Hoppa till huvudinnehåll

Sexarbetarna på fronten mot hiv i Malawi

Published 9 maj 2019
Foto: Isabel Corthier/Läkare Utan Gränser
En sexarbetare vilar efter nattens arbete. Hennes äldsta son leker med en kondom.

I fyra distrikt i södra Malawi driver Läkare Utan Gränser ett projekt som ger tusentals sexarbetare tillgång till hälso- och sjukvård. Genom att anställa sexarbetare som hälsoinformatörer utbildar vi om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, och erbjuder provtagning och behandling. 

Namn har ändrats, om inget annat anges.

Bernadette förlorade båda sina föräldrar när hon var sju år gammal. Efter det tog hennes morföräldrar hand om henne. De skickade henne till skolan utan mat.

– Jag började ha sex i utbyte mot saker eftersom jag inte fick någonting av mina morföräldrar. Det var så jag blev gravid och hoppade av skolan, säger Bernadette som flyttade från byn där hon växte upp till Dedza i slutet av 2018.

– När jag började sälja sex visste jag inte vad kondomer eller något annat preventivmedel var. Jag hade hört talas om hiv men trodde aldrig att jag skulle få det själv.

Första gången Bernadette fick höra om vikten av att testa sig för hiv var när Läkare Utan Gränsers hälsoinformatör Emily kom till baren där Bernadette jobbar och bor, för att berätta om sexuell och reproduktiv hälsa. Hon lyssnade uppmärksamt på vad Bernadettes berättelse. Eftersom Emily själv sålt sex tidigare vet hon vad Bernadette går igenom varje dag.

Alice Matambo, Läkare Utan Gränser, utanför en populär bar i Malawi.

Alice Matambo, Läkare Utan Gränser utanför en populär bar i Malawi.

Hög andel hivpositiva

Malawi är ett fattigt land där arbetslösheten är hög, och många kvinnor säljer, precis som Bernadette, sex för att ha råd med mat och hyra. Det är även ett av länderna med högst antal hivpositiva i världen. Landet har genomfört insatser för att öka tillgången till behandling för andra grupper, men kvinnor som säljer sex har förbisetts, trots att risken för sexarbetare att smittas är fem gånger större än för befolkningen i stort. Dessutom är risken för oönskade graviditeter och andra sexuellt överförbara sjukdomar betydligt högre.

Utöver detta möter sexarbetare stigma och diskriminering i princip varje dag. Inte sällan utsätts de för våld från poliser, kunder, barägare och sina partners. För att skydda och stärka sexarbetare krävs att de får kunskap om, och tillgång till, preventivmedel.


Konsultering med sexarbetare i Nsanje, Malawi.

Tidigare undvek de flesta sexarbetare vårdcentraler av rädsla för diskriminering och stigma – särskilt om de var hivpositiva. I de fall kvinnor behövde postexpositionsprofylax (PEP), ett läkemedel som skyddar mot hiv om det tas inom 72 timmar efter smittotillfället, åkte de inte till sjukhuset, eftersom de visste att de ändå inte skulle få hjälp, säger Alice Matambo (riktigt namn), hälsoinformatör i Dedza.

Lokalt anställda hälsoinformatörer

Efter att ha identifierat de här problemen har Läkare Utan Gränser jobbat med sjukvårdsmyndigheterna för att erbjuda tjänster som möter sexarbetarnas behov. För att nå personerna som säljer sex i Dedza, Mwanza, Zalewa och Nsanje har vi utbildat sexarbetare som Emily och Alice till hälsoinformatörer. De har själva upplevt de utmaningar och risker som sexarbete innebär. Den gemensamma upplevelsen skapar ett band till andra personer som säljer sex och gör det gör lättare för dem att förklara hur kvinnorna bäst kan ta hand om sig själva och sin hälsa.


Sexarbetare på väg till en bar i Malawi.

– Vi bemöter sexarbetare med respekt. Det gör att de accepterar oss och vågar söka vård, säger Emily.

Hälsoinformatören Margret, som jobbar i Mwanza, berättar om en vanlig dag på jobbet.

– Jag besöker bland annat spritbutiker och bordeller. Där träffar jag sexarbetare och berättar om hivtest och hur de tar hand om sig själva. De som säger ja till att bli testade följer vi upp med ett hembesök, säger hon.


En sextonårig sexarbetare med sin vän i Mwanza, Malawi.

Hälsoinformatörerna guidar också sexarbetare till kliniker som drivs av Läkare Utan Gränser i sjukvårdsmyndigheternas lokaler eller i hyrda rum i närheten av där sexarbetarna jobbar eller bor. Klinikerna är tillgängliga och diskreta. Under ett besök erbjuds patienterna att testa sig för både hiv och tuberkulos och få behandling och rådgivning, samt att remitteras för vidare vård. Vi kan också erbjuda vård för sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive provtagning och behandling för sexuellt överförbara sjukdomar, cellprovtagning för livmoderhalscancer, rådgivning och tillhandahållande av preventivmedel samt behandling mot sexuellt våld, vilket antingen erbjuds på plats eller genom remittering.

– Efter hjälpen från Läkare Utan Gränser känner jag mig starkare än tidigare. Nu är det lättare för mig att förhandla med kunderna om att använda kondom, inte minst eftersom jag nu vet hur man sätter på den. Vi har också köpt in glidmedel för att undvika att skador sker.


Sexarbetare får kondomer och glidmedel i Nsanje, Malawi.

Sedan projektet startade har stigmat kring sexarbete minskat. Dessutom har sexarbetarna fått bättre tillgång till vård för hiv och sexuell ohälsa.

– Tidigare tittade folk ofta på oss som om vi vore djur. Nu har saker förändrats, säger Margaret. Idag förstår folk att hiv påverkar alla, och att om vi ska hantera hiv måste vi först och främst acceptera att vi alla, trots våra olikheter, är människor.

Om Läkare Utan Gränsers projekt för sexarbetare i Malawi:
Sedan 2014 har Läkare Utan Gränser arbetat med de nationella sjukvårdsmyndigheterna för att öka tillgången till vård för sexarbetare och män som har sex med män. Det är grupper som ofta har dålig tillgång till vård. Fokus ligger på de långa transportsträckor och de livliga handelsplatser som ligger mellan Moçambique och Malawi. I Malawi riktar projektet in sig på kvinnliga sexarbetare i distrikten Mwanza, Dedza och Nsanje, samt i Zalewa i Nenodistriktet. På alla platser kombineras uppsökande arbete med kliniker. Där hanteras de problem som sexarbetare möter dagligen, som tillgång till kondomer och PEP. Hälsoinformatörerna på klinikerna är alltid sexarbetare, vilket skapar närhet till patienterna och möjliggör ett diskret arbete.

I slutet av 2018 var 5171 sexarbetare inskrivna i Läkare Utan Gränsers projekt i Malawi och 1797 personer sökte vård på regelbunden basis. Ungefär hälften av de inskrivna patienterna var hivpositiva. Av dessa hade ungefär 85 procent behandlats så pass länge och kontinuerligt att de mådde bra och löpte låg risk att överföra sjukdomen till andra.

Samtliga Foton: Isabel Corthier/Läkare Utan Gränser

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare