Hoppa till huvudinnehåll

Irak

Foto: Baudouin Nach
En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak. Läkare Utan Gränser driver kliniker med kostnadsfri vård för havande kvinnor, patienter med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Irak

Fakta Irak:

  • Befolkningsmängd: 38,4 miljoner
  • Huvudstad: Bagdad
  • År som Läkare Utan Gränser först arbetade i Irak: 2003
  • Antal anställda 2020: 1076

Efter flera år av väpnad konflikt och instabilitet är sjukvårdssystemet i Irak svagt samtidigt som många patienter behöver vård.

De vårdinrättningar som tar emot patienter i Irak saknar både medicinskt materiel och sjukvårdspersonal.

De humanitära behoven är stora då en miljon irakier är på flykt inom sitt eget land och inte kan återvända till sina hem. En del av dessa internflyktingar har i flera år levt i flyktingläger som från början skulle vara temporära. I dessa läger är tillgången till grundläggande samhällstjänster och sjukvård väldigt begränsad.

Samma problem gäller de tusentals personer som har lyckats ta sig tillbaka till sina hemstäder där det ofta saknas fungerande infrastruktur.

Vi tillhandhåller mödravård inklusive familjeplanering, neonatalvård och barnavård. Vi bistår även kvinnor vid förlossningar.

När covid-19 bröt ut i Irak förvärrades situationen ytterligare. Vi startade insatser för att bekämpa pandemin, bland annat drev vi en covidavdelning för svårt sjuka covidpatienter i Baghdad, när landet var värst drabbat.

Läs mer om våra aktiviteter i Irak på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida

Senast uppdaterad 27 maj 2021.