Hoppa till huvudinnehåll

Utsatta människor bortglömda i Grekland

Publicerad 25 oktober 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Många flyktingbarn i Grekland påverkas psykiskt av deras utsatta situation och osäkra framtid.

Många flyktingbarn i Grekland påverkas psykiskt av deras utsatta situation och osäkra framtid.

Sju månader efter att avtalet mellan Turkiet och EU skrevs under, och trots enorma mängder pengar som utlovats av EU, lever fortfarande fler än 50 000 flyktingar i Grekland i undermåliga förhållanden utan tillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård. Vi uppmanar de grekiska myndigheterna och EU att agera.

Vi är särskilt bekymrade för de mest utsatta människorna; de som utsatts för våld, de med kroniska och psykiatriska sjukdomar, personer med rörelsehinder, ensamma minderåriga, gravida kvinnor och nyfödda barn, vars särskilda behov inte tillgodoses och vars hälsa är i riskzonen. Vi uppmanar de grekiska myndigheterna att leva upp till sitt ansvar och ta hand om de människor som befinner sig i Grekland, och med stöd av EU: s medlemsstater ge adekvat vård baserat på individuella behov och inte bara människors nationalitet.

Hjälpen från EU är för långsam och det offentliga sjukvårdssystemet i Grekland är överbelastat. Loic Jaeger, ansvarig för våra projekt i Grekland.

I vår rapport "Greece in 2016: Vulnerable People Left Behind", som publicerades tidigare i oktober i år, lyfter vi fram de brister som finns inom EU vilket innebär att utsatta människor inte identifieras och inte får det skydd och den vård de behöver.

– Det är skrämmande att sju månader efter att avtalet mellan Turkiet och EU skrevs under får utsatta människor fortfarande inte rätt vård i Grekland. Registreringscentren, de så kallade ”hotspots”, på de grekiska öarna är överfulla och i lägren på fastlandet är förhållandena undermåliga. Hjälpen från EU är för långsam och det offentliga sjukvårdssystemet i Grekland är överbelastat. Detta innebär att de mest utsatta människorna står utan den vård de så desperat behöver, säger Loic Jaeger, ansvarig för våra projekt i Grekland.

Rapporten visar också att människors psykiska hälsa påverkas av deras utsatta situation och osäkra framtid.

– De människor vi arbetar med har gått igenom ofattbara trauman i sina hemländer och på resan till Grekland. De liknar situationen i Grekland som ett fängelse utomhus. Dessutom är asylprocessen så långsam att många kommer att ha sitt första asylmöte tidigast i april, maj nästa år. Den fördröjning och den osäkerhet detta innebär för deras framtid är förödande, säger Christina Sideri, psykolog hos Läkare Utan Gränser.

Vad händer i vinter?

Förra året bevittnade vi människor som tvingades genomlida vintern i tält. Nu är vi oroade över bristen på planering inför årets vinter.

– Vi har hört talas om en nationell plan under ett par månader nu. Men människor bor fortfarande i tält i norra Grekland där temperaturen redan har sjunkit till fem grader, säger Jaeger. Hur kan Europa lämna dessa människor i kylan en till vinter?

Oviljan, eller oförmågan, hos den grekiska regeringen att säkerställa ett effektivt samarbete med andra aktörer har en stor inverkan på kvalitén och snabbheten på insatsen. Men också den ovilja som EU och dess medlemsstater visat när det handlar om att hitta ett effektivt system för de som söker säkerhet och skydd i Europa vilket bara förlänger människors lidande.

Vi uppmanar EU och de grekiska myndigheterna att omedelbart tillgodose behoven hos de mest utsatta och underlätta för de som har rätt att omlokaliseras, så de snabbt kan välkomnas på andra håll i Europa.

Läkare Utan Gränser har gett vård till asylsökande och flyktingar i Grekland sedan 1996. 2015 utökade vi vår verksamhet då fler än en miljon människor kom till landet när de försökte ta sig till norra Europa. För närvarande är vi är verksamma på mer än 20 olika platser runt om i landet (i regionen Attika, centrala Grekland, Epirus, Thessaloniki och på de Egeiska öarna Lesbos och Samos). Där tillhandahåller vi psykisk vård, sexuell och reproduktiv hälsa och sjukvård till patienter som lider av kroniska sjukdomar. Under första halvan av 2016 gav vi fler än 25 000 medicinska konsultationer i Grekland.

Dessutom har vi, med stöd av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, genomfört en vaccinationskampanj mot tio sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer, som pneumokocker. Totalt vaccinerades fler än 7 000 flyktingbarn mellan sex veckor och 15 år på mer än 20 orter över hela landet.

Relaterade nyheter

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Sverige

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Sverige

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Situationen på de grekiska öarna är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden.
Grekland

Grekland: risk för människors hälsa och liv

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. Vi utökar vårt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Flyktingar i Europa

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare förmedla det psykosociala stöd som hjälper asylsökande att utstå en livssituation präglad av ovisshet och oro.