Hoppa till huvudinnehåll

Etiopien

I Etiopien arbetar vi med att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan.
Foto: Aurelie Baumel/Läkare Utan Gränser

Fakta Etiopien 

  • Befolkning: 109 miljoner
  • Huvudstad: Addis Abeba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2018: 1 760

Under 2018 tvingades minst 1,4 miljoner invånare i Etiopien att flytta då det utbröt våld mellan olika etniska grupper på flera platser runt om i landet.

Förutom att antalet internflyktingar ökat kraftigt är Etiopien det land i Afrika med näst största antalet flyktingar. I slutet av året uppgick det till mer än 900 000, de flesta från Sydsudan, Somalia och Eritrea.

Läkare Utan Gränser fortsätter att hantera problem som sjukvården brottas med. Det kan gälla akuta situationer och att hjälpa flyktingar och människor som tvingats lämna sina hem.

Akuta insatser

I juli gjorde vi en av årets största akutinsatser globalt sett. Det skedde i flera regioner i landet där etniskt våld eskalerat och lämnat hundratusentals människor utan tillgång till basal service. När våra team anlände mötte vi människor under svåra omständigheter. De bodde i övergivna byggnader, hade diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner och tarmparasiter. Vi stöttade flera sjukhus, vårdcentraler och enklare vårdinrättningar. Vi hade också mobila kliniker fram till slutet av året då krisen mattades av och vi kunde lämna över våra aktiviteter till lokala myndigheter.

I samarbete med Gedeos regionala hälsomyndighet genomförde vi en förebyggande vaccinationskampanj där vi samtidigt hade nästan 91 000 patientbesök i öppenvård och behandlade 300 barn med allvarlig akut undernäring. Över 103 000 barn under femton år vaccinerades mot mässling. Vår personal gav också hjälp vid psykisk ohälsa och behandlade dem som utsatts för sexuellt våld. Dessutom delade vi ut nödutrustning och transporterade in 69 miljoner rent vatten.

I oktober gjorde vi en annan akutinsats för att hjälpa människor som tvingats fly undan våld nära gränsen mellan två regioner i centrala Etiopien. Våra team fokuserade på akutvård, vatten och sanitet och utökade insatserna i slutet av året till ett närområde.

Gambella regionen

Under 2018 utökade vi stödet till sjukhuset i Gambella, västra Etiopien. Det är det enda specialistsjukhuset i regionen, som har en befolkning som uppgår till 800 000. Hälften av dem är flyktingar från Sydsudan. Våra team arbetade på akutmottagningen och kirurgavdelningen och deltog vid 2 820 förlossningar. Vi fortsatte att fokusera på vård av mammor och nyfödda för att minska den höga barn- och mödradödligheten. Vi stöttade också den lokala blodbanken.

Vi samarbetade med myndigheter i tre flyktingläger, som rymmer mer än 200 000 flyktingar från Sydsudan, och på ett mottagningscenter. Våra team fanns på en vårdcentral och sex enklare vårdinrättningar där vi också hjälpte dem som utsatts för sexuellt våld. I de fall som krävde operation remitterades patienten till sjukhuset i Gambella.

Tigray-regionen

Då ett fredsavtal slöts i juli mellan Etiopien och Eritrea och gränsen öppnades i september kom många från Eritrea som sökte asyl. Det gällde framför allt kvinnor och barn. Vi mötte då många flyktingar som behövde hjälp för psykisk ohälsa och vi fanns på plats i två läger. Många av våra patienter var svårt traumatiserade efter upplevelser både hemma, under färden till Etiopien och i lägren.

Amhara-regionen

I staden Abdurafi har vi inriktat arbetet på förebyggande insatser, diagnos och behandling av den tropiska sjukdomen kala azar. Det är en dödlig parasitsjukdom som sprids via bett av sandflugor. Under året behandlade våra team 373 patienter för kala azar och 647 för ormbett. Vi har sedan 2002 forskat på kala azar i samarbete med Institutet för tropisk medicin i Antwerpen, universitetet i Gondar och Ethiopian Public Health Institute. Målet är att utveckla bättre behandlingsmetoder vid komplicerade fall och förebyggande insatser. Vårt team försöker också ta fram effektivare behandling vid ormbett.

Somaliland

Vi har haft team som arbetat i staden Dolo, nära gränsen till Somalia sedan 1995. På vårdcentralen i Dolo har vi allmän hälso- och sjukvård, både för lokalsamhället och för flyktingar från Somalia och som bor i fem läger. I slutet av året lämnade vi över alla aktiviteter på vårdcentralen – utom mödra- och förlossningsvård – till hälsovårdsmyndigheterna.

Vi lämnade också över det arbete vi haft på ett sjukhus och flera vårdcentraler i distriktet till regionala hälsovårdsbyrån. Sedan 2007 har vi stöttat både öppenvården och vård av intagna patienter, remitterat akuta fall och hjälpt till med vatten och sanitet. Vi har fortsatt att stötta isoleringsavdelningen vid utbrott av smittsamma sjukdomar, delta vid förlossningar och behandla tuberkulos och allvarlig akut undernäring av barn under fem år.

Via mobila kliniker på mer än tio platser i distriktet har vi hjälpt unga under femton år och gravida och ammande mödrar. Vi planerar att utöka våra insatser med mobila kliniker för att kunna ge vård i alla åldrar, bevaka akuta sjukdomsutbrott och täcka ett större område.

Migranter

Sedan november 2017 har Saudiarabien drivit ut migranter som olagligt uppehållit sig i landet. Varje månad deporteras cirka 10 000 etiopier med chartrat flyg som anländer till Addis Abeba enligt Internationella organisationen för migration, IOM. I mars började vi ge dessa medicinsk hjälp och stöd vid flygplatsen och vid ett center i staden. Trots det trauma många av våra patienter upplevt var det många som försökte ta den farliga färden över Röda Havet tillbaka till Saudiarabien.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Etiopien sedan 1984

2018 i siffror:

  • 500 800 patientbesök i öppenvård
  • 47 100 behandlades för malaria
  • 19 100 remitterades till sjukhus
  • 11 600 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 3 010 behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 november 2019.

Det här arbetar vi med i Etiopien