Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.

Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.

Vård till utsatta i Kenya

 I Kenya fortsätter Läkare Utan Gränser med vård och behandling av dem som har det svårast. Det gäller boende i slumområden och i flyktingläger, patienter med hiv/aids och tuberkulos och personer som utsatts för sexuellt våld.

Varför arbetar vi i Kenya?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Väpnad konflikt

Dadaab är det flyktingboende i världen som funnits allra längst. Det består av fem läger med totalt cirka 345 000 flyktingar, de flesta från Somalia. 2013 undertecknade FN:s flyktingkommissariat och regeringarna i Kenya och Somalia en överenskommelse om att uppmana flyktingarna att återvända hem. Men de flesta har valt att stanna kvar i Dadaab och stödet för humanitär hjälp fortsätter att minska. Trots att vi inte funnits där permanent sedan 2011, på grund av säkerhetsläget, så har vi haft personal på ett sjukhus i Dagahaley, ett läger åtta mil från gränsen till Somalia, och vid fyra enklare vårdmottagningar. Vi har bland annat behandlat hiv och tuberkulos, haft kirurgi och allmän hälsovård. I maj tvingades vi stänga två av mottagningarna och evakuera personal på grund av säkerhetsläget. Under 2015 hade vi totalt sett drygt 182 000 patientbesök och remitterade 11 560 patienter till sjukhus.

Hiv och tuberkulos

I Ndhiwa, västra Kenya, är uppskattningsvis 24 procent av den vuxna befolkningen hivpositiva och antalet stiger varje år. 2014 startade vi ett fyraårigt program med målet att minska antalet nya fall, att behandla dem som lever med hiv och att färre dör av sjukdomen. Under 2015 fortsatte vi att stötta lokal hälsovård genom att ge fler möjlighet att testas för hiv, erbjuda frivillig manlig omskärelse och förebygga smittöverföring från mor till barn. Det är också viktigt att patienterna följs upp så att de fortsätter behandlingen.

Det program för hiv och tuberkulos som vi under lång tid haft på sjukhuset i Homa Bay, en stad i västra Kenya, lämnade vi över till landets hälsovårdsmyndigheter i december. Då var fler än 7 300 personer på antiretroviral behandling, ARV. Vi har arbetat i Homa Bay sedan 1996 och det allmänna sjukhuset var först i Kenya med att ge gratis behandling med ARV-läkemedel.

Sjukvård i Nairobi

Sexuellt och könsrelaterat våld är underrapporterat i Kenya. Det är också svårt att få hjälp på allmänna kliniker och sjukhus. I ett av Nairobis slumområden, Eastland med 2,5 miljoner invånare, har vi fortsatt det program vi driver på kliniken Lavender House. Dit kan personer som utsatts för sexuellt eller könsrelaterat våld ringa dygnet runt och vi kan hämta upp dem med ambulans. Under 2015 tog vi emot mer än 4 200 samtal. De behandlas för fysiska skador och får profylax för att förhindra smittöverföring av hiv och andra infektioner. Vi kan också göra graviditetstest och ge psykologisk hjälp. 2015 var fler än hälften av de 2 429 personer som behandlades på kliniken under 18 år. En fjärdedel av dem yngre än 12 år. Vi arbetar med hälsovårdsmyndigheterna för att behandling av sexuellt och könsrelaterat våld ska göras tillgänglig vid allmänna vårdinrättningar.

På kliniken Lavender House har vi också ett traumarum där vi tar emot akutfall och kan föra dem till andra vårdinrättningar om så är nödvändigt.

Vi stöttar akutavdelningen på det enda sjukhus som finns i detta slumområde med extra personal, utrustning och utbildning. Under 2015 tog avdelningen emot närmare 25 500 patienter.

På en annan klinik i området, Green House, fortsätter vi att diagnostisera och behandla patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Under året fick 30 patienter behandling för multiresistent tuberkulos och tre med extremt multiresistent tuberkulos fick det nya läkemedlet bedaquiline.

I Kibera, som är Nairobis största slumområde, arbetar vi med allmän hälso- och sjukvård och behandlar hiv, tuberkulos och andra sjukdomar. 2015 hade våra team 132 500 patientbesök på två kliniker. Vi assisterade också vid närmare 2 500 förlossningar. Under senare år har landets regering gjort allmän sjukvård mer tillgänglig i Kibera och 2017 kommer vi därför att lämna över dessa kliniker till hälsovårdsmyndigheterna.

Utbrott av kolera

2015 skedde ett massivt utbrott av kolera och vi stöttade då hälsovårdsmyndigheterna genom att sätta upp behandlingscenter i Nairobi. Vi hjälpte också flyktingar som drabbats av kolera i lägret i Dagahaley. I slutet av året hade vi stöttat 47 vårdinrättningar i 17 provinser och behandlat över 8 300 patienter.  

Attack mot Garissa universitet

I april stormade stridande från den militanta islamistiska organisationen Al Shabab ett universitet i nordöstra Kenya. Fler än 100 människor dödades, de flesta av dem studenter. Ett av våra team behandlade dem som överlevt attacken, det handlade bland annat om skottskador och skärsår. Omkring 300 studenter evakuerades till flygplatsen i Garissa och de fick där medicinsk hjälp, mat och vatten.

Under 2015 hade vi:

  • 281 100 öppenvårdskonsultationer
  • 24 100 hiv-patienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 2 800 personer som behanslades för skador uppkomna genom sexuellt våld
  • 730 personer som fick behandling för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Kenya

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Kenya

Dagahaley-lägret i Dadaab, Kenya.
Nyheter från fältet

Rädsla när världens största flyktingläger stängs

Kenyas beslut att stänga Dadaab har skapat chock och oro bland lägrets boende. Flyktingar som tvingas tillbaka till Somalia riskerar att drabbas hårt av brist på sjukvård, sexuellt våld och tvångsrekrytering till väpnade grupper. 

Vi har arbetat i Dadaab i 20 år och har utfört 180 000 patientbesök, vårdat 12 000 patienter på sjukhuset, utfört 12 000 mödravårdsrådgivningar och assisterat vid 3 240 födslar.
Nyheter från fältet

HUNDRATUSENTALS LIV I FARA OM DADAAB-LÄGRET STÄNGS

Hundratusentals människors liv är i fara om kenyanska myndigheter stänger flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya. Myndigheterna vill att invånarna i lägret ska återföras till Somalia inom tre månader.

FOTO: Jean-Christophe Nougaret
Nyheter från fältet

LIVET EFTER VÅLDET

Varje månad behandlar vi 200 nya patienter som utsatts för sexuellt våld i Mathare-slummen, öster om Nairobi, Kenyas huvudstad. Ett unikt program har startats för att för att behandla skador och hjälpa dem som utsatts att komma över traumat.

Hiv är det främsta hälsoproblemet i Ndhiwam i västra Kenya. FOTO: Jean-Christophe Nougaret
Nyheter från fältet

NYTT HIVPROJEKT I VÄSTRA KENYA

Ndhiwa i västra Kenya har ett av världens högsta antal hivpositiva. Vi inleder nu ett samarbete med lokala myndigheter för att stoppa epidemin.