Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak.

En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak. Läkare Utan Gränser driver kliniker med kostnadsfri vård för havande kvinnor, patienter med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa. 

Väpnad konflikt i Irak

Konflikten i Irak har fått allvarliga konsekvenser. Också under 2017 tvingades tusentals civila fly, många dödades och sårades. Vårdinrättningar förstördes och ledde till att sjuka och skadade saknade tillgång till medicinsk hjälp.

Även om konflikten minskade i slutet av året är de humanitära behoven i Irak fortfarande extremt stora. Mer än 2,9 miljoner människor har ännu inte kunnat återvända hem. Detta ledde till att Läkare Utan Gränser kraftigt ökade insatserna i landet. Det gäller bland annat akut kirurgi av krigsskadade, behandling av kroniska sjukdomar och undernäring, mödravård och att hjälpa internflyktingar som upplevt trauma och mår psykiskt dåligt.

Slaget om Mosul

Slaget om Mosul pågick från oktober 2016 till juli 2017. Frontlinjerna rakt genom bostadsområden. Invånarna utsattes för bombangrepp och levde under belägring månader i sträck. Många av dem som sårades måste vänta i dagar eller veckor innan de kunde lämna sina hem och i säkerhet nå ett sjukhus eller vårdcentral.

Läkare Utan Gränser var en del i de omfattande akutinsatser som gjordes i och kring Mosul. Efter en riskbedömning satte vi upp vi flera hjälpstationer nära frontlinjerna där vi hjälpte sårade innan de kunde remitteras till andra vårdinrättningar.

I östra Mosul hade vi projekt på ett antal sjukhus. Våra team arbetade med akut- och intensivvård, kirurgi, mödravård och behandling av barn med undernäring. Dessa fyra projekt har nu avslutats.

I juni, då våldet ökade i västra Mosul, öppnade vi ett sjukhus för att behandla traumapatienter. Där fanns också ett rum för akuta fall och en mödravårdsenhet. Då antalet patienter med trauma minskat utökade vi i stället vården av nyfödda, mammor och barn.

Fram till juli månad drev vi ett fältsjukhus med kirurgi i Hamam al-Alil, tre mil söder om Mosul. Mer än hälften av de krigsskadade patienterna från västra Mosul kom till sjukhuset. Vi satte också upp en vårdcentral i staden.

En skottskadad man tas omhand på Läkare Utan Gränsers akutklinik i Hammam Al-Alil strax söder om Mosul, februari 2016. 

I Al-Hamdaniya, sydost om Mosul, satte vi upp en sjukhusavdelning med 40 sängplatser tillsammans med organisationen Handicap International. Vi hjälpte där svårt krigsskadade personer, som opererats akut, med rehabilitering och postoperativ vård. Många patienter måste dessutom amputeras en andra gång.

Vård för internflyktingar

Medan kriget pågick flydde flera tusen människor från Mosul och sökte skydd i läger i närliggande provinser. Under 2017 var vi verksamma på 16 olika platser med primär sjukvård. Vi behandlade icke smittsamma sjukdomar som diabetes och högt blodtryck och hjälpte personer med psykisk ohälsa. Vi hade också psykosocial rådgivning och terapi för barn.

I Sulaymaniyah-provinsen, nordöstra Irak, utökade vi projektet i Arbat-lägret för att kunna hjälpa det stora antalet internflyktingar. Det gäller framför allt olika aktiviteter för att hantera psykisk ohälsa, både individuellt och i grupp. Vi har också stöttat Sulaymaniyah akutsjukhus i syfte att höja vårdstandarden och förebygga infektionsrisk. Vi har utbildat personal, renoverat akutrum och intensivvårdsavdelningen. Projektet avslutades i november.

Under 2017 flydde många också från Hawija, ofta till fots och på natten och med ont om mat och vatten. Vi hade mobila team för att kunna hjälpa dem. Vid Daquq-lägret började vi också arbeta med att ge basal sjukvård, behandla icke smittsamma sjukdomar, remittera akuta fall och stötta personer med psykisk ohälsa. Dessutom donerade vi läkemedel och utbildade lokal personal på akutenheterna på två sjukhus i staden Kirkuk, norra Irak.

I Anbar-provinsen, västra Irak, hade vi team vid två läger, Amriyat Al Fallujah och Habbaniya. Det gällde primärvård, uppföljning av icke smittsamma sjukdomar och stöd vid psykisk ohälsa. På Anbars kvinnosjukhus har vi hjälpt till att renovera akutrum och operationssal, utbildat sjuksköterskor och förbättrat sophanteringen. Vi har förberett en ny psykiatrisk avdelning på Ramadi undervisningssjukhus. Denna kommer att ha specialistvård för patienter med måttlig eller svår psykisk ohälsa.

Då krigssituationen förvärrades i nordvästra Irak flydde tusentals civila till säkrare områden i Salahedin. Då allt fler behövde hjälp hade vi mobila kliniker i staden Tikrit och satte upp en vårdcentral för primärvård i ett av flyktinglägren.

Mödravård och undernäring

På vårt akutsjukhus i Qayyarah hade vi en omfattande verksamhet med bland annat kirurgi och akutvård. Vi hade också barnavdelning, hjälp vid undernäring och vid psykisk ohälsa. I juni konstaterade våra team att det skett en ökning av antalet små barn med allvarlig undernäring. Vi startade då ett projekt i flera läger i området för att behandla barn, yngre än fem år, för akut undernäring.

I Tal Maraq, ett samhälle som ligger i ett omstritt område nära gränsen till Syrien, och där tillgången till vård är mycket begränsad, drev vi en mödravårdsklinik. Den har också en barnavdelning. Kliniken tar emot patienter, både före och efter förlossning, och har också akutvård. Vi hade mobila kliniker så att boende i byar i närområdet kunde få hjälp, bland annat behandling av icke smittsamma sjukdomar.

Rehabilitering för krigsskadade

I augusti öppnade vi ett rehabiliteringscenter med 20 sängplatser i huvudstaden Bagdad. Där finns sjukgymnastik, ges smärtlindring och psykologstöd till civila krigsoffer. Våra team hade också en mobil enhet i Abu Ghraib-distriktet för att hjälpa internflyktingar och en klinik för primärvård i Al Shuhada-området.

2017 i siffror:

  • 42 600 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 6 200 förlossningar
  • 4 600 större operationer
  • 2 500 patienter behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Läs mer: Iraq Country Update May 2018 (på engelska).

Senast uppdaterad: 28 november 2018.

Aktuellt om Irak

Rehabilitering för krigsskadade i Irak
Nyheter från fältet

Irak: att hjälpa krigsoffer på fötter

För ett år sedan öppnade vi ett nytt rehabiliteringscenter i Bagdad, Irak. På centret får krigsskadade sjukgymnastik och psykologiskt stöd. Så att människor kan få möjlighet att läka – både fysiskt och psykiskt.

Mosul: sjukvården är i ruiner ett år efter stridernas slut
Nyheter från fältet

Sjukvården i ruiner ett år efter slaget om Mosul

Ett år efter att striderna upphört mellan den väpnade gruppen Islamiska staten (IS) och irakiska styrkor ligger Mosuls sjukvård i ruiner och har svårt att möta behoven hos de tusentals människor som återvänder hem. 

För varje vecka som går kommer mer och mer liv tillbaka till staden där vi har kliniken.
Nyheter från fältet

Återvända hem

"Situationen är fortfarande svår på många sätt, men det är fantastiskt att se förändringen. Jag lämnar Irak med blandade känslor."
- Sjuksköterskan Anna Blideman, Irak. 

Det här arbetar vi med i Irak

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.