Hoppa till huvudinnehåll

Etiopien

I Etiopien arbetar vi med att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan.
Foto: Aurelie Baumel/Läkare Utan Gränser

Fakta Etiopien 

  • Befolkning: 101,8 miljoner
  • Huvudstad: Addis Abeba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2017: 1 863

I Etiopien fortsätter Läkare Utan Gränser att hantera de problem som landets sjukvård brottas med. Det rör bland annat akutinsatser och behandling av undernäring och gäller både den bofasta befolkningen och det ökade antalet flyktingar.

Etiopien ligger på Afrikas horn och har över 100 miljoner invånare. 

Sedan 1980-talet då landet drabbades av svåra svältkatastrofer har ekonomin börjat återhämta sig och Etiopien är nu den största ekonomin i östra och södra Afrika. 

Vårt arbete i Etiopien 2017

Akuta problem

Under året har undernäring varit ett stort problem i flera distrikt i Somaliland, en region i östra Etiopien, och krävt akutinsatser. Mer än 3 400 barn togs omhand på vårdinrättningar vi driver för att behandla barn med undernäring. Vi distribuerade också mat till närmare 14 000 barn. Även deras familjer fick stöd.  I regionen skedde ett allvarligt utbrott av akut vattning diarré, det största som inträffat på flera år. Våra team satte upp behandlingscenter i hela regionen och tillhandahöll läkemedel. Omkring 18 300 misstänkta fall behandlades.

Vi hade också flera vaccinationskampanjer i läger med internflyktingar i Somaliland och i Oromia. En gammal konflikt mellan dessa två regioner flammade 2017 upp på nytt. Många människor tvingades fly och den allvarliga humanitära situation, orsakad av åratal med svår torka, förvärrades.

Våra team fortsätter att följa utvecklingen och är beredda att rycka ut om så är nödvändigt.

Regionen Somaliland

Sedan 1995 har vi haft personal som arbetat i staden Dolo, nära gränsen till Somalia. Vi driver en vårdcentral där lokalbefolkningen kan få allmän hälso- och sjukvård. Dit kommer också människor som flytt undan våld och osäkerhet i Somalia och som nu bor i fem läger i området.

Vi arbetar hela tiden på att utöka den hjälp vi ger på vårdcentralen och 2017 införde vi tillgång till röntgen och basal kirurgi. Under året hade vi nästan 31 600 patientbesök. I två av flyktinglägren hade vi två enklare vårdinrättningar.

Vid två av regionens sjukhus stöttar vi myndigheterna med specialistvård och läkemedel.

Vi började arbeta i Wardher, Doolo-zonen, 2007 med att stötta lokalsjukhusets barn- och mödravårdsavdelningar, samt drev ett projekt mot tuberkulos. Dessutom arbetade vi på flera vårdcentraler och ett tiotal mobila kliniker. Men när den svåra akuta situationen bröt ut i mitten av 2017 fick vi avbryta många av dessa insatser för att i stället vidta andra åtgärder. Det gällde behandling av undernäring på 30 olika platser, tillgång till rent vatten och medicinsk vård. Vi behandlade 235 patienter med akuta symtom av gulsot och lika många fall av mässling. Då situationen hade stabiliserats koncentrerade vi våra insatser till tolv platser där vi tog emot barn under 15 år. Nästan 26 500 barn fick vaccin mot mässling.

Gambella regionen

Under 2017 utökade vi vårt stöd till sjukhuset i Gambella, en region i västra Etiopien. Det är det enda sjukhus med specialistvård för en befolkning som uppgår till 800 000, hälften av dem flyktingar från Sydsudan. Våra team arbetade på akutmottagningen, på kirurgavdelningen och med mödravård. Under året hade vi drygt 29 300 akutpatienter, vi genomförde 1 468 operationer och assisterade vid 1 230 förlossningar.

Vi arbetade också tillsammans med myndigheterna i två flyktingläger som rymmer mer än 120 000 flyktingar från Sydsudan. Våra team arbetade på en vårdcentral och sex enklare vårdinrättningar. Vi hade mer än 300 000 patientbesök.

Andra team bistod flyktingar från Sydsudan och befolkningen runt Pugnido med vård. Vi arbetade bland annat på sjukhusets akutmottagning och intensivvårdsavdelning och hade nästan 46 500 patientbesök. 2 350 skrevs in och vi bistod vid 188 förlossningar.

Ett av de största problemen i lägren var malaria och vi behandlade mer än 72 000 fall.

Amhara regionen

Sedan 2002 har vi ett forskningsprojekt i Abdurafi, Amhara-regionen i norra Etiopien. Det gäller sjukdomen kala azar, en parasitsjukdom som sprids via en sandfluga och som kan ge allvarliga symtom. Projektet genomförs i samarbete med Institute of Tropical Medicine Antwerp, University of Gondar och Ethiopian Public Health Institute. Syftet är att utveckla behandlingsmetoder för sjukdomen. Vårt team arbetar också för att ta fram ett effektivare motgift vid ormbett. Under året behandlades 322 patienter för ormbett och 299 för kala azar.

Tigray-regionen

I Tigray, norra Etiopien, har vi ett projekt som gäller flyktingar från Eritrea, bosatta i två läger och som behöver hjälp för psykisk ohälsa. Vi har tagit emot mer än 3 600 personer som mått psykiskt dåligt, drygt hälften av dem under 2017. Vi har dessutom behandlat mer än 2 600 patienter för malaria via mobila kliniker.

2017 i siffror:

  • 455 500 patientbesök i öppenvård
  • 81 400 behandlades för malaria
  • 17 300 remitterades till sjukhus
  • 16 600 behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2018.

Det här arbetar vi med i Etiopien