Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I norra och centrala Irak gör Läkare Utan Gränser akutinsatser. Vi behandlar infektioner i luftrör och urinvägar, matsmältningsbesvär och kroniska sjukdomar.

Patienter på vår klinik i flyktinglägret i Domiz i nordöstra Irak. På kliniken ger vi sjukvård till de omkring 60 000 syriska flyktingar som bor i lägret.

Irak

Konflikterna i Irak har lett till massiva folkomflyttningar och lidande. Trots ekonomiskt underskott har det internationella stödet minskat. Stödet har främst varit koncentrerat till områden i irakiska Kurdistan där man bedömt säkerheten vara större.

Varför arbetar vi i Irak? 

  • Väpnad konflikt
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • ​Epidemiskt sjukdomsutbrott

Fler än 3,2 miljoner irakier är nu internflyktingar vilket sätter en enorm press på de områden dit de tagit sig. Under 2015 utökade Läkare Utan Gränser sina insatser för att ge familjer som flytt sina hem basal hälso- och sjukvård och hjälpa syriska flyktingar i elva av landets provinser.

I dessa provinser hade vi mobila kliniker för att kunna ge medicinsk hjälp till dem som hade svårt att ta sig till en vårdinrättning, antingen på grund av restriktioner eller osäkra förhållanden. Våra team besökte regelbundet ett antal platser och måste ibland ta emot patienterna i tält eller bussar. Vi bevakade också risken för eventuella sjukdomsutbrott.

Merparten av de hälsoproblem vi mötte kunde relateras till svåra levnadsförhållanden. Det gällde bland annat luft- och urinvägsinfektioner, mag/tarmproblem, artrit och hudsjukdomar. Vi inriktade oss också på kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck, samt på mammors och barns hälsa.

Mental hälsa

Våra insatser har också handlat om att ge psykologhjälp till det växande antal personer som traumatiserats av återkommande våld och av knappa levnadsvillkor. I tre provinser, Karbala, Najaf och Babil, har vi fortsatt att hjälpa internflyktingar med program för mental hälsa. Fler än 1 500 fick psykosocialt stöd på individnivå medan 9 220 deltog i grupp. Teamet utbildade lokal sjukvårdspersonal och lärare som arbetar med barn i frågor som rör mental hälsa. I Erbil provinsen hade vi ett team med psykologer och psykiatriker för att i tre läger hjälpa syrier som flytt kriget.

Mobila kliniker

Under största delen av 2015 hade vi sjukvårdsteam för att hjälpa flyktingar som sökt skydd i Dohuk provinsen. Vi hade nästan 22 000 patientbesök. När människor så småningom flyttade över till formella läger där medicinsk hjälp fanns att tillgå började vi i stället arbeta i en annan provins, Ninewa. Då infrastrukturen där slagits sönder fanns ett skriande behov av medicinsk hjälp. Vi hade mottagningar nära frontlinjen eftersom människor var rädda att förflytta sig och inte heller hade råd att färdas långa sträckor för att nå vårdinrättningar. Våra mobila team hade drygt 19 500 patientbesök som gällde bland annat kroniska sjukdomar och reproduktiv hälsa. Vi hade också mobila team som besökte flera andra platser mellan Mosul och Erbil. Vi satte upp en enhet i området för att med akut kirurgi hjälpa personer som skadats i stridigheterna.

Också på flera platser i och omkring Kirkuk hade vi två mobila team för basal hälso- och sjukvård och ett tredje team fanns vid ett flyktingläger där vi bland annat hjälpte personer med kroniska sjukdomar. Våra team hade närmare 50 000 patientbesök. Mot slutet av året hade andra frivilligorganisationer etablerat sig i Kirkuk och vi lämnade då över en stor del av ansvaret till dem. I stället koncentrerade vi oss på avlägsna områden. Vi hade exempelvis en mobil klinik för att kunna hjälpa internflyktingar som bodde längs vägen till Bagdad och som hade svårt att få medicinsk hjälp.

I mars började vi arbeta i Bagdad, i Abu-Ghraibdistriktet, där vi med en mobil klinik stöttade lokalbefolkningen och flyktingar i två läger. Då behoven var enormt stora skickade vi i september ännu ett team som verkade också på andra platser i distriktet. Vi hjälpte flyktingar och lokalbefolkning i flera distrikt och närliggande provinsen Diyala med en rad aktiviteter. Det gällde såväl basal hälso- och sjukvård på landets sjukvårdsmottagningar som mobila kliniker.

Koleraepidemi

I september skedde ett utbrott av kolera som spreds över stora delar av Irak. Våra team stöttade sjukvårdsmyndigheterna med bland annat utbildning, hygien och infektionskontroll på alla sjukhus som berördes av utbrottet.

Irakiska Kurdistan

Sedan maj 2012 är vi den humanitära organisation som står för huvuddelen av medicinska hjälpinsatser för syriska flyktingar i Domiz. Det är Iraks största flyktingläger med 40 000 personer. Hjälpen sker i samarbete med den lokala hälsovårdsmyndigheten. I oktober lämnade vi över en del av ansvaret till myndigheten, men vi fortsätter att behandla kroniska sjukdomar och problem med psykisk hälsa. Vi har också arbetat i två andra flyktingläger och på ett kvinnosjukhus i Kalar där vi bland annat utbildade personal.

Rekonstruktiv kirurgi

I Jordaniens huvudstad Amman har vi ett sjukhus med specialistteam när det gäller rekonstruktiv kirurgi. Dit har ett nätverk av läkare i Irak sedan 2006 kunnat remittera våldsoffer från alla delar av landet. Behandlingen tar lång tid och utförs i flera steg för att återskapa och läka förlorade eller skadade kroppsdelar. Patienterna får också sjukgymnastik och psykosocialt stöd.

Stöd till hälsovårdsmyndigheterna

Vid flera tillfällen har vi organiserat utbildningsprogram för läkare i Irak i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. I början av 2015 gick 12 sjukgymnaster i landet en tioveckors utbildningskurs. Under många år har vi dessutom i Bagdad stöttat ett kontrollcenter som gäller förgiftningar. Vi har försett det med motgifter som myndigheterna annars har svårt att anskaffa.

Här hittar du uppdaterad och mer detaljerad information om våra aktiviteter för syriska flyktingar i Irak (Obs! På engelska)

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av pågående projekt i Irak (Obs! På engelska)

UNDER 2015 HADE VI:

  • 218 300 öppenvårdskonsultationer
  • 20 700 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 12 500 nödpaket delades ut

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Irak

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Irak

En kurator förklarar för familjer i flyktinglägren att de kan besöka vår psykiater eller psykolog om de känner behov.
Nyheter från fältet

Flyktingar från Mosul vittnar om trauman

Många som flytt från Mosul, Irak, vittnar om ofattbara grymheter och är i behov av psykologiskt stöd. Våra team på plats ger vård och stöd inom både psykiatri och kroniska sjukdomar.   

En av operationssalarna i Läkare Utan Gränsers fältsjukhus strax norr om Mosul, Irak.
Nyheter från fältet

Vi utökar vår medicinska verksamhet runt Mosul

Samtidigt som striderna i och runt Mosul intensifieras trappar vi upp våra insatser. Utöver det kirurgiska fältsjukhus som redan är i drift håller vi på att inrätta ett till i Mosuls närhet.

En liten flicka behandlas i Dibaga lägret, nära staden Makhmour, irakiska Kurdistan.
Nyheter från fältet

Krisen i Irak blir allt värre

Den humanitära situationen i Irak blir allt värre och nu står befolkningen inför en tredje sommar med mycket svåra levnadsförhållanden. Samtidigt tvingas fler människor fly från sina hem till följd av striderna.

Hadji Charmeed och hans familj i det provisoriska boendet. Hans familj har flytt från Sinjar i norra Irak.
Nyheter från fältet

Flyktingar från Sinjar ett år efter attacken

För ett år sedan fattade Hadji Charmeed och hans familj sitt livs svåraste beslut. Det var då beväpnade grupper attackerade Sinjar i norra Irak och runt 200 000 människor flydde för sina liv. Tiotusentals av dem klättrade upp på Sinjarberget där de blev fast i flera dagar i gassande sol.