Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Etiopien arbetar vi bland annat att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan.

I Etiopien arbetar vi med att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan. 

Etiopien

I Etiopien där sjukdomar som den dödliga parasitsjukdomen kala azar är vanlig arbetar Läkare Utan Gränser för att förbättra situationen inom vården. Det gäller bland annat akutinsatser och att hjälpa det ökade antalet flyktingar i behov av vård.

Etiopien ligger på Afrikas horn och har över 100 miljoner invånare. 

Sedan 1980-talet då landet drabbades av svåra svältkatastrofer har ekonomin börjat återhämta sig och Etiopien är nu den största ekonomin i östra och södra Afrika. 

Vårt arbete i Etiopien 2016

Somaliland

I Somaliland, östra Etiopien, har vi stöttat ett sjukhus och andra vårdinrättningar sedan 2007 för att minska sjuklighet och antal dödsfall i ett par distrikt. Våra team arbetar både med öppenvård och med patienter som lagts in på sjukhus. Det gäller bland annat reproduktiv hälsa, behandling av undernäring och tuberkulos. Vi har mottagningar på platser i avlägsna trakter samt donerar läkemedel och medicinsk utrustning. Under 2016 behandlade vi, i samarbete med den regionala hälsovården, omkring 45 000 patienter.

Under året kom drygt 3 000 nyanlända från Somalia till mottagningscentret i Dolo Ado, de flesta kvinnor och barn. Där erbjuder vi kostnadsfri basal hälsovård, näringstillskott och vaccinationer. Vi har också tre enklare vårdmottagningar i ett par flyktingläger och ett team arbetar på en vårdcentral i Dolo Ado. Dit remitteras såväl flyktingar som lokalbefolkningen. Där finns en akutmottagning, mödra- och barnavdelningar, en operationssal och röntgenutrustning.  

I slutet av året fanns över 204 000 flyktingar i fem läger i området.

På det lokala distriktssjukhuset i centrala Somaliland har vi team som tar emot akutfall, genomför operationer och vårdar svårt undernärda barn. Vi stöttar också ett behandlingsprogram för tuberkulos och donerar läkemedel och utrustning till sjukhuset.

På ett annat sjukhus, i Degehabur, erbjuder vi mödravård, familjeplanering och stöd till människor som utsatts för sexuellt våld. Vi har hjälpt till att på sjukhuset inrätta avdelningar för såväl öppenvård som för inneliggande patienter, akutrum och ett center för svårt undernärda barn med komplikationer. På fjorton avlägsna platser har vi mobila kliniker där man kan få basal hälso- och sjukvård.

Gambella-regionen

I Gambella-regionen, västra Etiopien, finns fler än 340 000 flyktingar från Sydsudan som flytt från det inbördeskrig som pågått sedan 2013. I samarbete med regeringen och FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, är vi verksamma på vårdcentraler och enklare vårdmottagningar i två flyktingläger och i staden Pugnido.

Arbetet omfattar både barnavård, kirurgi och behandling av hiv/aids och gäller såväl flyktingar som övriga befolkningen i området. Vi har också en mobil klinik dit flyktingar kan vända sig för vård. Under året fick 264 000 flyktingar och lokalbefolkningen medicinsk hjälp. Ungefär en tredjedel av dem var barn under fem år. 87 000 patienter behandlades för malaria. Vi har också börjat stötta Gambella-sjukhuset, dit de flesta remisser skickas, med medicinsk utrustning.

En kvinna med sin nyfödda bebis på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Leitchuor-lägret för sydsudanesiska flyktingar. Foto: Aurelie Baumel

Amhara-regionen

Vårt huvudfokus i Amhara-regionen, norra Etiopien, är behandling, diagnostisering och prevention av den dödliga parasitsjukdomen kala azar. Vi screenar och behandlar patienter som dessutom har hiv och/eller tuberkulos. Det har hittills lett till en minskning av infektioner med kala azar. Teamet i Amhara behandlar också ormbett och vi har dessutom satt upp ett övervakningssystem för att snabbt kunna ta hand om akuta fall av undernäring.

Tigray-regionen

I Tigray-regionen, norra Etiopien, har vi i samarbete med myndigheterna ett projekt för psykisk hälsa. Det riktar sig till de 6 200 flyktingar från Eritrea som sökt skydd i två läger. De kan här få psykosocialt stöd och psykiatrisk vård. Vi arbetar också för att de som behöver hjälp ska få kännedom om projektet. Under året fick över 3 400 flyktingar hjälp genom olika insatser.

Akutinsatser

Under 2015-2016 rådde svår torka i flera regioner i bland annat norra Etiopien. Tillsammans med lokala och federala myndigheter agerade vi för att möta de problem med akut undernäring som drabbade tusentals barn. Vi gav dem näringstillförsel och hänvisade dem med allvarlig akut undernäring till särskild vård.

Vi hade också team som drev en vaccinationskampanj mot mässling. Sedan mars 2016 har vi i samarbete med landets myndigheter inriktat oss på att hantera de utbrott av diarrésjukdomar som drabbat många delar av landet, även huvudstaden Addis Abeba. Vi satte upp tillfälliga kliniker och säkrade tillgång till rent vatten och sanitet.

2016 i siffror:

  • 438 300 patientbesök i öppenvård
  • 6 000 rutinvaccinationer
  • 4 000 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Etiopien

En liten flicka i Kongo-Kinshasa vaccineras mot mässling. Mässling är väldigt smittsamt och kan i värsta fall leda till en epidemi.

Epidemier

Utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor kan i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda. Läs mer om hur vi arbetar för att minska risken för epidemier.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Etiopien

Joy tillsammans med Abang Ochudo Gilo i Gambella, Etiopien.
Nyheter från fältet

Hur lilla Joy fann en ny familj

Små mirakel kan hända på de mest osannolika platser. Det här är berättelsen om en liten flicka som hittades övergiven på ett sopberg. Och om en kvinnas stora kärlek till barnet.

Kvinnor och barn söker hjälp av våra team i Etiopien.
Nyheter från fältet

Alarmerande undernäring i torkans fotspår

Undernäringen i Doolo i Etiopiens somaliregion har nått alarmerande nivåer. Situationen för barnen i regionen är den värsta vi har sett på tio år.

Vi delar ut näringsrika matportioner för barn med undernäring i östra Etiopien.
Nyheter från fältet

Nomadernas liv hotas av torka och regn i östra Etiopien

Efter två års torka kom regnet. Nomaderna i östra Etiopien har drabbats hårt av det opålitliga klimatet. Barn och familjer har dött av undernäring.

Ett sjukhus i Degehbur, där vi bistår med bland annat tuberkulosvård och näringsersättning. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

”MITT BARNS LIVSGNISTA ÅTERVÄNDE”

Sedan november 2007 har Läkare Utan Gränser bistått med sjukvård till den utsatta befolkningen i Degehburområdet, Etiopien, som saknar tillgång till sjukvård. En av de som fått hjälp är 21-åriga Halima Ashir och hennes son Ahmed.