Hoppa till huvudinnehåll

Sex år av krig i Syrien

Publicerad 15 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.

En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.

Det har gått sex år sedan kriget i Syrien bröt ut. Ett krig som är fruktansvärt brutalt där civila och även sjukvård blivit måltavlor. Och där tillgången till vård är kraftigt begränsad.

Lidandet bland de civila i Syrien blir allt större och miljoner människor står utan tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

– Alla parter i konflikten, grannländerna och internationella aktörer måste tillåta tillträde för humanitärt bistånd och inte använda det som ett politiskt verktyg. De måste också tillåta de människor som behöver medicinsk vård att ta sig till områden där de kan få tillgång till specialiserad medicinsk behandling.  Samtidigt måste medicinsk personal ges säkert tillträde och sjukvård måste skyddas från kriget, säger Pablo Marco, ansvarig för våra insatser i Mellanöstern.

Hälso- och sjukvårdssystemet försvagat

Kriget, i kombination med attacker mot sjukvårdspersonal och vårdinrättningar, har dramatiskt försvagat Syriens tidigare väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Detta i en tid då de medicinska behoven har ökat avsevärt till följd av kriget. Detta innebär en enorm press på de få återstående vårdinrättningarna.

Vi är för närvarande verksamma i flera syriska provinser där vi ger livräddande vård. Däremot har Syriens regering fortfarande inte gett oss ​​tillstånd att arbeta i områden som de kontrollerar, trots upprepade förfrågningar. Vi har heller ingen verksamhet i områden som kontrolleras av den Islamiska Staten (IS) eftersom vi saknar trovärdiga garantier gällande säkerheten för vår personal.

De stridande parterna i Syrien måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen.

– Allt detta gör att stora områden är utom räckhåll för Läkare Utan Gränser för tillfället. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att arbeta i hela Syrien. Det är viktigt att humanitära organisationer får utrymme att genomföra oberoende opartisk vård och konkreta humanitära och medicinska insatser där behoven finns, säger Pablo Marco.

Respektera människors rätt att söka asyl

Turkiet, Irak, Jordanien och Libanon har gjort enorma insatser för att hjälpa syriska flyktingar. Just nu lever nästan 4,8 miljoner syrier i de länderna. Men hundratusentals fortsätta att söka skydd utomlands. Vi uppmanar Syriens grannländer att göra det möjligt för evakuering över gränserna. Inte bara av utsatta kritiska fall och svårt sjuka och skadade, utan också alla dem som söker skydd i enlighet med flyktingkonventionen, säger Marco.

– Resten av världen inte kan vända ryggen åt tusentals människor som har flytt krig och förföljelse. Att respektera människors rätt att söka asyl och att få hjälp och skydd är grundläggande, tillägger han.

Kriget går nu in på sitt sjunde år och Syrien förblir en av de mest komplicerade kriserna i världen i dag. I det krigshärjade landet har den internationella humanitära rätten helt förbisetts vilket har lett till oändligt många civila offer. Detta gäller alla parterna i konflikten. Vi upprepar vår uppmaning till de stridande parterna att ge oss tillträde till hela Syrien för att kunna ge medicinsk hjälp till de som mest behöver den.

– De stridande parterna i Syrien måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen och civil infrastruktur enligt internationell humanitär rätt, säger Pablo Marco. Allt annat är oacceptabelt.

Aktuellt om Syrien

En operationssal på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien strax söder om den turkiska gränsen.
Nyheter från fältet

Det tysta kriget

"I vissa delar av Syrien kan du se och höra kriget. Andra områden är tysta, det finns inga ljud som vittnar om det pågående kriget. Men lidandet är fortfarande stort och traumatiska händelser sker dagligen."
– Diala Ghassan, som besökt Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.

Ambulans utanför sjukhuset i Tal Abyad, Syrien.
Nyheter från fältet

Skadade syrier får inte sjukvård i Raqqa

Striderna kring den syriska staden Raqqa leder till att sjuka och skadade har mycket svårt att få akut livräddande sjukvård. Det är nästan omöjligt för människor att fly ut ur staden. Många krigsskador blir allvarligt infekterade och människor dör innan de får vård.

Våra team finns på plats i Menbij-lägret för att bistå syriska internflyktingar.
Nyheter från fältet

Flygattacker eller minfält – det enda Raqqas invånare har att välja på

Striderna fortsätter i den syriska staden Raqqa. Befolkningen måste nu ta ställning till om de ska stanna kvar trots bomberna som faller eller om de ska försöka fly genom aktiva frontlinjer och minfält.

Vi fördömer alla former av attacker på våra sjukhus, vår personal och våra patienter.
Nyheter från fältet

Vi fördömer intrånget på sjukhus i västra Syrien

Den 29 april utbröt intensiva strider på ett sjukhus som vi stödjer utanför Damaskus i sydvästra Syrien. Vi tolererar inte sådana attacker och har därför beslutat att dra tillbaka vårt stöd till regionen tills dess alla stridande parter respekterar vårt arbete.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.