Hoppa till huvudinnehåll

Försummade tropiska sjukdomar

Över en miljard människor drabbas varje år av tropiska sjukdomar. Ändå finns det knappt några effektiva vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. Mer måste göras, och det är bråttom!

Försummade, eller bortglömda, sjukdomar drabbar fler än en miljard människor och innebär stora kostnader och mycket lidande i många låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas områden där det är brist på fungerande sjukvård eller rent vatten och där det är svårt med hygienförhållandena. Dessa försummade tropiska sjukdomar prioriteras inte av läkemedelsbolagen därför saknas ofta välfungerande diagnosverktyg eller mediciner. Samtidigt orsakar dessa sjukdomar fortfarande mycket sjuklighet och dödlighet i låg- och medelinkomstländer.

Vad är en försummad tropisk sjukdom?

Försummade tropiska sjukdomar är en grupp infektionssjukdomar som finns i tropiska och subtropiska områden i 149 länder. De flesta av dessa sjukdomar orsakas av parasiter och maskar men även bakterier och virus förekommer. Gemensamt för många av dessa sjukdomar är att det inte finns några bra och lättanvända diagnosmetoder och att de läkemedel som används är gamla, svåra att ge och har många och svåra biverkningar. Av alla nya läkemedel som godkänns för användning riktar sig en ytterst liten andel till dessa försummade sjukdomar.

En pojke som misstänks ha smittats med rabies undersöks i Sydsudan.
Foto: Dominic Nahr
En pojke som misstänks ha smittats med rabies undersöks i Sydsudan.

Världens försummade tropiska sjukdomar

Världshälsoorganisationen WHO:s nuvarande lista över försummade tropiska sjukdomar består av 21 sjukdomar.

Läkare Utan Gränser erbjuder vård och information om tropiska sjukdomar, hur de sprids och hur de behandlas. Några av de försummade sjukdomar som Läkare Utan Gränser arbetar med i våra projekt är: 

Denguefeber: Orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symptomen är influensaliknande och ibland utvecklas den till en svår form med hög dödlighet. För att ställa diagnosen behövs laboratorier som kan mäta antikroppar i blodet. Det finns ingen specifik behandling eller vaccin mot sjukdomen.

Burulisår: Hudinfektion orsakad av en mykobakterietyp (besläktad med tbc-bakterien) som bryter ner hud, mjukdelar och benvävnad. Burulisår kan behandlas med antibiotika och kirurgi men det saknas billiga och enkla test för att ställa diagnosen.

Chagas sjukdom: Livshotande infektion orsakad av en parasit som överförs via skinnbaggar, eller via blodtransfusioner eller från mor till barn under graviditeten. Det finns två läkemedel mot chagas vilka har lång behandlingstid och många biverkningar. Inga enkla test finns för att ställa diagnosen.

Sömnsjuka (Human African trypanosomiasis): Infektion orsakad av en parasit som överförs av tsetseflugor. Parasiten infekterar det centrala nervsystemet och obehandlad är sömnsjuka dödlig. Tidigare läkemedel hade många kraftiga biverkningar och en av tjugo patienter dog av behandlingen. Sedan 2018 har ny medicin tagits fram som erbjuder en säker och enkel behandling.

Leishmaniasis: Parasitsjukdom som överförs av infekterade sandflugor. Den svåra viscerala formen (kala azar) drabbar inre organ och immunsystemet och den kutana formen drabbar huden och kan ge fula och handikappande sår och ärrbildningar. 

Skabb: Orsakas av ett kvalster som gör gångar i det yttersta hudlagret och lägger sin ägg där. Skabb ger svår klåda och kan ha stor inverkan på människors livskvalitet. Främst drabbas barn men under särskilt trångbodda förhållanden såsom i flyktingläger där det också råder brist på rent vatten kan skabb få stor spridning.

Ormbettsförgiftning: Varje år dör cirka 100 000 människor av bett från giftiga ormar. Vi vårdar varje år över 7 000 patienter med ormbettsförgiftning på olika platser i världen. Brist på bland annat motgift, testmetoder och utbildning fortsätter att skapa stora hinder i behandlingen av ormbett. 

Noma: En bortglömd bakteriesjukdom som få känner till. Den är inte smittsam och drabbar främst barn under fem år som lever i fattigdom. Det börjar med en inflammation i tandköttet, som ett litet munsår. På bara två veckor börjar infektionen bryta ner ben och vävnad. Det kan drabba käken, läpparna, kinderna, näsan eller ögonen, vilket gör att de som överlever drabbas av fysiska besvär så som smärta, andningskomplikationer och svårigheter att äta.

Ett barn dog, ett överlevde | På Kenyas landsbygd saknas ofta den behandling som behövs för att rädda livet på någon som blivit ormbiten.

Övriga försummade sjukdomar på Världshälsoorganisationens lista förekommer i många länder där vi jobbar och behandling ingår i våra rutinprojekt.

Via den så kallade Accesskampanjen arbetar vi också långsiktigt för att sprida kunskap om dessa försummade sjukdomar och problematiken kring dem, samt jobbar mot beslutsfattare, forskare och myndigheter. Via initiativet Drugs for Neglected Diseases, DNDi, jobbar vi för att ta fram effektiva, säkra och kortvariga behandlingskurer i tablettform samt bra, snabba och kostnadseffektiva diagnosmetoder. 

 

Senast uppdaterad 2023. 

Mulikat Okanlawon och Catinka Agneskog.

Podd: Sjukdomarna den rika världen glömde

I podden "Uppdrag: Rädda liv" pratar Catinka Agneskog, programledare, och Mia Hejdenberg, medicinks humanitär rådgivare, om försummade tropiska sjukdomar. Även Mulikat Okanlawon, som besegrade oddsen och överlevde noma delar sina erfarenheter av sjukdomen.
Lyssna