Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Etiopien arbetar vi bland annat att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan.

I Etiopien arbetar vi med att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan. 

Etiopien

Även om hälsoläget blev betydligt bättre i Etiopien under 2015 har perioder av torka och översvämningar gjort att utsatta grupper fortfarande har svårt att få den hjälp de behöver.

Varför arbetar vi i Etiopien?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemier
  • Flyktingar

Tillsammans med Etiopiens hälsovårdsmyndigheter arbetar Läkare Utan Gränser med att öka vårdkapaciteten. Det handlar bland annat om att kunna hantera utbrott av olika sjukdomar och att möta den växande befolkningens behov av basal och akut hälso- och sjukvård. Det gäller också det stora antalet flyktingar.

Mellan 2014 och 2015 kom över 220 000 flyktingar från Sydsudan till Gambella-regionen i västra Etiopien, de flesta kvinnor och barn. I området finns flera flyktingläger. I ett av dessa hade vi en klinik med omfattande vårdinsatser, på andra platser använde vi mobila kliniker. Under regnperioden drabbades två läger av svåra översvämningar och 40 000 flyktingar tvingades därför att ta sig till ett annat läger. I det lägret driver vi nu en vårdcentral där vi bland annat har mödravård och tar emot akuta fall. Under året hade vi närmare 20 000 patientbesök.

Också en av våra vårdcentraler i närheten av två andra läger drabbades av översvämningar 2014 men i februari 2015 kunde vi återuppta verksamheten. Förutom öppenvård finns där 55 sängplatser och vi tar emot patienter dygnet runt. Vi hade under året mer än 200 000 patientbesök. 70 000 fick behandling av malaria. Vi hade också mobila kliniker som besökte två flyktingläger. Då allt fler fick tillgång till vård på sjukhus avslutade vi projektet i juli. Men vid ett utbrott av hjärnhinneinflammation genomförde vi en vaccinationskampanj då närmare 60 000 personer fick vaccin.

I november startade vi ett nytt program på ett av flyktinglägren nära Gambella stad. Det omfattade både allmän- och specialistvård med behandling av bland annat undernäring, tuberkulos och hiv. Ett nätverk av lokal vårdpersonal hjälpte till att övervaka sjukdomsutbrott och se till att de som insjuknat fick vård. I slutet av året hade vi haft mer än 9 700 patientbesök.

I februari avslutade vi en vaccinationskampanj i Gambella då nästan 14 000 flyktingbarn vaccinerades för difteri, kikhosta, stelkramp och hepatit B.

Flyktingläger i Somaliland

I Somaliland, en region i östra Etiopien, är vi verksamma i och omkring staden Dolo Ado, nära gränsen till Somalia. Det finns flera flyktingläger där vi ger medicinsk hjälp och behandlar barn med näringstillskott. Tillsammans med den regionala hälsovårdsbyrån arbetar vi för att förbättra servicen på vårdcentralen i Dolo Ado. Vi har börjat behandla patienter med tuberkulos och har satt upp en blodbank. Fler 1 800 patienter togs emot akut.

I ett av distrikten stöttar vi både ett sjukhus och flera vårdcentraler och har dessutom mobila kliniker. På ett sjukhus i ett annat distrikt har vi både en akutavdelning och kan ge specialistvård. Sjukhuset tog senare över ansvaret för den avdelning där vi behandlat patienter med tuberkulos. Men våra team fortsatte att behandla barn med akut undernäring och hjälpa andra utsatta grupper. Vi deltar också i vaccinationskampanjer som den regionala hälsovårdsbyrån initierat.

Också i flera andra distrikt i Somaliland är vi verksamma vid vårdcentraler och har mobila kliniker. Vårt arbete är framför allt inriktat på mödrar och barns hälsa och behandling av undernäring. Vi hade mer än 22 400 patientbesök. Att många drabbas av undernäring är oftast en följd av svår torka och i december gjorde vi en rad akutinsatser för att hantera problemen.

SNNPR (Southern Nations, Nationalities and People’s Region)

I södra Etiopien har vi startat ett nytt projekt. Det bygger på lokala kontakter, att ge ökad kunskap och kapacitet att hantera krissituationer. Tillsammans med den regionala hälsovårdsbyrån har vi valt ut sex zoner där vi utbildat inhemsk vårdpersonal i att ha kontroll över smittsamma sjukdomar.

Behandling av kala azar

Kala azar är en vanligt förekommande parasitsjukdom i Etiopien som sprids via sandflugor. Utan behandling är risken att dö mycket stor. Sedan 2003 driver vi ett projekt i norra Etiopien där lokalbefolkning och migrantarbetare får kostnadsfri diagnos och behandling. Det har resulterat i att antalet dödsfall i kala azar minskat. Under 2015 undersökte vi 2 500 misstänkta fall av sjukdomen, 325 fick behandling. Vi behandlade också patienter för allvarlig akut undernäring och personer som blivit ormbitna.

Mental hälsa

I februari startade vi ett projekt för mental hälsa med fokus på flyktingar från Eritrea. I flera flyktingläger fanns tillgång till psykosocial och psykiatrisk vård. I ett av lägren öppnade vi en vårdcentral för patienter som behöver skrivas in. Andra aktiviteter gällde att öka medvetenheten om psykiska problem och att de i behov av hjälp också använder de möjligheter till vård som finns.

Under 2015 hade vi i Etiopien:

  • 413 200 öppenvårdskonsultationer
  • 6 200 rutinvaccinationer
  • 4 000 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Etiopien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Etiopien

Kvinnor och barn söker hjälp av våra team i Etiopien.
Nyheter från fältet

Alarmerande undernäring i torkans fotspår

Undernäringen i Doolo i Etiopiens somaliregion har nått alarmerande nivåer. Situationen för barnen i regionen är den värsta vi har sett på tio år.

Vi delar ut näringsrika matportioner för barn med undernäring i östra Etiopien.
Nyheter från fältet

Nomadernas liv hotas av torka och regn i östra Etiopien

Efter två års torka kom regnet. Nomaderna i östra Etiopien har drabbats hårt av det opålitliga klimatet. Barn och familjer har dött av undernäring.

Ett sjukhus i Degehbur, där vi bistår med bland annat tuberkulosvård och näringsersättning. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

”MITT BARNS LIVSGNISTA ÅTERVÄNDE”

Sedan november 2007 har Läkare Utan Gränser bistått med sjukvård till den utsatta befolkningen i Degehburområdet, Etiopien, som saknar tillgång till sjukvård. En av de som fått hjälp är 21-åriga Halima Ashir och hennes son Ahmed.

I den första omgången av kampanjen vaccinerades över 150 000 människor. FOTO: Monica Burns
Nyheter från fältet

ETIOPIEN: TIOTUSENTALS SYDSUDANESISKA FLYKTINGAR VACCINERAS MOT KOLERA

Våra team är först med att i stor skala vaccinera mot kolera i Etiopien. Massvaccinationskampanjen är till för att skydda sydsudanesiska flyktingar och invånarna i Gambella-regionen mot kolera som riskerar att spridas över gränsen från grannlandet Sydsudan, där en epidemi bekräftades i juni.