Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Tuberkulos är mycket vanligt i Papua Nya Guinea. Vi samlar in prover som tas till sjukhus för att testas.

En av våra medarbetare samlar in prover för tuberkulos på en av Papua Nya Guineas vårdcentraler. Provet tas sedan till sjukhuset i Kerema där det testas.

Tuberkulos i Papua Nya Guinea

I Papua Nya Guinea arbetar Läkare Utan Gränser för att förbättra tillgången till screening och behandling av tuberkulos.

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien och är världens näst största ö. Landet som består av den östra delen av ön huserar fler än 7,3 miljoner människor.

Där återfinns några av de högsta nivåerna av sexuellt och genusbaserat våld i världen, och en av de högsta nivåerna av hiv/aids smittade i Stillahavsområdet.

Vårt arbete i Papua Nya Guinea 2016

Tuberkulos

Ungefär 25 procent av dem med tuberkulos bor i landets huvudstad Port Moresby. I samarbete med nationella tuberkulosprogrammet har vårt team ökat möjligheterna till screening, diagnostisering, behandling och uppföljning vid Gerehu sjukhuset i huvudstaden. Mobila team har också börjat arbeta ute i distriktet för att hjälpa patienterna fullfölja behandlingen.

I Gulfprovinsen utvidgade vi det tuberkulosprogram vi driver där genom att stötta två vårdcentraler och det allmänna sjukhuset i Kerema, väster om Port Moresby. Svårigheter att nå avlägsna trakter och brist på effektiva uppföljningssystem har lett till att många patienter inte fortsätter behandlingen. Tillsammans med lokala myndigheter utvecklar vi en decentraliserad vårdmodell så att patienterna inte måste ta sig till en vårdinrättning lika ofta. I början av 2016 hade vi påbörjat behandling av drygt 1 800 tuberkulospatienter.

Sexuellt våld

I mars lade vi fram rapporten Return to Abuser. Den visar på brister i samhället och på systemfel som gör att kvinnor och unga flickor återkommande utsätts för övergrepp och sexuellt våld i hemmet. Under året avslutade vi vårt projekt vid sjukhuset i staden Tari, nordvästra Papua Nya Guinea och lämnade över det till sjukhuset. Då förekomsten av alla typer av våld är fortsatt hög i Tari och i regionen har nu de lokala hälsovårdsmyndigheterna ansvar för att hjälpa dem som utsatts för våld. Det gäller både medicinsk vård och psykologhjälp.

"Jag skäms" - en 13-årig flick som sökt hjälp vid vårt familjecenter i Tari, Papua Nya Guinea, berättar hur hon utsatts för sexuellt våld.

En kvinna får vård för skärsår på huvudet och händerna orsakade av hennes man. Bild: Jodi Bieber/Läkare Utan Gränser 

2016 i siffror:

  • 1819 patienter behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 8 november 2017.

Det här arbetar vi med i Papua Nya Guinea

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Papua Nya Guinea

I Papua Nya Guinea är sexuellt våld så vanligt förekommande att det utgör en humanitär kris.
Nyheter från fältet

SEXUELLT VÅLD I PAPUA NYA GUINEA – EN HUMANITÄR KRIS

I konfliktområden är kvinnor särskilt utsatta för sexuellt våld. Inte minst för att det används som en del i krigföringen i syfte att förgöra samhällen och individer. Men även i områden där det inte råder någon konflikt kan sexuellt våld vara ett ständigt hot. En sådan plats är Papua Nya Guinea där det sexuella våldet är så vanligt förekommande att det utgör en humanitär kris.

En grupp människor i Kerema, Papua Nya Guinea, tittar upp i luften efter en drönare. FOTO: Aris Messinis
Nyheter från fältet

DRÖNARE I KAMPEN MOT TBC

Drönare har kanske blivit mest kända för sin användning i krig och konflikter. Men de obemannade luftfarkosterna kan även nyttjas civilt, till exempel som transportmedel för nödsändningar, läkemedel och medicinsk utrustning.

Natthimmel över sjukhuset i Tari. Där bistår vi med akutsjukvård till människor utsatta för familjevåld och sexuellt våld. FOTO: Yann Libessart
Nyheter från fältet

ALLA MOT ALLA

I Tari i centrala Papua Nya Guinea lever hela befolkningen under konstant press. Risken att råka ut för våld är överhängande – och det är ett våld som de utövar mot varandra.

En av våra patienter på familjestödcentret i Port Moresby. FOTO: Yann Libessart
Nyheter från fältet

SEXUELLT OCH FAMILJEVÅLD VANLIGT I PAPUA NYA GUINEA

Tillsammans med det lokala hälsoministeriet i Papua Nya Guinea behandlar vi överlevande efter sexuellt våld och våld inom familjen och utbildar sjukvårdspersonal i hur man bemöter dem som drabbats.