Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Jemen arbetar vi främst med att hjälpa människor som drabbas av kriget men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

I Jemen arbetar vi främst med att hjälpa människor som drabbas av kriget men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

Vård i krigets Jemen

I Jemen har kriget som pågått sedan mars 2015 fått förödande konsekvenser för befolkningen. Bombanfall och granatattacker har tvingat hundratals vårdinrättningar i hela landet att stänga. Det råder brist både på personal, läkemedel och utrustning.

Ökade levnadsomkostnader har gjort det extremt svårt för familjer att tillgodose sina mest basala behov. Allt fler skadas i kriget och det råder brist på hälso- och sjukvård. Därför trappade Läkare Utan Gränser upp sina insatser i landet och i slutet av 2016 hade vi team vid tolv sjukhus och minst 18 andra vårdinrättningar.

Läs kirurgen Hella Hultins blogg från sitt arbete i Khamir, Jemen. 

Under året fick närmare 33 000 skadade patienter behandling på vårdmottagningar där vi varit verksamma. Hälften av dem behandlades av våra team. Vi hade nästan 1 600 personal på plats i landet, varav 82 var internationell personal. Det gör vårt projekt i Jemen när det gäller personalstyrka till ett av de mest omfattande i världen.

Under 2017 drabbade ett kolerautbrott Jemen. Till en följd av detta satte vi upp flera kolerabehandlingscenter för att kunna isolera och behandla patienter som uppvisar symptom på kolera. Dåliga sanitära förhållanden och brist på rent dricksvatten ökar sårbarheten och gör människor mer mottagliga för sjukdomar som kolera. Oroligheter och strider gör också att människor inte kan söka sjukvård i tid. Många vårdinrättningar har tvingats stänga och det råder brist på dropp och vätskeersättning som är viktiga komponenter vid behandling av kolera.

Vår fältarbetare Hanna Broberg berättar om en alarmerade situation i Abs.

Läs mer om våra projekt i Jemen - information senast uppdaterad januari 2017 (OBS! på engelska).

Vårt arbete i Jemen 2016

Bombanfall

Mellan oktober 2015 och augusti 2016 förlorade vi 26 kolleger och patienter vid fyra olika bombanfall mot vårdinrättningar som vi driver eller stöttar. 15 augusti 2016 utsattes Abs-sjukhuset för ett bombanfall. 19 människor dödades, en del av dem tillhörde vår personal, och 24 skadades. I norra Jemen drog vi till följd av detta in vår personal vid sex sjukhus, men återupptog arbetet där i november.

Sa’ada

På Al Jomhouri-sjukhuset, norra Jemen, har vi team som arbetar på flera avdelningar. Det gäller mödravård, kirurgi, psykisk ohälsa och fysioterapi. På Shihara-sjukhuset, som träffades av en missil i januari arbetar vi på mödravårdsenheten och akutmottagningen. I oktober 2015 utsattes Haydan-vårdcentral för ett luftangrepp. Vi fortsatte arbetet där fram till augusti 2016.

Hajjah

På Al Jumhouri-sjukhuset i staden Hajjah, nordväst om huvudstaden Sana’a, har vi gjort en rad livräddande insatser. På Abs-sjukhuset finns både akutmottagning, barn- och mödravårdsavdelningar och sängplatser för patienter som måste läggas in. På båda sjukhusen gör vi också kirurgiska ingrepp. Efter bombanfallet mot Abs-sjukhus i augusti drog vi tillfälligt tillbaka våra team från sjukhusen, men återupptog arbetet i november. I början av december öppnade vi ett center för behandling av undernäring på Abs-sjukhus. Komplicerade fall remitterades till specialistsjukhus i Hajjah, Sana’a och Hudaydah. Också internflyktingar, boende i och i närheten av läger i Abs-distriktet, fick medicinsk hjälp. I slutet av året utökade vi stödet till mödravårdsavdelningen på Hajjah-sjukhuset.

Amran

Många som flytt undan stridigheter i andra delar av landet tog sig till den relativt lugna Amran-provinsen i nordvästra Jemen. Vi arbetar på Al-Salam-sjukhuset och fyra vårdcentraler dit vi donerar också medicinsk utrustning. I maj drev vi en kampanj för att behandla skabb. I flyktinglägren Khamir och Huth delade vi ut tvål och andra hygienartiklar, kläder lades i kokande vatten för att bli av med parasiten och vi gav också medicinsk hjälp.

Sana’a

I huvudstaden Sana’a finns vi på flera sjukhus. På Al-Kuwait-sjukhuset stöttar vi akutmottagningen och operationssalen och vi donerar material till sjukhusen Al Jomhouri, Al-Thawra och Al-Sabeen. På Al-Sabeen-sjukhuset har vi inriktat arbetet på barn- och mödravård.

Hiv

Vi fortsätter att stötta det hiv-program som landets hälsovårdsmyndigheter driver. Trots situationen i landet fick 97 procent av programmets 2 529 patienter livräddande antiretroviral behandling. Programmet omfattar patienter i Sana’a, Taiz, Mukalla, Aden och Hudaydah.

Dialys

Kriget har haft en stor påverkan på möjligheten att ge dialys vid flera behandlingscenter. Sedan oktober 2015 har vi stöttat centren i Sana’a, Sa’ada och Hajja. I augusti utvidgade vi stödet till centren i Taiz och Mahweet.

Ibb

Ibb-provinsen är den mest tätbefolkade delen av Jemen. På Al-Thawra-sjukhuset  stöttar vi akutavdelningen som är provinsens största centralsjukhus. Målet är att förbättra akutmottagningen och ta hand om olycksfall. Våra team arbetar också på ett sjukhus i Thi As-Sufal-distriktet, nära gränsen till provinsen Taiz, som är ett av landets mest våldsutsatta områden. Sjukhuset är det enda som finns tillgängligt för omkring en halv miljon människor. Vi rustade upp sjukhuset och utförde livräddande operationer.

Taiz

Under 2016 var situationen kritisk i Taiz, sydvästra Jemen, som är landets tredje största stad. De flesta sjukhus stängde när stridigheterna pågick som värst. Det rådde begränsningar för både civila och hjälparbetare när det gällde att röra sig i staden. Vi gjorde en rad livräddande insatser på båda sidor om frontlinjen. Det gällde framför allt patienter med skador orsakade av bombanfall, skottskador och landminor. Vi fortsatte också att driva ett mor- och barnsjukhus och ett traumacenter för krigsskadade. Dessutom stöttade vi regelbundet fyra sjukhus med barn- och mödravård, kirurgi och akutinsatser.

Ad Dhale

I vissa områden i Ad Dhale provinsen, södra Jemen, pågick i augusti häftiga strider. Vi arbetar på Al-Nasr-sjukhuset med en lång rad aktiviteter. Vi finns också på Al Salam-sjukhuset och Thee Ijlal-vårdcentral i Qatabah. I slutet av året började vi stötta Damt-vårdcentral.

Aden

I Aden fortsatte vi att driva ett akutsjukhus för kirurgi med livräddande insatser för flera tusen människor. Sjukhuset tar emot patienter från flera provinser i södra Jemen. Vi arbetar också på centralfängelset i Aden där fångar får medicinsk hjälp av vår personal. Varje vecka rörde det sig om cirka 50 fångar.

I vårt projekt i Aden tar vi emot fler och fler patienter med skador orsakade av landminor:

Vi stöttade också Al-Razi-sjukhuset i Abyan med kirurgi och genom  regelbundna donationer av läkemedel.

2016 i siffror:

  • 435 500 patientbesök i öppenvård
  • 41 000 mödravårdsbesök
  • 16 400 kirurgiska ingrepp
  • 15 800 patienter behandlades för skador från fysiskt våld, inklusive krigsskador
  • 12 500 förlossningar 
  • 1 100 hjälppaket utdelade

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 november 2017.

Det här arbetar vi med i Jemen

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Jemen

Kvinnor i ett fångläger för flyktingar och migranter i Tripoli, Libyen.
Nyheter från fältet

Det humanitära året – bortom rubrikerna

DEBATT | Under 2017 riktades mediernas strålkastarljus mot flera av världens mest akuta humanitära kriser. Men stunden i rampljuset är ofta kort. Dessutom är det ofta bara en eller ett par dimensioner av en kris som når fram till rubrikerna. 

Den 4 december skakades Al Gamhouri-sjukhuset i Hajjah, Jemen, i en flygattack och akutmottagningen, operationssalen och intensivvårdsavdelningen skadades.
Nyheter från fältet

Hårda strider och blockad slår hårt mot sjukvård och civila

Den senaste veckans strider visar återigen hur parterna i konflikten tar allt mindre hänsyn till civilbefolkningen. Vi vädjar nu till de stridande parterna att respektera civila och sjukvårdsinrättningar samt att lyfta den förödande handelsblockaden.

Saleh Mohammed och hans två år gamla dotter som bor utanför Abs, Jemen.
Nyheter från fältet

Rapport från ett land i kris

Kriget i Jemen fortsätter att drabba civilbefolkningen. Nyligen beslutade den saudiledda koalitionen att stänga Jemens gränser för humanitärt bistånd, något som bara gör en outhärdlig situation ännu värre, skriver vår läkare David Noguera.

Flera år av krig, fattigdom och matbrist satt enorm press på Jemens redan svaga sjukvårdssystem
Nyheter från fältet

Stängning av gränserna stoppar humanitär hjälp

Den saudiledda koalitionen har under de senaste tre dagarna stoppat våra plan från att flyga till Jemen, vilket direkt hindrar vår möjlighet att bistå med livräddande medicinsk och humanitär hjälp. Vi måste genast få tillträde så att humanitär hjälp kan nå den nödställda befolkningen.