diagnos och behandling av multiresistent tuberkulos som har skrivits på av över 50 000 personer. Patienter och läkare uppmanar regeringar att utöka och förbättra tuberkulosbehandlingen inom tolv månader för att fler ska överleva sjukdomen.

Nyheter från fältet

Mot alla odds

Efter 20 000 piller och över 200 injektioner är Phumeza Tisile från Khayelitsha i Sydafrika äntligen frisk från sin tbc. Här kan du se en video med henne!