Hoppa till huvudinnehåll

Sex år av krig i Syrien

Publicerad 15 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.

En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.

Det har gått sex år sedan kriget i Syrien bröt ut. Ett krig som är fruktansvärt brutalt där civila och även sjukvård blivit måltavlor. Och där tillgången till vård är kraftigt begränsad.

Lidandet bland de civila i Syrien blir allt större och miljoner människor står utan tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

– Alla parter i konflikten, grannländerna och internationella aktörer måste tillåta tillträde för humanitärt bistånd och inte använda det som ett politiskt verktyg. De måste också tillåta de människor som behöver medicinsk vård att ta sig till områden där de kan få tillgång till specialiserad medicinsk behandling.  Samtidigt måste medicinsk personal ges säkert tillträde och sjukvård måste skyddas från kriget, säger Pablo Marco, ansvarig för våra insatser i Mellanöstern.

Hälso- och sjukvårdssystemet försvagat

Kriget, i kombination med attacker mot sjukvårdspersonal och vårdinrättningar, har dramatiskt försvagat Syriens tidigare väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Detta i en tid då de medicinska behoven har ökat avsevärt till följd av kriget. Detta innebär en enorm press på de få återstående vårdinrättningarna.

Vi är för närvarande verksamma i flera syriska provinser där vi ger livräddande vård. Däremot har Syriens regering fortfarande inte gett oss ​​tillstånd att arbeta i områden som de kontrollerar, trots upprepade förfrågningar. Vi har heller ingen verksamhet i områden som kontrolleras av den Islamiska Staten (IS) eftersom vi saknar trovärdiga garantier gällande säkerheten för vår personal.

De stridande parterna i Syrien måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen.

– Allt detta gör att stora områden är utom räckhåll för Läkare Utan Gränser för tillfället. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att arbeta i hela Syrien. Det är viktigt att humanitära organisationer får utrymme att genomföra oberoende opartisk vård och konkreta humanitära och medicinska insatser där behoven finns, säger Pablo Marco.

Respektera människors rätt att söka asyl

Turkiet, Irak, Jordanien och Libanon har gjort enorma insatser för att hjälpa syriska flyktingar. Just nu lever nästan 4,8 miljoner syrier i de länderna. Men hundratusentals fortsätta att söka skydd utomlands. Vi uppmanar Syriens grannländer att göra det möjligt för evakuering över gränserna. Inte bara av utsatta kritiska fall och svårt sjuka och skadade, utan också alla dem som söker skydd i enlighet med flyktingkonventionen, säger Marco.

– Resten av världen inte kan vända ryggen åt tusentals människor som har flytt krig och förföljelse. Att respektera människors rätt att söka asyl och att få hjälp och skydd är grundläggande, tillägger han.

Kriget går nu in på sitt sjunde år och Syrien förblir en av de mest komplicerade kriserna i världen i dag. I det krigshärjade landet har den internationella humanitära rätten helt förbisetts vilket har lett till oändligt många civila offer. Detta gäller alla parterna i konflikten. Vi upprepar vår uppmaning till de stridande parterna att ge oss tillträde till hela Syrien för att kunna ge medicinsk hjälp till de som mest behöver den.

– De stridande parterna i Syrien måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen och civil infrastruktur enligt internationell humanitär rätt, säger Pablo Marco. Allt annat är oacceptabelt.

Relaterade nyheter

Kvinnor i ett fångläger för flyktingar och migranter i Tripoli, Libyen.
Glömda kriser

Det humanitära året – bortom rubrikerna

DEBATT | Under 2017 riktades mediernas strålkastarljus mot flera av världens mest akuta humanitära kriser. Men stunden i rampljuset är ofta kort. Dessutom är det ofta bara en eller ett par dimensioner av en kris som når fram till rubrikerna. 

Konsekvenser av konflikten för Syriens befolkning

2017

Två rapporter gjorda 2016 och 2017 i Daraa, södra Syrien, visar på de allvarliga konsekvenser som kriget i Syrien har fått för landets befolkning. Över hälften av befolkningen flytt på grund av våldet och det finns farliga brister i sjukvården för mödrar och barn. 

Syrien

"För mig var det chockartat"

Märit Halmin är narkos- och intensivvårdsläkare och arbetar till vardags på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har nyligen kommit hem från norra Syrien och berättar om situtionen i flyktinglägren och människorna hon mötte där.

Amneh från Al Meshlad, öster om staden Raqqa. Hennes familjs hus har förstörts i striderna.
Syrien

Efter kriget: minor hot mot återvändande till Raqqa

Sex veckor efter att striderna slutat i Raqqa, Syrien, börjar invånarna gradvis återvända. Men de finner sina hus i ruiner och gatorna fulla av minor och sprängladdningar.