Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bolivia arbetar Läkare Utan Gränser med behandling av Chagas sjukdom.

Invånarna i Kochapata, Bolivia, får information om hur Chagas sjukdom behandlas.

Chagas i Bolivia

Bolivia är fortfarande det land i världen där parasitsjukdomen Chagas är allra vanligast. Närmare 4,5 miljoner människor riskerar att smittas.

Vårt arbete i Bolivia 2016

Under 2016 började Läkare Utan Gränser att trappa ner de aktiviteter vi haft i provinshuvudstaden Monteagudo. Samtidigt överlämnade vi en omfattande vårdmanual för behandling av Chagas sjukdom, och hur man kan minska spridning av sjukdomen, till landets hälsovårdsmyndigheter.

I Monteagudo har våra team samarbetat med hälsovårdsmyndigheterna för att ta fram gemensamma strategier och vi förbereder oss nu på att avsluta detta projekt. Under året har vi utbildat lokal vårdpersonal både i städer och ute på landsbygden för att tidigt upptäcka och kunna hantera sjukdomsförloppet. Parasiten överförs till människa via blodsugande skinnbaggar. Omkring en tredjedel av dem som smittas drabbas av obotliga skador på bland annat hjärta, nervsystem och i mag- och tarmkanalen. I många fall leder detta till döden. Skinnbaggen är vanligast i enkla bostäder ute på landsbygden och i slumområden i städerna.

Vi har också lanserat ett övervakningssystem via en mobilapp i tre samhällen i provinsen Narciso Campero, centrala Bolivia. Via appen, kallad eMOCHA, kan man genom ett SMS rapportera upptäckt av skinnbaggar och därmed snabbt få hjälp att oskadliggöra dem.

Den vårdmodell vi utvecklat fungerar som ett arbetsverktyg för landets hälsovårdsmyndigheter, lokala beslutsfattare och det nationella Chagasprogrammet. Målet är att bekämpa sjukdomen i olika delar av landet.

2016 i siffror:

  • 450 patienter fick behandling för Chagas sjukdom

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Bolivia

En barn testas för chagas sjukdom i Paraguay.

Chagas sjukdom

Chagas är en parasitsjukdom som främst förekommer i Latinamerika. Chagas sjukdom hör till världens mest försummade sjukdomar.  

Aktuellt om Bolivia

Invånarna i byn Chujillas med sina certifikat som visar att de har behandlats för Chagas sjukdom.
Nyheter från fältet

CHAGAS SJUKDOM: NY VÅRDMODELL GER FLER BEHANDLING

I Bolivia beräknas en miljon människor vara smittade av Chagas sjukdom, en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika och som obehandlad kan leda till döden. Trots det får bara mindre än 4 % tillgång till behandling.