Hoppa till huvudinnehåll

Konflikter och krig

En man på bår bärs in i Läkare Utan Gränsers ambulans.
Foto: Johnson Sabin
Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet när man arbetar i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp.

När vi arbetar i krigsområden i samband med väpnade konflikter väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Just nu pågår många väpnade konflikter runt om i världen. Vi arbetar i de flesta av de områden där det pågår konflikter som i Palestina, Jemen, Kongo-Kinshasa, Ukraina och Sudan.

Krig och väpnade konflikter ökar vårdbehovet

Rädsla för våld och förföljelse kan få hela samhällen att lämna sin hem för att fly till säkrare platser. Och för dem som väljer att stanna kvar finns det ofta ingen sjukvård att tillgå.

När en konflikt bryter ut ökar behovet av vård för våldsrelaterade skador såsom skottskador. Men behovet ökar även av normal sjukvård vid komplikationer i samband med förlossningar eller kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes.

Dessutom ökar depressioner och psykisk ohälsa bland befolkningen, inte minst i samband med sexuellt våld som är alltför vanligt förekommande i väpnade konflikter.

Vårt mål är att försöka möta alla dessa medicinska behov genom våra läkare, sjuksköterskor och logistiker som kan tillhandahålla specialiserad sjukvård och logistiskt stöd. 

Men en fråga som vi ständigt måste förhålla oss till är säkerheten och hur vi kan hjälpa människor på ett så säkert sätt som möjligt för vår personal.

I ett flertal av nu pågående konflikter, som Jemen och Syrien, ser vi hur humanitära organisationer, sjukvårdsinrättningar, sjukvårdspersonal, skolor och marknader utsätts för direkta attacker. Ibland som en del i krigföringen.

Utmaning som kräver erfarna medarbetare 

Att arbeta i en krigszon under pågående konflikter kan vara en väldigt skrämmande och stressande erfarenhet. Därför skickar vi erfarna medarbetare att arbeta under osäkra förhållanden och som själva är villiga att åka, medvetna om vilka risker de utsätter sig för.

Paul McMaster, en brittisk kirurg som har arbetat för oss under många år, tycker att uppdrag i konfliktzoner är extra utmanande. Efter sitt uppdrag i krigets Syrien där han behandlade sårade i en operationssal uppsatt i en grotta berättade han följande:

– Jag har arbetat på många tuffa platser med Läkare Utan Gränser - krigszoner som Sri Lanka, Elfenbenskusten och Somalia – men i de länderna kom faran från marken. I Syrien kom hotet alltid uppifrån. Det är en mycket mer förtryckande fara, att ha en helikopter hovrande ovanför sig.

Säkerhet prioriterat i konfliktområden

Även om vi måste acceptera att det är omöjligt att utesluta all risk för vår personal, så gör vi vårt yttersta för att hantera riskerna genom strikta säkerhetsprotokoll och förhållningssätt.

Innan vi påbörjar ett nytt projekt, och under pågående projekt, så utvärderar vi kontinuerligt riskerna. Varje projekt har specifika och anpassade säkerhetsprotokoll som innehåller strategier, säkerhetsåtgärder och ansvarsfördelning.

I dessa säkerhetsföreskrifter ingår bland annat att vi aldrig tillåter vapen på våra kliniker, kontor eller fordon. För våra patienter och personals säkerhet är det avgörande att det inte förekommer beväpnade människor på våra sjukhus. Självklart behandlar vi soldater som är i behov av vård, oavsett vilken grupp de tillhör, men då måste de och deras kollegor lämna vapnet utanför sjukhusområdet. Närvaron av beväpnade människor ökar risken för att våra byggnader blir måltavlor för attacker under pågående konflikter.

Internationell humanitär rätt, också kallad Krigets lagar, slår fast att opartiska humanitära organisationer måste tillåtas arbeta och skyddas i väpnade konflikter. 

En logotyp som skyddsväst

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet vid arbete i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället. Därför bär vår personal vit t-shirt med vår logotyp – inte skottsäkra västar.

Våra projekt- och akutkoordinatorer ägnar en stor del av sin tid till att prata med alla beväpnade grupper i ett område i syfte att säkerställa vår personals säkerhet. 

Ett sätt för oss att visa de stridande parterna att vi är oberoende är att våra insatser under världens konflikter finansieras med privata medel. Genom att vi inte tar emot bidrag från regeringar till våra projekt i krigsområden kan vi inte anklagas för att vara styrda av länder med intresse i konflikten.

Våra team är säkrast när alla inblandade uppfattar oss som den neutrala, opartiska och oberoende medicinska humanitära organisation vi är.