Hoppa till huvudinnehåll

Hepatit E sprider sig i Tchad

Publicerad 24 februari 2017
Foto: Abdoulaye Barry
När inga plan landar på grusfältet i Am Timan, Tchad, används det till fotboll.

Ett utbrott av hepatit E eskalerar just nu i Am Timan, i sydöstra Tchad. Flera personer har redan dött, och fler riskerar att smittas via förorenat vatten. Hittills har få insatser gjorts av andra aktörer. Vi uppmanar därför hälsomyndigheterna och andra organisationer att agera för att få ett stopp på spridningen.

Sedan september har vi behandlat 885 patienter med akuta symptom på gulsot, som är ett symptom på hepatit. Antalet ökar hela tiden och nu ser vi i genomsnitt 60 nya fall per vecka. Hittills har vi bekräftat 70 fall med hepatit E, 64 har lagts in på sjukhus och 11 har dött, fyra av dem var gravida kvinnor.

Hepatit E är en virusinfektion som ger en leverinflammation. Symptomen är nedsatt aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor samt lätt feber och gulsot och liknar de vid hepatit A. När gravida kvinnor drabbas är sjukdomsbilden svårare och dödligheten högre, upp till 20 procent av de gravida som drabbas dör. 

– Vi uppmanar alla humanitära organisationer i Tchad att intensifiera sina insatser för stoppa utbrottet av hepatit E i Am Timan. Fler aktörer behövs för att genomföra förebyggande åtgärder såsom vattenrening. Detta är ytterst viktigt eftersom vi ser allt fler fall i regionen och inte bara inne i staden Am Timan, säger Rolland Kaya, ansvarig för våra projekt i Tchad.

Det behövs en långsiktig insats

Vi identifierade de första fallen av hepatit E för fem månader sedan. Sedan dess har vi upprepade gånger uppmanat andra organisationer att gemensamt agera på denna nödsituation.

Hepatit E utsöndras med avföringen och sprids via förorenat vatten, livsmedel och i områden där tillgången till rent vatten är begränsad. Hittills har de få insatser som gjorts av andra aktörer varit minimala i fråga om kvantitet, kvalitet och tid. Det krävs en långsiktig insats, särskilt gällande vatten och sanitet. Vi kan inte ensamma hantera detta eskalerande utbrott, utan det behövs en omedelbar respons från fler organisationer och Tchads regering.

Vattenrening en ovanlig uppgift

– Vi är en medicinsk organisation och det är vanligtvis inte vår uppgift att ingripa såhär storskaligt när det handlar om vattenrening. Men eftersom det inte fanns några andra alternativ för att stoppa spridningen var vi tvungna att agera. Vi uppmanar därför hälsomyndigheterna i Tchad att klassa det nuvarande hepatit E utbrottet som en epidemi för att möjliggöra en större insats, säger Rolland Kaya.

Fler än 600 av våra medarbetare har arbetat för att testa för nya fall, behandla patienter och förbättra vattenförsörjning och sanitet i staden Am Timan.

Utöver det medicinska arbetet på Am Timan-sjukhuset har vi inlett en storskalig kampanj gällande vattenklorering vid 72 vattenstationer i Am Timan. Vi har också personal ute bland befolkningen som utbildar dem och förklarar vikten av att tvätta händerna med tvål och använda klorerat vatten vid angivna vattenstationerna.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Tchad sedan 1981. Utöver det nuvarande hepatit E-utbrottet har vi drivit regelbundna medicinska projekt i Am Timan och i Moissala. Förra året genomförde vi en nödinsats i Bokoro. Där drev vi, i samarbete med hälsomyndigheterna, 15 mobila kliniker och ett terapeutisk näringscenter på Bokoro sjukhus för att behandla undernärda barn.