Hoppa till huvudinnehåll

Tiden rinner ut för barnen i östra Aleppo

Publicerad 14 oktober 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Barn i östra Aleppo, Syrien.

Barn i östra Aleppo, Syrien.

Under de senaste tre veckorna har minst 321 barn skadats och 114 har dödats i de urskillningslösa flyganfallen från syriska och ryska styrkor. Sjukvårdsmyndigheten fruktar också en ökning av antalet barn som lider av vattenburna sjukdomar medan medicinsk utrustning fortfarande inte kan nå den belägrade staden.

Sedan bombningarna återupptogs den 23 september efter en kort vapenvila har i genomsnitt 17 barn skadats varje dag, enligt sjukvårdsmyndigheten i östra Aleppo. Då har emellertid inte de skador som inträffat under de senaste 48 timmarna räknats in, då bombningarna har intensifierats. Mellan början av det syriska kriget och april i år har sjukvårdsmyndigheten i östra Aleppo registrerat 5 200 döda barn.

– Det internationella samfundet har blivit immuna mot bilder av döda barn som dras fram ur spillrorna av byggnader som ödelagts av bomber. Det har blivit något som händer dagligen, säger Carlos Francisco, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Syrien.

Barnen särskilt utsatta

Bombningarna har även inneburit att barnen inte kunnat få grundläggande vaccinationer samtidigt som vattenburna sjukdomar enligt uppgift är på uppgång. Sjukhusen rapporterar också att eftersom det är så svårt att ens få tillgång till sjukvård kan en del människor med lättbehandlade skador utveckla komplikationer som kan vara dödliga. Barnen är särskilt utsatta för detta.

– Som ett resultat av flyganfallen och belägringen av östra Aleppo har ett stort antal barn förlorat sina föräldrar. Vissa har skadats svårt och kommer att vara funktionshindrade i resten av sina liv. Andra lider av chock. Vad vi ser är konsekvenser som kommer att påverka många flera år framöver, säger Pablo Marco, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Mellanöstern.

Pediatrisk vård lagd på is

Barn riskerar inte att dö utav enbart flyganfall, utan också på grund av att grundläggande pediatrisk vård varit begränsad eller inte funnits tillgänglig.

– Tidigare fanns det utökade program för immunisering och vaccinationskampanjer där man gick dörr till dörr i östra Aleppo, men dessa är inte längre möjliga eftersom vaccin och annan utrustning inte kan nå området, säger läkaren Hassan Nerabani vid sjukvårdsmyndigheten i östra Aleppo.

– Antalet medicinska team som arbetar i östra Aleppo är också otillräcklig. De är överväldigade av det stora antalet människor med krigsskador och deras prioritet är att rädda liv. Många pediatriska hälsoprogram har lagts på is, fortsätter han.

Rent vatten och bränsle saknas

Som en följd av att rent vatten blir alltmer sällsynt rapporterar sjukhus att många barn i östra Aleppo lider av diarré och uttorkning. Vissa vattenpumpar har förstörts i flyganfall och för de som fortfarande fungerar börjar det så nödvändiga bränslet att ta slut.

– Vi ser många barn med hepatit A på grund av bristen på rent dricksvatten. Bristen på mat och mjölkersättning för spädbarn leder också till svåra fall av undernäring, säger läkaren Hassan Nerabani.

Även skolorna måltavlor

Skolundervisningen i östra Aleppo har också lidit under belägringen. Sedan skolan återupptogs i september har åtminstone sju av de återstående 100 skolorna i östra Aleppo träffats av bomber. En av dem två gånger och en lärare har också dödats, enligt de lokala myndigheterna.

– Familjer är rädda för att skicka sina barn till skolan, säger Mohammed Bakir, lärare i östra Aleppo.

– Alla parter i konflikten måste jobba för att underlätta en säker passage för medicinsk och humanitär personal samtidigt som de svårt sjuka och skadade måste evakueras till områden där de kan känna sig trygga och få tillgång till specialistsjukvård, säger Pablo Marco, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Mellanöstern.

Läkare Utan Gränser stödjer åtta sjukhus i Aleppo. Vi har även sex medicinska inrättningar i norra Syrien och stödjer fler än 150 vårdcentraler och sjukhus på olika håll i landet, varav många i belägrade områden.

Aktuellt om Syrien

Ett barn blir undersökt på en vårdcentral i norra Syrien.
Nyheter från fältet

Tiotusentals barn ovaccinerade i krigets Syrien

Barn som fötts efter att konflikten i Syrien eskalerade under 2012 har på många håll inte vaccinerats. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser och i värsta fall kan okontrollerbara epidemier uppstå. 

En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.
Nyheter från fältet

Sex år av krig i Syrien

Kriget i Syrien är fruktansvärt brutalt där civila och även sjukvård blivit måltavlor. Och där tillgången till vård är kraftigt begränsad. Vi uppmanar de stridande parterna att ge oss tillträde till hela landet.

Hjälppaket för vintern
Nyheter från fältet

Vi säkerställer stödet till flyktingarna från östra Aleppo

Vårt akutteam i Idlib fortsätter att nå ut till de internflyktingar som anlänt från östa Aleppo. Bland annat har hjälppaket delats ut, och lagren med mediciner fyllts på. 

Området Bustan Al Kasr i östra Aleppo, Syrien.
Nyheter från fältet

Vi uppmanar alla parter att skona civila i östra Aleppo

Medan slaget om staden Aleppo når sin mest kritiska punkt ser vi med bestörtning på det våld som utövas mot civila och den passivitet som visas av alla de som kan göra något för att stoppa det. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.