Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhuset i Taiz firar ett år med rekord i bebisar

Publicerad 16 november 2016
Foto: Läkare Utan Gränser
Ett av 24 barn som föddes på årsdagen av Al-Houban mödra- och barnsjukhuset i Taiz, Jemen.

Samma dag, 7 november, som vårt mödra- och barnsjukhus i Taiz, Jemen, firade ett år förlöstes 24 barn på sjukhuset. Det är ett rekord. Födslarna är ett ljus i mörkret i staden Taiz som är ett av de områden som drabbats hårdast av kriget i Jemen.

– Siffran är ett nytt rekord för antal förlossningar på en dag. Förlossningsavdelningen var så full att vi var tvungna att använda några sängar på akuten. Men vi är glada att se alla nyfödda och deras mödrar, säger Georgina Brown, medicinsk ansvarig för Läkare Utan Gränser i Taiz.

Under det senaste året har 3 123 barn fötts på mödra- och barnsjukhuset i Al-Houban, Taiz. Vi öppnade sjukhuset för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för kvinnor och barn i ett av de områden som drabbats hårdast av kriget i Jemen. Sedan konflikten trappades upp för 20 månader sedan har invånarna i Taiz upplevt hårda strider där beskjutningar, flyganfall och bombningar skett nästan dagligen. De intensiva striderna gör det mycket svårt för människor att nå hälso- och sjukvård på ett säkert sätt.

Svårt att nå sjukhus

Vårt sjukhus är det enda som ger kostnadsfri vård till mödrar och barn i området. Med tiden har vi sett att allt fler söker sig till sjukhuset. Men på grund av svårigheterna att ta sig till sjukhus kommer många kvinnor och barn till sjukhuset i sista minuten, ofta med allvarliga komplikationer. Ett av de 24 barn som föddes på årsdagen var en liten flicka, vars mamma kom in mycket sent.  

– Mamman kom till oss efter att det uppstått komplikationer på det privata sjukhus hon uppsökt en timme bort. Där skickades hon vidare eftersom hon inte hade råd med vården där, berättar Georgina Brown. Hon led av havandeskapsförgiftning (ett allvarligt tillstånd som kännetecknas av högt blodtryck där risken finns att mamman drabbas av kramper eller att lever eller njurar tar skada) och efter förlossningen hade mamman också drabbats av kraftiga blödningar som krävde en blodtransfusion. Det var en komplicerad förlossning men tack och lov kunde våra läkare ge den vård de behövde. Så nu mår både mor och barn bra.

I hela staden Taiz, och dess omgivningar, märks effekterna av kriget bland invånarna. Många har förlorat familjemedlemmar, sina hem och försörjningsmöjligheter, och lever i ständig rädsla. Vi erbjuder livräddande vård på båda sidor av frontlinjen och stödjer fyra sjukhus i Taiz. Vi bedriver också ett traumacenter i Al-Houban där vi behandlar krigsskadade och andra patienter som är i behov av medicinsk vård.

I Jemen stödjer och driver vi 30 sjukhus i åtta provinser. Där behandlar vi människor oavsett deras religion, stamtillhörighet eller politisk övertygelse. Sedan 2015 har vi behandlat fler än 50 000 patienter som skadats i kriget.