Hoppa till huvudinnehåll

Fem saker du kanske inte visste om ormbett

Publicerad 13 februari 2018
Foto: Alexis Huguet
Jean Ospital, fältkoordinator i Paoua, Centralafrikanska republiken, förklarar för byborna hur de ska handskas med en död orm. I det här fallet en grön mamba.

Visste du att tusentals människor som blir ormbitna varje år inte har råd med, eller tillgång till motgift? Så kan det inte fortsätta.

Var med och kräv rättvisa för patienter som försummas!
Skriv under namninsamlingen

Uppskattningsvis fem miljoner människor blir ormbitna varje år. Trots det satsas väldigt få resurser på att behandla ormbett, och ofta är tillgången till motgift väldigt begränsad. Många av offren är barn och de flesta bor på landsbygden där det kan vara svårt att ta sig till en läkare. Människor som drabbas av dödliga ormbett är i desperat behov av prisvärt, högkvalitativt motgift.

Men hur tillverkas motgift och stämmer det att ormbett är klassat som en sjukdom? Här listar vi fem saker du kanske inte visste om ormbett…

# 1 - Funktionsnedsättningar och dödsfall

Uppskattningsvis fem miljoner människor blir ormbitna varje år. Giftet från ormbett gör att hundratusentals människor får permanenta funktionsnedsättningar och fler än 100 000 människor dör varje år världen över – trots att det finns effektiva motgift. Det är fler än någon annan av sjukdomarna på WHO:s lista över försummade tropiska sjukdomar.

# 2 - En försummad tropisk sjukdom

I mars 2017 klassificerade WHO ormbett som en försummad tropisk sjukdom med högsta prioritet. Under 2018 gjorde WHO en ambitiös plan för att minska dödsfall och funktionshinder som kan drabba de ormbitna. Trots detta råder det fortfarande brist på bland annat motgift, testmetoder och utbildning vilket fortsätter att skapa stora hinder i behandlingen av ormbett. 

# 3 - Hästar

Motgift tillverkas av plasma från hästar som är "hyperimmuniserad" med ormgift. Människor som blir ormbitna får sedan motgiftet intravenöst. Hur svårt ormbiten en person är avgör hur stor dos som behövs, eller hur många. Men ofta får patienter inte den dos de behöver eftersom de bara har råd med en del av behandlingen.

# 4 - Betala ur egen ficka

Just nu måste människor i de flesta afrikanska länder betala för behandlingen själva, vilket praktiskt taget gör behandlingen otillgänglig i fattiga landsbygdsområden där risken är störst att bli biten. En effektiv, kvalitativ behandling kostar ofta flera årslöner. Och eftersom högkvalitativa behandlingar är så dyra lockas människor att köpa billigare produkter som inte håller hög kvalitet, är säkra eller effektiva. Detta bidrar till att ännu fler dör eller får funktionsnedsättningar efter ormbett.

# 5 - Brist på motgift

Även om antalet ormbitna som behöver behandling tros vara ganska stabilt har den afrikanska marknaden för motgift förändrats över tiden. Flera leverantörer har stoppat produktionen eftersom deras marknadsandelar sjunkit eller stagnerat. Det effektiva motgiftet Fav-Afrique, som produceras av Sanofi-Pasteur, är ett exempel. Om utbudet och tillgängligheten av effektiva motgift subventionerades, vilket skulle garantera ett ekonomiskt lönsamt pris för producenterna, skulle efterfrågan på effektiva kvalitetsbehandlingar öka.

Så, hur ska man ta itu med det här problemet?...

Ett starkt engagemang för WHO:s färdplan behövs på nationell, regional och global nivå för förbättra tillgången och tillgängligheten av effektiva behandlingar. Motgift måste vara tillgängligt och kostnadsfritt för människor - eller till ett mycket lågt pris – så att de som drabbas av denna dödliga sjukdom kan få den hjälp de behöver.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare