Hoppa till huvudinnehåll

En miljon patientbesök i Cox’s Bazar

Publicerad 14 februari 2019
Foto: Vincenzo Livieri/Läkare Utan Gränser
Barnmorskan Laura undersöker en patient i bosättningen Jamtoli i Cox's Bazar, Bangladesh.

Sedan augusti 2017 har över 700 000 rohingyer flytt det utbredda våldet i Myanmar till Bangladesh. I dag bor sammanlagt nära en miljon rohingyer i provisoriska bosättningar på halvön Cox’s Bazar. Med så många människor är behovet av sjukvård stort.

Mellan augusti 2017 och december 2018 hade vi över en miljon patientbesök i Cox’s Bazar, både från rohingyer och lokalbefolkningen.

Men vad har vi att vänta framöver, och vilken insats krävs? 

1. De vanligaste sjukdomarna är kopplade till dåliga levnadsförhållanden

Nästan nio procent av patienterna under våra en miljon patientbesök led av akut diarré. De flesta som drabbats var barn under fem år. De är särskilt utsatta och utan behandling kan de dö.

Diarrén är en följd av de dåliga levnadsförhållanden och trångboddheten som råder i lägren. Människorna bor ofta i små tält gjorda av bambu och presenningar, och ofta tillsammans med många familjemedlemmar. Rent dricksvatten och rena latriner är väldigt viktigt för att förebygga diarré, liksom utbildning för att förbättra hygienen.

Dåliga levnadsförhållanden är också orsaken till många av de andra sjukdomarna vi behandlar, som luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, feber och virussjukdomar. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan förebygga många av de hudsjukdomarna vi behandlar. Därför är vatten- och sanitetsinsatser viktigt. Hittills har våra team distribuerat 87 miljoner liter vatten i lägren.

2. Trots vaccinationskampanjer är risken för sjukdomsutbrott fortfarande stor

Tillgången till sjukvård och vaccinationer är liten för rohingyer i delstaten Rakhine i Myanmar. Detta ledde till att sjukdomar spreds snabbt när människor började fly. Att utbrotten togs på allvar och att medicinska organisationer och Bangladesh hälsovårdsmyndigheterna agerade snabbt var avgörande för att hindra dem från att spridas ytterligare. Sedan augusti 2017 har Läkare Utan Gränser behandlat 6 547 personer för difteri och 4 885 personer för mässling. Vi har också genomfört vaccinationskampanjer mot kolera.

I dag har de boende i lägren ett starkare skydd mot sjukdomar, och våra team fortsätter att genomföra rutinvaccinationer. Men risken för sjukdomsutbrott finns fortfarande. Under de senaste veckorna har vi till exempel behandlat hundratusentals fall av vattkoppor, något som kan vara farligt för gravida kvinnor och redan sjuka personer.

3. När framtiden är osäker krävs insatser mot psykisk ohälsa

De flesta rohingyer har genomlevt traumatiska händelser. Många har blivit utsatta för eller bevittnat våld, och förlorat nära anhöriga och vänner. De flesta skulle vilja återvända hem, men det är omöjligt. Många känner hopplöshet så att erbjuda psykiatrisk vård är viktigt. Insatser mot psykisk ohälsa har utgjort 4,7 procent av alla patientbesök hittills. Den här slags insatser är både ovanligt och stigmatiserat. Därför sprider vi kunskap om vilken hjälp som finns att få. Våra team erbjuder individuella möten, gruppsessioner, psykosocial stimulering för undernärda barn och behandling för psykiatriska sjukdomar. Andelen personer som avslutar behandlingen i förtid är liten och många skrivs ut, vilket tyder på att den psykosociala hälsan förbättrats.

4. Större insatser mot kroniska sjukdomar och för mödravård behövs

Kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck är vanligt bland våra patienter, särskilt de äldre, och vi har inte möjlighet att möta de stora behoven. Bland barn är det också vanligt med thalassemi , en medfödd sjukdom som är svår att behandla och kräver blodtransfusioner.

Till skillnad från andra kontexter som vi jobbar i står födslar för en liten del av våra patientbesök i Cox’s Bazar, hittills har våra team bara hjälpt till vid 292 förlossningar. Detta beror på att kvinnor väljer att föda barn hemma, med hjälp av en traditionell barnmorska som saknar utbildning. Kvinnorna som tar sig till sjukhuset för att föda kommer ofta väldigt sent, och har inte fått någon mödravård under graviditeten. Resultatet är havandeskapsförgiftning , kramper och utdragna förlossningar.

5. Från nödsituation till långdragen kris

Till en början behandlade vi människor för våldsrelaterade skador som uppstått i Myanmar, och erbjöd basal sjukvård. I dag behövs framförallt sekundärvård, liksom behandling mot kroniska sjukdomar. Vi tar också hand om skador som uppstått i familjen eller i lägret, ofta till följd av sexuellt våld. Många kvinnor kommer till våra kliniker med sexuellt överförbara sjukdomar som inte behandlats på länge.