Hoppa till huvudinnehåll

Väpnad konflikt i Irak

En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak. Läkare Utan Gränser driver kliniker med kostnadsfri vård för havande kvinnor, patienter med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa.
Foto: Baudouin Nach

Fakta Irak:

  • Befolkningsmängd: 38,4 miljoner
  • Huvudstad: Bagdad
  • År som Läkare Utan Gränser först arbetade i Irak: 2003
  • Antal anställda 2018: 1 513 

Närmare två miljoner människor lever fortfarande på flykt i Irak och sjukvården är delvis i spillror efter år av våldsam konflikt. Detta innebär att behovet av medicinsk hjälp fortfarande är extremt stort i landet.

Trots att stridigheterna minskade i slutet av 2017 och allt fler kunde återvända till sina hemtrakter återstår många hinder. Många familjer saknar nödvändiga dokument, bostäder och annan egendom har fått skador eller förstörts och vissa områden är fortfarande osäkra. Läget är oförutsägbart på grund av politiska konflikter och attacker från väpnade grupper.

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fortsatt med en rad insatser på platser där det förekommit mycket våld. Det gäller både allmän sjukvård, behandling av icke smittsamma och kroniska sjukdomar, barn- och mödravård, akutvård, kirurgi och hjälp vid psykisk ohälsa. Vi har också utrustat sjukhus och kliniker i några av de värst drabbade regionerna för att få landets hälso- och sjukvård att fungera igen.

Anbarprovinsen

I Anbar, i västra Irak, fortsatte vi i två läger för internflyktingar att ge allmän sjukvård, behandla icke smittsamma sjukdomar och ha psykiatrisk vård. Under andra halvan av året minskade succesivt antalet flyktingar i lägren och vi lämnade över aktiviteterna till andra organisationer. I april öppnade vi en öppen mottagning vid Ramadis universitetssjukhus för att behandla patienter med psykiska problem.

Bagdad

I Bagdad driver Läkare Utan Gränser ett medicinskt rehabiliteringscenter där våra team 2018 tog emot 261 patienter med svåra skador. De fick sjukgymnastik, smärtlindring och hjälp vid psykisk ohälsa. Vi återuppbyggde också akutavdelningen vid Imam Ali-sjukhuset och installerade medicinsk utrustning av hög kvalitet, bland annat för att tidigt kunna upptäcka läkemedelsresistent tuberkulos.

Diyalaprovinsen

I denna provins, östra Irak, fortsatte våra team att vid två vårdcentraler behandla icke smittsamma sjukdomar och erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa, både till familjer som återvänt hem och personer som bodde i läger. Vi ordnade också informationsmöten för att öka kunskapen om kroniska sjukdomar, reproduktiv hälsa och psykologhjälp.

Erbilprovinsen

På grund av striderna i och kring staden Mosul 2016 och 2017 utökade Läkare Utan Gränser aktiviterna i Erbil för att hjälpa de många människor som flydde undan kriget. Under 2018 arbetade vi i fyra flyktingläger i Erbil och erbjöd psykologhjälp, psykiatri och psykosocialt stöd. I oktober drog vi ner på aktiviteterna då antalet flyktingar minskade. I stället koncentrerade vi oss på svårare fall av psykisk ohälsa och på behandling av icke smittsamma sjukdomar.

Kirkukprovinsen

Det här är ett av de områden i landet som påverkats mest av konflikter. Då människor som tvingats fly fortsatte att återvända till Hawija hade våra team nästan 14 500 patientbesök. Vi behandlade icke smittsamma sjukdomar, gav vård vid psykisk ohälsa och såg till att det fanns rent dricksvatten genom att rusta upp vattenstationer och därmed förhindra sjukdomsutbrott orsakade av orent vatten.

Fram till september fortsatte vi att ge vård i Daquqs flyktingläger. På Hawijasjukhuset gav vi tekniskt stöd och utbildning på laboratoriet, akutmottagningen och mödravårdsenheten. Det gällde också förebyggande och kontroll av infektioner.

Ninewaprovinsen

I trakterna kring huvudorten Mosul i norra Irak är det fortfarande tusentals människor som kämpar för att få tillgång till sjukvård, vatten och elektricitet. Under 2018 utökade vi våra insatser i både östra och västra Mosul. I Nablus har vi en avdelning för barn och en mödravårdsenhet där vi också kan utföra kejsarsnitt och ta emot remitterade akutfall. Våra team hade 5 300 förlossningar och gjorde 1 117 kejsarsnitt. 34 530 patienter behandlades akut.

I april öppnade vi en omfattande postoperativ vårdenhet i östra Mosul för patienter med svåra skador orsakade av våldsamt trauma. Här finns operationssal, 20 sängplatser, 11 rum för återhämtning, en avdelning för psykisk ohälsa och en enhet för rehabilitering.

I juli startade vi ett program särskilt inriktat på att öka tillgången till vård för psykisk ohälsa och till psykosocialt stöd. Våra team finns på tre vårdcentraler där de arbetar med dessa frågor. I slutet av året slutförde vi upprustningen av akutavdelningen på Al-Salamsjukhuset som tar emot patienter dygnet runt.

Söder om Mosul har vi intensivvård, behandlar brännskador och ger vård vid psykisk ohälsa. Det gäller både fastboende och internflyktingar. Vi har ett sjukhus med 62 sängplatser, där finns barnavårdsavdelning och ett center för behandling av undernäring. Då antalet flyktingar och återvändare hem fortsatte att öka under året växte också vårdbehoven. Vi utökade därför våra aktiviteter både när det gäller brännskador och nyfödda och vi ordnade med en andra operationssal. Våra team hade under året mer än 18 000 akutbesök och utförde närmare 2 500 operationer.

I augusti slutförde vi upprustningen av ett sjukhus i Sinjardistriktet där hälso- och sjukvården allvarligt påverkats under konflikterna. Vi öppnade en fullt utrustad akutmottagning, en avdelning för barn- och mödravård och gav hjälp vid fall av psykisk ohälsa. I ett annat distrikt fortsatte vi att ha akut mödravård, vård av nyfödda, allmän barnavård och att ge stöd vid psykisk ohälsa.

Salahedinprovinsen

Under årets första sex månader hade vi mobila kliniker i huvudorten Tikrit för att hjälpa återvändare och internflyktingar. I ett läger hade vi ett hälsocentral där vi gav allmänvård. Då antalet personer i lägret minskade och andra organisationer ökade sina insatser lämnade vi över våra aktiviteter till landets hälsovårdsmyndigheter.

Akutinsatser

Då många fall av en blödarfeber rapporterats i flera regioner i landet satte vi snabbt in ett expertteam för att stötta sjukhusen. I juli utbildade vi 228 av landets läkare och sjuksköterskor på fem allmänna sjukhus i olika regioner. Vi stöttade också hälsovårdsmyndigheterna med att vaccinera mer än 111 000 barn i åldrarna från sex månader till 15 år i samband med ett utbrott av mässling i Ninewaprovinsen.

 

2018 i siffror:

  • 197 630 besök inom öppenvård
  • 38 488 fick hjälp vid psykisk ohälsa
  • 11 063 förlossningar
  • 3 775 större kirurgingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018.

Senast uppdaterad: 11 september 2019.

Det här arbetar vi med i Irak