Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I norra och centrala Irak gör Läkare Utan Gränser akutinsatser. Vi behandlar infektioner i luftrör och urinvägar, matsmältningsbesvär och kroniska sjukdomar.

Patienter på vår klinik i flyktinglägret i Domiz i nordöstra Irak. På kliniken ger vi sjukvård till de omkring 60 000 syriska flyktingar som bor i lägret.

Irak

Flera år av väpnad konflikt har förstört delar av sjukvårdssystemet i Irak och miljoner människor behöver sjukvård.

Varför arbetar vi i Irak? 

  • Väpnad konflikt
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • ​Epidemiskt sjukdomsutbrott

Sedan 2014 har 3,3 miljoner människor tvingats på flykt inom landet. Många har slagit sig ner i provisoriska läger, andra har tagit sin tillflykt till skolor, moskéer och andra byggnader. Under 2016 befann sig många i ständig rörelse, antingen på flykt från konfliktområden eller för att återvända till befriade områden. Under årets sista månader var 190 000 människor tvungna att lämna Mosul, norra Irak, och området kring staden och 1,5 miljoner återvände till sina hemorter. Människor som bor i osäkra områden, ofta nära frontlinjer, står inför ständiga hot, osäkerhet och brist på basal service och sjukvård.

Växande behov

Läkare Utan Gränser har under året stadigt ökat närvaron och har team som arbetar i elva provinser. Där ger vi både akut och basal sjukvård, inklusive mödravård och psykologiskt stöd. Vi delar också ut nödutrustning till familjer som tvingats flytta, till återvändare och till syriska flyktingar.

Då stridigheterna ökade i nordvästra Irak fortsatte tusentals människor fly till säkrare områden, också till Salaheddin-provinsen i centrala delen av landet. Då lokala myndigheter och internationella hjälporganisationer inte längre kunde hantera situationen började vi i augusti använda mobila kliniker i staden Tikrit och dess omgivningar. Sedan projektet startade har vi haft närmare 15 450 patientbesök.

I Amriyat al-Falluja-lägret, som ligger i al-Anbar-provinsen, öppnade vi en vårdenhet. I lägret bor cirka 60 000 irakier som flytt undan stridigheterna i Falluja och Ramadi.

I oktober började våra team i Kirkuk provinsen, norra Irak, ge flyktingar och krigsskadade personer hälso- och sjukvård, även psykologhjälp och psykosocialt stöd. Vi hade också mobila kliniker för allmän sjukvård, första hjälpen-insatser och remiss till sjukhus i Kirkuk om det krävdes akutinsatser.

I november hade vi mobila team som sändes till nya läger väster om Erbil, norra Irak, för att hjälpa dem som flytt undan kriget i Mosul. Förutom allmän sjukvård behandlade vi kroniska sjukdomar, gav psykologhjälp och psykiatrisk vård.

Söder om Mosul, i Qayyarah, satte vi upp ett sjukhus med akutmottagning, operationssal och sängplatser för 32 patienter. Under den första månaden fick över 1 000 patienter akut behandling och vi genomförde 90 operationer. Vi hade också personal som arbetade vid en operationsenhet och på andra konfliktdrabbade platser runt Mosul.

Läs mer om vårt arbete vid staden Mosul (på engelska). Från maj 2017. 

Här kan du läsa mer om våra projekt i norra Irak (på engelska). Från september 2017.

Psykisk hälsa

Under året har vi satsat på att ge ökat psykologstöd till allt fler människor som traumatiserats på grund av våld och eländiga levnadsförhållanden. Psykologiskt och psykosocialt stöd ingår i de flesta av våra projekt i Irak, det gäller både irakier och syriska flyktingar. Vi hade detta år mer än 23 000 patientbesök.

Mödrahälsovård

Vi fortsatte att under året driva mödravårdskliniken i lägret för syriska flyktingar i Domiz. Vi öppnade också en ny klinik i Tal Maraq, Ninewa. I det här området är det många kvinnor som föder barn hemma och inte får den hjälp de behöver. Under de tre första månaderna bistod vårt team över 400 förlossningar. Vi gör akutinsatser och vårdar nyfödda. Mammor som drabbas av svårare komplikationer remitteras till sjukhus.

I Sulaymaniyah-provinsen stöttar vi ett akutsjukhus. Vi utbildar också lokal personal för att höja vårdkvalitén på intensivvårdsavdelningen och traumaenheten. Vi har även team som arbetar på akutavdelningarna på sjukhus i Kirkuk och Azadi.

Avslutade projekt

I november stängdes vårdcentralen i Bzeibiz, en stad på gränsen mellan Bagdad och Anbar. Människor som flytt från Anbar-provinsen hade då börjat återvända hem och antalet patienter minskade. Mellan februari och oktober hade vi cirka 9 000 patientbesök.

Under andra halvan av året avslutade vi också de projekt vi haft för psykisk hälsa i Babil, Karbala och Najaf då vi bedömde att det fanns ett ökat behov av dessa insatser på annat håll.

UNDER 2016 HADE VI i Irak:

  • 133 000 patientbesök i öppenvård
  • 1 300 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Irak

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Irak

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Nyheter från fältet

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård. 

På Al Hamdaniya-sjukhuset i Mosul, Irak, ger vi långsiktig postoperativ vård och psykosocialt stöd.
Nyheter från fältet

Utan familj i krigets Irak

Vårt team hittade Karim, en ung man med cerebral pares, ensam i västra Mosul, Irak. Han hade lunginflammation och krampanfall. Vår personal kämpade för hans hälsa. Men hur skulle de hitta hans anhöriga? 

De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem.
Nyheter från fältet

Fler barn är undernärda i Mosul

Sedan i mars har vi behandlat över 450 svårt undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah. Trots att det finns mat i regionen drabbas barnen hårt då mammorna har svårt att amma och mjölkersättning saknas.