Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak.

En kvinna i ett av många läger för internflyktingar i Irak. Läkare Utan Gränser driver kliniker med kostnadsfri vård för havande kvinnor, patienter med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa. 

Väpnad konflikt i Irak

Flera år av väpnad konflikt har förstört delar av sjukvårdssystemet i Irak och miljoner människor behöver sjukvård.

Sedan 2014 har 3,3 miljoner människor tvingats på flykt inom Iraks gränser för undkomma våld och strider. Många har slagit sig ner i provisoriska läger, andra har tagit sin tillflykt till skolor, moskéer och andra byggnader. 

Under 2016 och 2017 befann sig många i ständig rörelse, antingen på flykt från konfliktområden eller för att återvända till områden som tagits tillbaka från Islamiska statens (IS) kontroll.

Stora behov av sjukvård och humantiär hjälp

De humanitära behoven i Irak är fortfarande mycket stora. Städer och byar som återtagits från IS är svårt skadade och ofta fulla av minor och sprängladdningar. Det är mycket svårt för återvändande att få sjukvård och annan basal service.  

Samtidigt är säkerhetssituationen komplicerad med återkommande våldsutbrott och sporadiska attacker över stora delar av landet. 

Omfattande vårdbehov finns för krigskadade som opererats tidigare och nu behöver uppföljande kirurgi och rehabilitering. Även psykisk ohälsa orsakad av upprepade traumatiska upplevelser och svåra levnadsförhållanden är utbredd. 

Läkare utan Gränser i IRak

Läs mer: Iraq Country Update May 2018 (på engelska).

Under striderna för att ta tillbaka Mosul från IS startade vi flera nya projekt i området. Bland annat drev vi en akutklinik söder om Mosul för krigsskadade där våra team tog emot majoriteten av de civila som skadades i februari och mars.

Vi finns fortfarande på plats i flera av Iraks provinser och driver bland annat ett av två fungerande sjukhus i västra Mosul. Vi har även många projekt som vänder sig till internflyktingar i läger. Aktiviteterna handlar ofta om psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar och mödravård. 

En skottskadad man tas omhand på Läkare Utan Gränsers akutklinik i Hammam Al-Alil strax söder om Mosul, februari 2016. 

VÅRT ARBETE I IRAK 2016

Växande behov av sjukvård

Läkare Utan Gränser har under året stadigt ökat närvaron och har team som arbetar i elva provinser. Där ger vi både akut och basal sjukvård, inklusive mödravård och psykologiskt stöd. Vi delar också ut nödutrustning till familjer som tvingats på flykt, till återvändare och till flyktingar från Syrien

Då stridigheterna ökade i nordvästra Irak fortsatte tusentals människor fly till säkrare områden, också till Salaheddin-provinsen i centrala delen av landet. Då lokala myndigheter och internationella hjälporganisationer inte längre kunde hantera situationen började vi i augusti använda mobila kliniker i staden Tikrit och dess omgivningar. Sedan projektet startade har vi haft närmare 15 450 patientbesök.

I provinsen al-Anbar öppnade vi en vårdenhet med primär och sekundärvård i ett läger för 60 000 irakier som flytt undan striderna i Fallujah och Ramadi.

I oktober började våra team i Kirkuk-provinsen, norra Irak, ge flyktingar och krigsskadade personer från det belägrade Hawijah hälso- och sjukvård. Vi hade också mobila kliniker för allmän sjukvård, första hjälpen-insatser och remiss till sjukhus i Kirkuk för allvarliga fall.

Mosul

Den militära offensiven för att återta storstaden Mosul från gruppen Islamiska staten startade i oktober 2106. Våra team i Erbil i irakiska Kurdistan utökade sin verksamhet för att hjälpa dem som flydde undan de hårda striderna i Mosul. Förutom allmän sjukvård behandlade vi kroniska sjukdomar, gav psykologhjälp och psykiatrisk vård.

Söder om Mosul, i Qayyarah, satte vi upp ett sjukhus med akutmottagning, operationssal och sängplatser för 32 patienter. Under den första månaden fick över 1 000 patienter akut behandling och vi genomförde 90 operationer. Vi hade också personal som arbetade vid en operationsenhet och på andra konfliktdrabbade platser runt Mosul.

Psykisk hälsa

Under året har vi satsat på att ge ökat psykologstöd till allt fler människor som traumatiserats på grund av våld och eländiga levnadsförhållanden. Psykologiskt och psykosocialt stöd ingår i de flesta av våra projekt i Irak, det gäller både irakier och syriska flyktingar. Vi hade detta år mer än 23 000 patientbesök.

Mödrahälsovård och akutsjukvård

Vi fortsatte att under året driva en mödravårdsklinik i Domiz-lägret för syriska flyktingar. Vi öppnade också en ny klinik i Tal Maraq, Ninewa. I det här området är det många kvinnor som föder barn hemma och inte får den medicinska hjälp de behöver. Under de tre första månaderna bistod vårt team över 400 förlossningar. 

I Sulaymaniyah-provinsen stöttade vi ett akutsjukhus. Vi utbildar den lokala personalen för att höja vårdkvalitén på intensivvårdsavdelningen och traumaenheten. Vi har även team som arbetar på akutavdelningarna på sjukhus i Kirkuk och Azadi.

2016 i siffror:

  • 133 000 patientbesök i öppenvård
  • 1 300 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 30 november 2017.

Det här arbetar vi med i Irak

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Irak

Mosul: sjukvården är i ruiner ett år efter stridernas slut
Nyheter från fältet

Sjukvården i ruiner ett år efter slaget om Mosul

Under konflikten skadades nio av tretton sjukhus i staden vilket ledde till en dramatisk minskning av vårdkapacitet och antal sjukhussängar.

För varje vecka som går kommer mer och mer liv tillbaka till staden där vi har kliniken.
Nyheter från fältet

Återvända hem

"Situationen är fortfarande svår på många sätt, men det är fantastiskt att se förändringen. Jag lämnar Irak med blandade känslor."
- Sjuksköterskan Anna Blideman, Irak. 

En patient får hjälp på en av våra kliniker i Irak.
Nyheter från fältet

Ett sjukvårdssystem i ruiner

"Idag hade vi en patient på vår klinik för kroniska sjukdomar, som behövde mer vård än vad vi kunde erbjuda. Så jag ringde ambulansen, de svarade inte."
- Sjuksköterskan Anna Blideman, Irak.