Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bolivia arbetar Läkare Utan Gränser med behandling av Chagas sjukdom.

Invånarna i Kochapata får information om hur Chagas sjukdom behandlas.

Bolivia

I Bolivia har Läkare Utan Gränser tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter antagit en gemensam strategi för behandling av Chagas sjukdom. 

Varför arbetar vi i Bolivia?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Chagas är en parasitsjukdom som sprids via blodsugande skinnbaggar. Den kan också överföras via blodtransfusion och från mor till barn under graviditeten. Chagas kan ge obotliga skador på hjärta, nervsystem och i mag-tarmkanalen. I många fall leder detta till döden. Våra team arbetar därför också med att utbilda personal för att tidigt upptäcka risken för komplikationer och att förbättra tillgången till vård.

Behandling av Chagas sjukdom

Chuquisaca är ett av de distrikten i Bolivia med högst förekomst av Chagas, omkring 70 procent bär på smittan. Under 2015 fortsatte vi det landsbygdsprojekt som vi driver där i staden Monteagudo. Bland annat rekryterar och utbildar vi personal som arbetar på de 17 vårdmottagningar som finns i området. Vi erbjuder kostnadsfri vård och behandling och hittills har närmare 3 300 personer undersökts och en del påbörjat behandling.

Vi arbetar också med att utbilda lokala volontärer och med att bekämpa skinnbaggarna som lever i tak- och väggsprickor i enkla lerhus. Bostäder som är vanliga både på landsbygden och i fattiga slumområden i städerna.

Under året har vi testat ett övervakningssystem – EMOCHA – via mobiltelefoner. Vid upptäckt av Chagas kan en lokal volontär skicka ett gratis SMS till ett centralt informationssystem och därmed nå ett kontrollteam för vidare insatser. EMOCHA introduceras under 2016 också i flera andra distrikt i Narciso Campero provinsen.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Bolivia

En barn testas för Chagas sjukdom i Paraguay.

Chagas sjukdom

Chagas hör till världens mest försummade sjukdomar och mycket lite resurser har satsats på att utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Aktuellt om Bolivia

Invånarna i byn Chujillas med sina certifikat som visar att de har behandlats för Chagas sjukdom.
Nyheter från fältet

CHAGAS SJUKDOM: NY VÅRDMODELL GER FLER BEHANDLING

I Bolivia beräknas en miljon människor vara smittade av Chagas sjukdom, en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika och som obehandlad kan leda till döden. Trots det får bara mindre än 4 % tillgång till behandling.