Hoppa till huvudinnehåll

Patienter

Publicerad 29 april 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Julie, som är undernärd och har malaria, på sjukhuset i Bossangoa, Centralafrikanska republiken.

Gizelle och hennes dotter Julie, 3 år, är inlagda på sjukhusets avdelning för akut undernäring sedan drygt en vecka. När Julie kom till sjukhuset hade hon också allvarlig malaria.

Situationen har förbättrats vad gäller akut undernäring hos barn. Förra året under mars månad hade man 170 patienter på avdelningen för undernärda barn på sjukhuset i Bossangoa, detta år var det 65 barn inlagda. ”Vi hoppas att trenden ska fortsätta”, säger Emma, sjuksköterska och ansvarig för den medicinska verksamheten på sjukhuset, och den som visar mig runt.

Jag träffar Gizelle och hennes dotter Julie som kom in till sjukhuset för 10 dagar sedan. Flickan ser ganska pigg ut och mamman berättar att hon mår mycket bättre. De fick åka  motorcykeltaxi 60 kilometer för att komma till sjukhuset. Julie hade då inte bara akut undernäring utan också mycket allvarlig malaria, som hon nu fått medicin för. Mamman, som är gravid, åkte också med på motorcykeln. Enligt personalen går behandlingen bra och troligen blir flickan och hennes mamma kvar på sjukhuset i ytterligare en dryg vecka. Det är viktigt att ett barn som lider av undernäring får vård. Annars finns risken att barnet får kroniska skador på inre organ, bland annat på hjärna och lever. 

Merline, på sjukhuset i Bossangoa, är undernärd och har även malaria samt misstänkt tuberkulos.Adele och hennes dotter Merline, två år som ligger inne på avdelningen för undernärda barn. Foto: Läkare Utan Gränser.

Adele har sin dotter Merline inlagd på avdelningen för akut undernärda barn. Merline är två år och när hon kom in till sjukhuset var hon både akut undernärd, men hade också malaria. Nu misstänker man dessutom tuberkulos, som den medicinska personalen nu håller på att utreda. Enligt mamma Adele gör Merline i alla fall framsteg och är mycket piggare än hon var då de kom in till sjukhuset för en vecka sedan, från byn Kouki, som ligger 65 km från sjukhuset. Hon blir matad var tredje timme vilket gör att hon nu orkar mycket mer. De vet inte hur länge de måste vara kvar på sjukhuset.

Även om antalet barn som dör på grund av malaria har minskat så är utbredningen fortfarande stor. Detta gäller framförallt om ett land drabbas av konflikter – vilket är fallet i Centralafrikanska republiken. Här har det pågående våldet och fördrivningen av hundratusentals människor lett till att malaria, som redan tidigare var den sjukdom som orsakade flest dödsfall, blivit ännu vanligare och ännu svårare att behandla.

Sylvain berättar att han är på sjukhuset för att ge stöd och hjälp till sin fru Claudine, som har tuberkulos, och till deras son Miroda. Miroda är två år och familjen har redan spenderat en hel månad på sjukhuset. När han kom till sjukhuset från staden Bondo, 22 km från Bossangoa där sjukhuset ligger, var han akut undernärd. Dessutom misstänkte läkarna tuberkulos bakom lungorna, eftersom mamman diagnostiserats med tuberkulos, och eftersom pojken inte kunde gå och hade en deformation på ryggen. För att behandla tuberkulos krävs lång och tuff medicinering, så Miroda och hans mamma kommer att behöva vänja sig vid att återkommande komma till sjukhuset för uppföljning. 

Aktuellt om Centralafrikanska republiken

Johan Berg arbetar som läkare i Bangassou, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

"Vi fick kasta oss på marken för att söka skydd"

"Jag har hela tiden vetat om att det funnits en risk att striderna i regionen skulle nå hit, jag hade bara inte förstått att de skulle komma så snart."
– Johan Berg, läkare i Bangassou.

Människor som sökt skydd på sjukhuset i Bangassou.
Nyheter från fältet

”Vi fruktar det värsta för de civila”

Sedan i lördags har striderna i Bangassou i Centralafrikanska republiken trappats upp. Hittills har vi gett akutvård till 70 skadade, men vi når inte alla civila som är i akut behov av livräddande vård. Många av helt avskurna på grund av striderna.

Läkaren Katie Treble, som arbetade på Bria sjukhus i Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

De civila får betala priset

Konflikten i Centralafrikanska republiken sprider sig och intensifieras. Under de senaste veckorna har vi bevittnat ett flertal avrättningar och terror bland civila. Många har dödats eller sårats och tusentals människor har tvingas fly för sina liv.

Mpoko internationella flygplats i Bangui, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Fem skäl att prata om flyktinglägret Mpoko

Mpoko internationella flygplats i Bangui, Centralafrikanska republikens huvudstad, och ett numera stängt flyktingläger. När det var som störst levde 100 000 människor där. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.