Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Våldet i nordöstra Nigeria har tvingat många på flykt. Läkare Utan Gränser ger sjukvård i delstaten Borno.

Det pågående våldet i nordöstra Nigeria tvingade människor att fly till andra delstater men också till angränsande länder som Niger och Kamerun. 

Nigeria

Osäkerhet och självmordsattacker har tvingat många att fly sina hem. Behovet av medicinsk och humanitär hjälp har därmed ökat.

Varför arbetar vi i Nigeria?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Över två miljoner invånare är på flykt i nordöstra Nigeria. En följd av det brutala våld som kan kopplas till Boko Haram, en väpnad grupp. Boko Haram har främst utfört attacker i norra Nigeria, men även i grannländer. Gruppen sprider skräck bland befolkningen genom mord, attacker och kidnappningar. Byar har ödelagts och i Maiduguri, som är huvudort i delstaten Borno, nordöstra Nigeria, har befolkningen mer än fördubblats genom internflyktingar. Trots militär närvaro råder fortfarande stor osäkerhet då Maiduguri utsatts för återkommande självmordsbombningar.

Sedan 2014 arbetar Läkare Utan Gränser här med att ge människor som tvingats fly hälso- och sjukvård. Under 2015 hade vi cirka 10 000 patientbesök varje månad på fyra platser, både i läger och i staden. I maj började ett av våra team att ge mödravård och i slutet av året hade fler än 16 200 fått hjälp. Över 5 900 barn ingick i ett program mot undernäring. Från juni blev cirka 100 barn varje månad inskrivna på en barnavdelning. I oktober började vi också ge akutvård på ett sjukhus i staden, bland annat akut kirurgi.

I ett läger i delstaten Yobe, norra Nigeria, hade vi 2 000 patientbesök och mer komplicerade fall remitterades vidare. Vi såg också till att det fanns rent dricksvatten.

Vi finns på youtube. Prenumerera på vår kanal för löpande nyheter från fält!

Barns hälsa

Sedan 2010 har vi arbetat i delstaten Zamfara, norra Nigeria, då det skedde ett utbrott av blyförgiftning bland barn. Under 2015 fortsatte vi att bevaka situationen och mindre än tio procent av dem som testades krävde behandling för att rena kroppen från bly. Vi har nu utvidgat projektet till att ge barn upp till fem års ålder hälso- och sjukvård. Det sker i fem byar och med fokus på malaria, luftvägsinfektioner, undernäring och diarrésjukdomar. Vi har också vaccinationsprogram. För barn som behöver läggas in har vi en avdelning som vi driver tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna. Under året hade vi fler än 19 300 patientbesök och 3 200 barn skrevs in på avdelningen.

I juni startade vi ett nytt program i delstaten Niger, västra Nigeria, för barn som exponerats för bly till följd av gruvindustrin. Vi utbildade sjukhuspersonal och hade ett team som arbetade i två byar med att lära invånarna hur man kan minska risken för bly i sina hem. Vårt arbete har lett till ett regeringsbeslut om att få bort allt bly från de två byarna. Vi har också stöttat hälsovårdsmyndigheterna med att ge barn upp till fem år en bra vård för vanliga barnsjukdomar.

I delstaten Kebbi, västra Nigeria, har vi startat ett nytt program för barn upp till 15 års ålder. Det omfattar tre mobila kliniker och en vårdcentral med både öppenvård och med sängplatser för dem som behöver läggas in. I augusti öppnade vi en malariaklinik och i slutet av året hade fler än 4 000 patienter behandlats för malaria. I oktober utökade vi öppenvårdsprogrammet till att gälla alla åldrar och hade i slutet av året haft 5 400 patientbesök.

Rekonstruktiv barnkirurgi

I augusti besökte för första gången ett kirurgteam delstaten Sokoto, norra Nigeria, för att operera 25 barn med den relativt okända sjukdomen noma. Den ger upphov till kallbrand och drabbar vanligtvis barn upp till sex år. Sjukdomen skapar missbildningar i ansiktet som till exempel gom- och läppspalt. Insatsen omfattade vård både före och efter operation, behandling av undernäring och psykosocialt stöd till barnens familjer. Föräldrarna gick då med på att låta barnen genomgå operation och det hjälpte också barnen att delta i sociala sammanhang. I november hade vi en rad utåtriktade aktiviteter för att öka medvetenhet om sjukdomen och möjligheterna till kirurgisk behandling. Också för 2016 planeras liknande insatser.

Reproduktiv hälsa

Ett nytt program för dem som drabbats av sexuellt eller könsrelaterat våld startade i juni i Port Harcourt, en stad i södra Nigeria. I september drev vi en kampanj i skolor, på vårdcentraler och i medierna för att öka uppmärksamheten och därefter dubblades antalet patienter varje månad från 35 till 70. Vårdinsatserna är omfattande och där ingår förebyggande behandling när det gäller hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi vaccinerar mot stelkramp och hepatit B, behandlar sårskador och har rådgivning.

På centralsjukhuset i Jahun i delstaten Jigawa, norra Nigeria, finns ett väletablerat program för akut förlossningsvård. I genomsnitt 900 patienter i månaden togs in och av dem behövde cirka 100 intensivvård. Personal på neonatalavdelningen tog hand om drygt 100 nyfödda varje månad. Under året gjordes närmare 2 400 kirurgingrepp. Omkring 60 procent av patienterna var mellan 15 och 19 år.

Akutinsatser

Ett varningssystem som tidigt kan signalera om det uppstår situationer som kräver snabba akutinsatser finns i delstaten Sokoto. Under 2015 skedde ett utbrott av hjärnhinneinflammation vilket ledde till en vaccinationskampanj som nådde närmare 230 000 människor. Fler än 6 300 behandlades för sjukdomen. I november deltog vi i en vaccinationskampanj som gällde mässling och som drevs av hälsovårdsmyndigheterna i tre delstater.

I huvudstaden Abuja i centrala Nigeria hade vi ett akutteam som tränade vårdpersonal vid olika vårdinrättningar i beredskap att samtidigt ta emot många personer som utsatts för våld. Vid ett utbrott av kolera i Maiduguri behandlade vårt team fler än 1 700 patienter.  

Under 2015 hade vi:

  • 224 600 vaccinationer mot hjärnhinneinflammation
  • 33 500 öppenvårdskonsultationer
  • 18 100 patienter som behandlades för malaria
  • 9 200 förlossningar
  • 2 400 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Nigeria

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Nigeria

Tautvydas "Totte" Rindzevicius tar en paus i arbetet i Nigeria.
Nyheter från fältet

En upplevelse som heter duga

Men allt som har en börja har också ett slut. Och efter en timmes oväder lyckas vi få igång den ”lilla” generator i alla fall och vi äter middag med den brakande åskan som bakgrundsmusik.

Efter två timmars kabeldragning, skruvar vi av de falska el komponenterna från väggarna och gör ordentliga kopplingar. Fläkten knakar till och startar!
Nyheter från fältet

Glädjen av en fungerande luftkonditionering

Väl tillbaka inser jag hur mycket jobb som finns framför mig fram tills ikväll. När jag är på väg att tappa hoppet och ge upp sätter vi upp säkerhetsbrytare och testar att slå på strömmen. Fläkten knakar till och startar!

Totte och hans kollegor i Onitsha, Nigeria.
Nyheter från fältet

Att köpslå på Nigerias elmarknad

Två lokala killar går tillsammans med mig i en backe av röd torkad lera. Tätt byggda hyddor är fulla av olika grejer från golv till tak. Det känns som man kan hitta det mesta som försvann från Europa på 90-talet här.

Staden Rann isoleras när regnperioden kommer.
Nyheter från fältet

Nödhjälp innan regnet faller

Med regnperioden följer malaria, undernäring och sjukdomsspridning. I väntan på att regnet drar in över nordöstra Nigeria förbereder sig våra mobila team för att rycka ut.