Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Tuberkulos är mycket vanligt i Papua Nya Guinea. Vi samlar in prover som tas till sjukhus för att testas.

En av våra medarbetare samlar in prover för tuberkulos på en av Papua Nya Guineas vårdcentraler. Provet tas sedan till sjukhuset i Kerema där det testas.

Papua Nya Guinea

I mars 2015 inledde Läkare Utan Gränser ett samarbete med ett av sjukhusen i Port Moresby, huvudstad i Papua Nya Guinea. Målet är att öka kapaciteten för diagnos, behandling och uppföljning av patienter med tuberkulos.

Varför arbetar vi i Papua Nya Guinea?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Sexuellt våld

I huvudstadsregionen bor omkring 25 procent av den del av landets befolkning som har tuberkulos. Gerehu-sjukhuset tar årligen emot cirka 1 500 tuberkulospatienter och nu ökar antalet fall med läkemedelsresistent tuberkulos. Ett av målen i vårt projekt är därför närmast att sätta upp en särskild tuberkulosenhet på sjukhuset.

Det tuberkulosprogram som vi startade i maj 2014 i sydvästra Papua Nya Guinea utökades under året. Vårt team stöttar både allmänna sjukhuset i Kerema och två vårdcentraler. Totalt hade vi mer än 2 800 patientbesök och 2 347 fall undersöktes för misstänkt tuberkulos. Tyvärr är det många som avbryter behandlingen därför att det saknas ett effektivt uppföljningssystem. Det är ett problem eftersom det leder till fler fall med läkemedelsresistent tuberkulos. I samarbete med lokala myndigheter utvecklar vi nu en decentraliserad vårdmodell så att patienter inte behöver komma lika ofta till en medicinsk inrättning. Vi för också en diskussion med landets myndigheter för att hitta bästa sättet att hantera tuberkulos.

Behandling av sexuellt våld och våld i hemmet

Det regionala behandlingsprojektet i Port Moresby kring sexuellt våld lämnades 2015 över till landets sjuk- och hälsovårdsmyndigheter. Vi började också stegvis lämna över ansvaret för vårt arbete på Tari sjukhus, i norra delen av landet, till myndigheterna. När detta är genomfört kommer vi att avsluta våra insatser när det gäller behandling av personer som utsatts för sexuellt våld och våld i hemmet. Eftersom detta är ett vanligt problem i delar av landet kommer nu lokala hälsovårdsmyndigheter ansvara för att möta de medicinska och psykologiska behov som uppstår och se till att det fortfarande finns hjälp att få.

Under 2015 hade vi:

  • 870 patienter som behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Papua Nya Guinea

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Papua Nya Guinea

I Papua Nya Guinea är sexuellt våld så vanligt förekommande att det utgör en humanitär kris.
Nyheter från fältet

SEXUELLT VÅLD I PAPUA NYA GUINEA – EN HUMANITÄR KRIS

I konfliktområden är kvinnor särskilt utsatta för sexuellt våld. Inte minst för att det används som en del i krigföringen i syfte att förgöra samhällen och individer. Men även i områden där det inte råder någon konflikt kan sexuellt våld vara ett ständigt hot. En sådan plats är Papua Nya Guinea där det sexuella våldet är så vanligt förekommande att det utgör en humanitär kris.

En grupp människor i Kerema, Papua Nya Guinea, tittar upp i luften efter en drönare. FOTO: Aris Messinis
Nyheter från fältet

DRÖNARE I KAMPEN MOT TBC

Drönare har kanske blivit mest kända för sin användning i krig och konflikter. Men de obemannade luftfarkosterna kan även nyttjas civilt, till exempel som transportmedel för nödsändningar, läkemedel och medicinsk utrustning.

Natthimmel över sjukhuset i Tari. Där bistår vi med akutsjukvård till människor utsatta för familjevåld och sexuellt våld. FOTO: Yann Libessart
Nyheter från fältet

ALLA MOT ALLA

I Tari i centrala Papua Nya Guinea lever hela befolkningen under konstant press. Risken att råka ut för våld är överhängande – och det är ett våld som de utövar mot varandra.

En av våra patienter på familjestödcentret i Port Moresby. FOTO: Yann Libessart
Nyheter från fältet

SEXUELLT OCH FAMILJEVÅLD VANLIGT I PAPUA NYA GUINEA

Tillsammans med det lokala hälsoministeriet i Papua Nya Guinea behandlar vi överlevande efter sexuellt våld och våld inom familjen och utbildar sjukvårdspersonal i hur man bemöter dem som drabbats.