Hoppa till huvudinnehåll

Ebolainsatsen i Västafrika

Foto: Morgana Wingard
En medarbetare förbereder sig för att gå in i högriskområdet på vårt ebolacenter i Monrovia, Liberia.

Ebolautbrottet i Västafrika är det största någonsin. Värst drabbades Guinea, Liberia och Sierra Leone och trots att alla länderna vid olika tillfällen förklarats ebolafria har sjukdomen blossat upp tio gånger. För Läkare Utan Gränser blev insatsen den största i vår historia.

Det var den 23 mars 2014 som hälsoministeriet i Guinea förklarade att landet drabbats av ett ebolautbrott, men de första fallen upptäcktes så tidigt som i december året innan. Läkare Utan Gränser kunde tidigt konstatera att det var det värsta utbrottet av ebola någonsin då det snabbt spridde sig vidare till Sierra Leone och Liberia. Den 14 januari 2016 förklarades Liberia ebolafritt, vilket betydde att ebolautbrottet i Västafrika officiellt var över. Men bara en dag senare rapporterade hälsoministeriet i Sierra Leone att att ett nytt ebolafall hade bekräftats i landet. Den 16 mars 2016 upptäcktes ytterligare två nya ebolafall i Guinea, en dag innan Sierra Leone kunde förklaras ebolafritt en andra gång. Det här innebär en stor besvikelse, men också en viktig påminnelse om att risken för tillfälliga skov fortfarande finns där.

Sammanlagt har runt 28 600 människor i de tre värst drabbade länderna insjuknat i ebola, och över 11 300 har dött hittills. Omfattande insatser ledde till att antalet ebolafall minskade kraftigt under våren 2015. Under den mest intensiva fasen hade Läkare Utan Gränser runt 325 internationella medarbetare och 4 000 lokalt anställda på plats för att bekämpa ebolaepidemin och dess efterverkningar.

Under 2016 fortsatte vi att stötta de utsatta ebolaöverlevarna i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Men i slutet av september 2016 avslutade vi vår medicinska verksamhet och projekt för psykiska problem i Guinea och Sierra Leone. I Liberia avslutade vi liknande aktiviteter senare samma år. 

Läs mer: Vad är ebola?

Nyheter om ebola

Ebolaepidemin äntligen över - nu måste omvärlden lära sig sin läxa

Inga nya ebolafall i Sierra Leone - men utbrottet inte över

Läkemedelstester i två länder

Rapporter från Läkare Utan Gränser 

An Unprecedented year : Médecins Sans Frontières’ response to the largest ever Ebola outbreak
Rapporten beskriver Läkare Utan Gränsers insatser från mars 2014 till mars 2015.

Pushed to the Limit and Beyond : A year into the largest ever Ebola outbreak
I samband med årsdagen av ebolautbrottet i Västafrika släppte vi denna rapport analyserar och avslöjar bristerna i ebolainsatsen i Västafrika under det gångna året.

Vår verksamhet våren 2016

Guinea

Guinea förklarades fritt från ebola den 28 december 2015, men den 16 mars 2016 upptäcktes två nya ebolafall. Landet befinner sig nu i hög beredskap för att kunna förebygga, upptäcka och besvara ytterligare skov av sjukdomen.

Ebolacentret Nongo i huvudstaden Conakry som tidigare drevs av Läkare Utan Gränser har nu tagits över av myndigheterna. Men vi finns fortfarande på plats för att behandla överlevande.

Sedan början av ebolautbrottet hade vi vårdatbehandlat 3 804 patienter i Guinea. Ebolaviruset beräknas ha orsakat döden för 110 sjukvårdsarbetare i landet.
 

Liberia

Liberia förklarades ebolafritt den 9 maj 2015 men sedan dess har nya fall av ebola upptäckts i två omgångar, det senaste i november.  Den 14 januari 2016 kunde man återigen stoppa utbrottet och landet befinner sig nu i hög beredskap. 

Redan innan epidemin var sjukvårdssystemet i Liberia ett av de svagaste i världen. Under ebolautbrottet dog närmare 200 läkare, sjuksköterskor och sjukvårdarelokala sjukvårdare, vilket motsvarar 8 procent av all medicinsk personal och sjukvårdare i landet. Omkring 10 700 personer i Liberia beräknas ha insjuknat i ebola, varav cirka 4 800 inte överlevde sjukdomen.

Sjukvården i landet har försvagats mycket under ebolautbrottet och därför fokuserar vi nu på att återuppbygga den. Det är viktigt att befolkningen vågar söka vård igen och inte behöver vara rädda att smittas av ebola på landets vårdcentraler och sjukhus.
 

Monrovia – sjukhus och klinik för överlevare

I Monrovia drev vi ett barnsjukhus med 74 sängplatser. Syftet var att stärka upp både akut- och sekundärvård för barn i efterdyningarna av ebolautbrottet. Från januari till slutet av november 2015 konsulterade vi 3 100 personer på akutavdelningen och 1 900 barn blev inskrivna. En tredjedel av inskrivningarna berodde på malaria.

På sjukhuset startade vi även en klinik för ebolaöverlevare. Här erbjöd vi konsultationer och behandlar över 500 personer för mental ohälsamed psykologiska problem. Människor som överlevt sjukdomen upplever ofta stigma och diskriminering inom sjukvården, vilket gör det svårt för dem att få tillgång till grundläggande sjukvård. Många hade även förlorat sitt arbete eller sin bostad på grund av sjukdomen. För människor som inte identifierats som ebolaöverlevare var det ännu svårare med tillgång till medicinskt och socialt stöd. Därför hjälpte vi även patienter som inte identifierats som överlevare.
 

Sierra Leone

Ebolautbrottet i Sierra Leone förklarades vara över den 7 november 2015, men den 15 januari 2016 upptäcktes att ytterligare en person insjuknat i ebola. Det har inte rapporterats fler fall sedan dess och den 17 mars 2016 förklarades landet ebolafritt för andra gången.  

I efterdyningarna av utbrottet fokuserar vi på att bistå människor som överlevt ebola med vård. Eftersom landets sjukvårdssystem försvagats under ebolautbrottet planerar vi även att påbörja hälsoinsatser som inte rör ebola i flertalet distrikt.
 

Magburaka – klinik för överlevare

Vi drev en klinik för överlevare i staden Magburaka och en mobil klinik i byarna i de närliggande distrikten Tonkolili och Bombali. I slutet av december 2015 hade vi behandlat 146 ebolaöverlevare med psykologiska och medicinska behov. 
 

Freetown – klinik för överlevare

Sedan februari 2015 drev vi en klinik för ebolaöverlevare i Freetown. Här bistod vi med primär sjukvård och stöd för personer med mental ohälsa
 

Distrikten Koinadugu och Tonkolili – mödra- och barnavård

I Tonkolili-distriktet arbetade vi med att inkorporera vård för överlevare i den statliga sjukvården. Sedan 4 januari 2016 bistod vi med medicinsk vård på mödra- och barnavårdsavdelningen på det statliga sjukhuset i Magburaka. 
 

Avslutade ebolainsatser

Nigeria
Det första ebolafallet upptäcktes i juli 2014. Vi skickade genast ett team till Nigeria för att hjälpa lokala hälsomyndigheter med den småskaliga epidemin som resulterade i 20 smittade och 8 dödsfall.

Senegal
Då det första ebolafallet upptäcktes i augusti 2014 hade vårt team redan utbildat den lokala vårdpersonalen. Inom en vecka hade alla kontakter spårats och inga fler fall upptäcktes.

Mali
Det första ebolafallet upptäcktes i oktober 2014 hos ett barn som kommit över gränsen från Guinea. Vi startade två ebolacenter och arbetade med allt från utbildning till smittspårning. Åtta fall upptäcktes innan Mali förklarades ebolafritt i den 18 januari.

Elfenbenskusten
I september 2014 bad Elfenbenskusten oss om hjälp för att bygga upp beredskap inför ett eventuellt utbrott. Inga fall upptäcktes i landet.

Kongo-Kinshasa
Ett ebolautbrott som inte var kopplat till utbrottet i Västafrika resulterade i 66 smittade och 49 döda. Omkring 70 av våra medarbetare stöttade lokala hälsomyndigheter under utbrottet.

Guinea och Sierra Leone
I slutet av september avslutade vi vår medicinska verksamhet och projekt för psykiska problem.

Liberia
Vi avslutade alla aktiviteter vid 2016 års slut.

Senast uppdaterad 12 maj 2017