Hoppa till huvudinnehåll

Etiopien - konflikt i Tigray

En man som flytt från Tigray i norra Etiopien får hjälp av Läkare Utan Gränser i transitlägret Al Hashaba i Sudan.
Foto: Thomas Dworzak/Magnum Photos
En man som flytt från Tigray, Etiopien, får hjälp vid Läkare Utan Gränsers vårdinrättning i transitlägret Al Hashaba, Sudan.

Etiopien

Fakta Etiopien 

  • Befolkning: 109 miljoner
  • Huvudstad: Addis Abeba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2020: 890

I Etiopien, där sjukdomar som kala azar är endemiska, fortsätter Läkare Utan Gränser att fylla luckor i sjukvården och göra insatser vid akuta kriser. 

Förutom att antalet internflyktingar ökat kraftigt är Etiopien det land i Afrika med näst största antalet flyktingar. I slutet av oktober 2020 levde nära 800 000 flyktingar och asylsökande i Etiopien, enligt siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR. De flesta kom från Sydsudan, Somalia, Eritrea och Sudan. Därtill har våldsamma konflikter mellan grupper i Etiopien lett till att över en miljon människor tvingats fly inom landet.

Vi ger medicinsk och psykologisk vård till flyktingar och internflyktingar samt lokalsamhällen. Vi hjälper också människor som lämnat sina hem på grund av naturkatastrofer som översvämningar och torka, samt etiopiska medborgare som har deporterats från gulfstaterna och återvänt från Libanon. 

Sjukvård till de mest sårbara i Tigray

I slutet av 2020 eskalerade våldet i Tigray-regionen. Tusentals människor flydde hals över huvud mot grannlandet Sudan. Vi startade nya projekt på båda sidor gränsen för att bistå de flyende samt i Amhara-regionen i Etiopien. I Tigray gömmer sig en del av de som flytt i bergen, andra bor i övergivna byggnader eller har lyckats söka tillflykt hos familjer i andra delar av regionen. Redan innan stridigheterna bröt ut rådde det matbrist och nästan en miljon människor var i behov av humanitärt stöd. 

Läs mer om våra aktiviteter i Etiopien på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 16 april 2021.

Det här arbetar vi med i Etiopien