Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals döda och skadade i östra Ghouta

Published 22 februari 2018
Foto: Läkare Utan Gränser
De två sista fungerande ambulanserna i stadsdelen Al-Marj i östra Ghouta, Syrien, förstördes i en attack den femte december 2016.

De upptrappade bombningarna i det oppositionskontrollerade östra Ghouta i Syrien  har dödat hundratals människor bara de tre senaste dagarna. De 13 vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stödjer i området är antingen skadade eller totalförstörda. 

Sjukvårdskapaciteten i östra Ghouta har reducerats samtidigt som den pågående belägringen av området förhindrar att livräddande sjukvårdsmaterial når de drabbade.

Dödstalen i östra Ghouta talar sitt tydliga språk:

  • Från 1 januari  till 18 februari: över 1 600 sårade och över 180 döda. Uppgifterna kommer från de vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stödjer i östra Ghouta.
  • Preliminära data för 18–21 februari: 1 285 sårade och 237 döda. Uppgifterna kommer från tio av de inrättningar som Läkare Utan Gränser ger kontinuerligt stöd till samt åtta sjukvårdsinrättningar där vi har gjort akutdonationer av medicinskt material.

Dessa siffror visar bara en del av bilden eftersom vårdinrättningar som inte har stöd från oss också har tagit emot skadade i ett ständigt ökande antal.

Belägringen blockerar hjälp

Belägringen av östra Ghouta stoppar viktig livräddande sjukvårdsutrustning att nå fram i tillräckliga mängder. Inte heller de få officiella konvojerna från FN eller ICRC tillåts föra in nödvändigt material för till exempel anestesi. Det sägs finnas några medicinska lager i östra Ghouta, men dem har inte sjukvårdspersonalen i området tillgång till.

– Vi lyckas till en viss del att leverera grundläggande medicinska förnödenheter till de vårdinrättningar vi stödjer. Men vi saknar tillgång till vissa saker och syrisk sjukvårdspersonal behöver dessa för att rädda liv. Vi vädjar till dem som har medicinska förnödenheter i och omkring östra Ghouta att omedelbart ge tillgång till dessa lager, säger Lorena Bilbao, operativ koordinator för Läkare Utan Gränsers insats i Syrien.

Lagren börjar sina

Läkare Utan Gränser har viss kapacitet att förse vårdinrättningar med grundläggande läkemedel och medicinsk utrustning. Den fullständiga belägringen av östra Ghouta innebär ändå att tillförseln är osäker och att lagren är begränsade.

Till exempel räcker våra lager av droppåsar till ungefär 200 svåra traumafall och 2 000 medelsvåra fall. Lagren av suturer som behövs för sårvård och kirurgi räcker till mellan 2 000 och 3 000 patienter.

Däremot har Läkare Utan Gränser och de vårdinrättningar som vi stödjer slut på blodpåsar, vanliga anestesiläkemedel och intravenös antibiotika. Allt detta är avgörande för större kirurgiska ingrepp. Bristen på grundläggande medicinsk utrustning är mycket alarmerande, framför allt om konflikten fortsätter som nu.

Läkare Utan Gränser hänvisar till internationell humanitär rätt och upprepar vårt krav på att sjukvårdspersonal, patienter och vårdinrättningar ska skyddas och inte utsättas för attacker i denna konflikt. Vi insisterar också på vikten av att tillåta medicinska evakueringar av patienter i kritiskt tillstånd från östra Ghouta.

Läkare Utan Gränser driver fem vårdinrättningar och tre mobila kliniker i norra Syrien samt samarbetar med fem vårdinrättningar. Vi stödjer även omkring 50 vårdinrättningar i områden där vi saknar tillträde. Detta inkluderar regelbundet stöd till 11 inrättningar i östra Ghouta och enstaka donationer till inrättningar med stora behov. Läkare Utan Gränser har ingen egen personal i de vårdinrättningar som stödjs.

Läkare Utan Gränser är inte på plats i områden som kontrolleras av Islamiska Staten, vilken inte kunnat garantera vår säkerhet och möjlighet att ge opartisk vård. Läkare Utan Gränser kan inte heller arbeta i regeringskontrollerade områden eftersom tillträde dit inte getts. För att försäkra vårt oberoende av politiska intressen tar Läkare Utan Gränser inte emot statliga medel för att bekosta insatsen i Syrien.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare