Hoppa till huvudinnehåll

Massiv vaccinationskampanj mot kolera

Published 11 april 2016
En kvinnlig vårdanställd med skyddshandskar ger ett barn ett oralt vaccin.
Foto: Laurence Hoenig/Läkare Utan Gränser
Mellan 9 och 25 april vaccinerades närmare 424 000 personer mot kolera i Lusaka, Zambia.

I helgen påbörjade vi den största vaccinationskampanjen någonsin mot kolera i Zambias huvudstad Lusaka. Målet är att vaccinera över en halv miljon människor för att bromsa utbrottet som började i februari.

– Lusaka har tidigare drabbats av mindre koleraepidemier, men detta är det första utbrottet sedan 2010, säger Caroline Voûte, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator.

I Lusaka trängs omkring 1,2 miljoner människor vilket gör att risken för kolera är stor varje regnperiod. I år var regnperioden fördröjd. Det gjorde att brunnar torkade ur och tvingade befolkningen att använda oskyddade grunda brunnar. När regnet kom blandades flodvattnet med överfulla latriner som skapade floder och sjöar av förorenat vatten där människor tvingades att gå igenom. Det är en idealisk miljö för ett storskaligt kolerautbrott.

– När det går så lång tid mellan utbrotten har befolkningen liten eller ingen förvärvad immunitet mot kolera, vilket gör det lätt för sjukdomen att spridas i dessa tätbefolkade och översvämningsbenägna områden, säger Caroline Voûte.

Fram till den 7 april har sammanlagt 664 fall och 12 dödsfall rapporterats i Lusaka. För att genomföra vaccinationskampanjen, som väntas pågå i två veckor, arbetar vi i nära samarbete med det zambiska hälsoministeriet och Världshälsoorganisationen.

Vaccinationskampanjen riktar sig mot 578 000 personer. Åtta internationell personal från Läkare Utan Gränser och 19 personer från det zambiska hälsoministeriet samt 1 135 volontärer från Lusaka kommer att utföra insatsen på 39 platser i fyra av de mest drabbade områderna - Kanyama, Bauleni, George och Chawama.

Parallellt med detta kommer hälsoministeriet fortsätta att ta hand om patienter i koleracenter i huvudstaden. De arbetar också för att förbättra sanitära och hygieniska förhållanden i de mest drabbade områdena genom att desinficera hem, genomföra hälsoupplysning och distribuera klorlösning.

– Vaccinering mot kolera kan vara effektivt i att stoppa en epidemi, med det är inte den enda lösningen, säger Voûte. Det bör alltid kombineras med behandling av patienter och hälsoutbildning. Samtidigt måste vatten, sanitet och hygien säkerställas för att minska risken för framtida epidemier. 

Drickbart koleravaccin

Drickbart koleravaccin har använts framgångsrikt under de senaste åren för att förhindra kolerautbrott, för att hejda epidemier eller minska belastningen i de länder där kolera är endemiskt. Vaccinet ges vanligtvis i två doser. Men eftersom det finns ett begränsat antal vaccindoser tillgängliga globalt, och för att hejda utbrottet i Lusaka så snabbt som möjligt, kommer en engångsdos som distribueras till dubbelt så många människor att vara mer effektivt för att snabbt nå massimmunitet. 

Vi började arbeta i Zambia år 1999. Mellan år 2003 och 2010 drabbades runt 30 000 människor av kolera och 860 dog. 2013 lämnades verksamheten över till hälsoministeriet och under 2016 återvände ett team från Läkare Utan Gränser för att hjälpa hälsovårdsministeriet och Världshälsoorganisationen med koleravaccininsatsen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare