Hoppa till huvudinnehåll

Mexikos flyktvägar kantas av våld

Publicerad 16 januari 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En medarbetare från Läkare Utan Gränser hjälper en kvinna som reser med sina barn genom Mexiko.

En medarbetare från Läkare Utan Gränser hjälper en kvinna som reser med sina barn genom Mexiko.

Varje år korsar fler än 400 000 människor  –  de flesta från El Salvador, Honduras och Guatemala – Mexiko. De flyr från våld, fattigdom och hot från kriminella gäng. Flykten genom Mexiko är dock långt ifrån enkel, många flyktingar utsätts för våld på vägen.

Carla Denti, vår medicinska koordinator i Mexiko, berättar att människorna de möter har gett sig ut på långa och ofta farliga resor. Att ta sig genom Mexiko till fots tar vanligtvis två till sju dagar. Under resan utsätts två tredjedelar av de centralamerikanska flyktingarna för våld i Mexiko. De riskerar att bli rånade, misshandlade, våldtagna, kidnappade eller till och med dödade av kriminella gäng. 

Vad får så många centralamerikaner att lämna sina länder?

– Utbrett våld som mord, kidnappningar, försvinnanden, utpressning, hot och tvångsrekrytering av beväpnade militanta. Vissa städer i El Salvador och Honduras har de högsta mordtalen i världen. Situation tvingar ett stort antal människor att lämna sina hem och anhöriga för att rädda sina egna liv, berättar Carla Denti.

Har flyktingar tillgång till hälsovård i Mexiko?

– I Mexiko ska alla våldsoffer ha rätt till medicinsk- och psykologisk vård, oavsett deras ursprung och deras migrationsstatus. Särskild omsorg ska ges till dem som utsatts för extremt våld. Sedan 2015 har dessa människor kunnat ansöka om tillfällig registrering hos Mexikos offentliga hälso- och sjukvård.

Men utifrån vår erfarenhet har dessa människor fortfarande bristande tillgång till hälso- och sjukvård, Bristen försvåras av brist på resurser, eller av att hälso- och sjukvårdspersonalen är omedvetna om att de bör tillhandahålla denna vård. De flesta av våra patienter söker inte läkarvård på grund av rädsla för att utvisas.

Kan du beskriva arbetet på våra vårdcentraler?

– På vår vårdcentral kan offer för tortyr eller annan kränkande behandling få medicinskt och psykologiskt stöd. På plats finns ett team bestående av läkare, psykologer och socialarbetare. Teamet arbetar med ett nätverk som hjälper till att identifiera de personer som har utsatts för extremt våld i hela Mexiko. Vi erbjuder även rådgivning i frågor som socialt- och rättsligt skydd.

För kvinnor som har utsatts för sexuellt våld är situationen mer komplex. För dem är det viktigt att snabbt få tillgång till akutpreventivmedel och omedelbar motbehandling med antiretroviral profylax, också kallad post-exposure prophylaxis (PEP) eller förebyggande efterbehandling, för att minska risken för hivsmitta. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Aktuellt om Mexiko

Uppskattningsvis en halv miljon flyktingar korsar varje år gränsen till Mexiko.
Nyheter från fältet

På flykt undan våld och diskriminering

Flyktvägen norrut mot Mexiko och USA är kantad av våld och utsatthet. En grupp som löper stor risk att utsättas för våld, både under flykten men också i sina hemländer, är HBTQ-personer.

William bär sin fru Gloria till polisstationen. De vill rapportera ett överfall vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko.
Nyheter från fältet

Extremt våld i Centralamerika skapar humanitär kris

En försummad flyktingkris pågår i Centralamerika där människor flyr våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador. Under flykten till Mexiko och USA utsätts de flesta för våld, utpressning och kidnappningar.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.