Hoppa till huvudinnehåll
Bild på en nyfödd bebis insvept i en filt.
Foto: Maya Abu Ata/MSF
Ett nyfött barn på vårt barn- och mödravårdssjukhus i Taiz, Houban i sydvästra Jemen.

Jemen

En stor del av befolkningen i Jemen saknar tillgång till livsviktig sjukvård. Det är resultatet av flera års väpnad konflikt, svår ekonomisk kris och riktade attacker mot sjukhus och vårdinrättningar. 

Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhus, vårdcentraler och mobila kliniker i 13 av landets provinser och på båda sidor av konflikten. Vi driver mödravårdskliniker, vårdar undernärda barn, opererar krigsskadade patienter och behandlar smittsamma sjukdomar som till exempel kolera och mässling. 

Jemens humanitära kris är en konsekvens av den väpnade konflikten och den ekonomiska krisen som uppstått till följt av kriget. De sjukhus som fortfarande fungerar är otillgängliga för en stor del av befolkningen på grund av osäkerhet, långa avstånd och höga transport- och sjukvårdskostnader. Det gör att människor söker vård sent och att behandlingsbara hälsotillstånd istället blir allvarliga eller dödliga. Den svåra ekonomiska situationen har medfört att undernäring är utbrett. Barnen är drabbade särskilt hårt.   

Bild på en läkare som undersöker ett barn med ett stetoskop.
Foto: Pau Miranda/MSF
Läkaren Naseer Abdulkarim undersöker ett barn i en mobil klinik några kilometer utanför Abs i nordvästra Jemen.

Undernäring i Jemen 

I Jemen är undernäring en ständigt närvarande risk för barn, gravida kvinnor och personer som är särskilt sårbara på grund av medicinska tillstånd. Förekomsten av undernäring har årliga toppar kopplade till den magra säsongen mellan skördarna. I slutet av 2014, innan kriget, sågs detta mönster trappas upp, men det har förvärrats och blivit mer utbrett på grund av den pågående konflikten.  

Under dessa toppar blir det ofta överbelastning på de vårdinrättningar som vi stöttar. 

Akutvård och kirurgi 

Varje år genomför vi tiotusentals livräddande operationer i Jemen, bland annat i städerna Aden och Mocha. De patienter vi tar emot har skadats i allt från eldstrider till trafikolyckor. Många andra är i behov av akutvård för tillstånd som från början inte var allvarliga - men som förvärrats på grund av bristen på sjukvård i patienternas hemtrakt.  

Våra operationsteam opererar även många fall av akuta komplikationer vid graviditet och förlossning. Bristen på mödravård leder till att många gravida kvinnor drabbas av komplikationer och förhöjd risk för både deras eget och barnets hälsa.  

Barn- och mödravård 

Vi ser ett oroväckande antal barn och mammor som dör innan de ens hunnit få sjukvård. Orsaken är den pågående konflikten, bristen på fungerande sjukhus och svårigheterna att ta sig till närmaste vårdinrättning. I alla provinser där vi arbetar finns ett ständigt ökande behov av stöd till barn- och mödravården.  

Våra team assisterar vid förlossningar, gör kejsarsnitt, och vårdar nyfödda. Vi samarbetar också med myndigheterna för att utveckla ett system för akut remittering med målet att förbättra tillgången till livräddande sjukvård för mammor och barn.  

Läkaren Cecilia Assarsson berättar om sitt arbete i Jemen.

Låg vaccinationstäckning 

Sjukdomar som är möjliga att förebygga såsom kolera, difteri, mässing och kikhosta, ökar i Jemen på grund av den låga vaccinationstäckningen. Dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdens kollaps bidrar också till att dessa sjukdomar drabbar fler. 

Våra team vaccinerar och driver isoleringsenheter. De sprider också information och kunskap för att uppmuntra fler att ta vaccin.  

 

Läs mer om vårt arbete i Jemen på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad den 17 juli 2023.

Jemen

Fakta Jemen

  • Befolkning: 32,9 miljoner
  • Huvudstad: Sana’a
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2022: 3,009