Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Jemen arbetar vi främst med att bistå männiksor som drabbas av konflikten men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

I Jemen arbetar vi främst med att bistå männiksor som drabbas av konflikten men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

Jemen

Den väpnade konflikten i Jemen eskalerade under 2015 till fullskaligt krig. Det förvärrade den redan svåra situationen att få medicinsk och humanitär hjälp.

Varför arbetar vi i Jemen?

  • Väpnad konflikt

2015 attackerades fem av de sjukhus vi driver eller stödjer i Jemen. Attackerna fortsatte under 2016. Här kan du läsa mer om sjukhusattacker.

Under 2015 fortsatte houtirebellerna att rycka fram och i januari intog de presidentpalatset i huvudstaden Sana’a. President Hadi flydde till Aden, södra Jemen, och en Saudiledd koalition, som stödde regeringen, inledde flygangrepp över de områden som erövrats av rebellerna. Samtidigt förstärkte stridande från Al Qaida och Islamiska staten, IS, sin närvaro i Jemen. Vid årets slut bedömde FN att 2 800 personer hade dödats och omkring 2,5 miljoner var internflyktingar. Sjukvårdssystemet hade decimerats: vårdpersonal hade flytt landet, vårdinrättningar förstörts och det var ont om läkemedel.

Läkare Utan Gränser lyckades fortsätta verksamheten i Aden. Också i andra områden utökade vi våra insatser under 2015. Detta trots att vi utsattes för flera attacker. Bland annat förstördes ett sjukhus i Saada, en provins i norra Jemen, och en klinik i Taiz i sydvästra Jemen, där nio medarbetare skadades. Stridigheter, flygangrepp, olika frontlinjer och en bränsleblockad försvårade hjälparbetet.

Läs mer om våra projekt i Jemen - information senast uppdaterad september 2016 (OBS! på engelska).

Saada

Saada i norra Jemen var en av de värst drabbade provinserna. I mars var det många civila områden som utsattes för dagliga flyganfall, det gällde också vårdinrättningar, och i vissa distrikt var det näst intill omöjligt att få medicinsk hjälp. I april började vi stötta Haydansjukhusets akutmottagning och mödravård men vi tvingades sluta till följd av ett flygangrepp i oktober. Vi återupptog verksamheten i december i den del av sjukhusbyggnaden som klarat sig från bombningarna. I maj hade vi ett team som började arbeta på ett annat sjukhus i staden Saada. Befolkningen där uppgår till omkring 700 000. Vi gav akut- och intensivvård samt erbjud mödravård och vård som gällde mental hälsa. Fler än 6 100 patienter togs in akut och närmare 3 000 opererades. I november hade vi ett team som började stötta sjukhus också i andra distrikt.

Ad Dhale

I april utbröt en våldsam konflikt i Ad Dhale, en provins i södra Jemen, men i augusti hade situationen lugnat ner sig. Många hade då dött på grund av krigsskador. Vi utökade vårt stöd till sjukhus och vårdcentraler som drivs av hälsovårdsmyndigheterna. Det gällde bland annat öppenvård, akutinsatser, kirurgi och reproduktiv hälsa. Våra team hade fler än 60 000 patientbesök och utförde över 700 operationer.

Aden

Mellan mars och juli pågick intensiva strider i Aden. I ett av stadens distrikt fortsatte vi att driva ett traumacenter med två operationssalar, en intensivvårdsenhet och rum för akuta fall. Vi hade också sjukgymnastik och hanterade problem som gällde mental hälsa. Då behoven blev allt större utökade vi antalet sängplatser från 45 till 74. Många patienter var barn som skadats av landminor. Våra team utförde 4 300 våldsrelaterade operationer. Då konflikten pågick som värst gjorde vi akutinsatser vid tre vårdcentraler i områden där tillgången till vård var begränsad.

I vårt projekt i Aden tar vi emot fler och fler patienter med skador orsakade av landmingor:

Taiz

Också i staden Taiz i sydvästra Jemen, med en befolkning på cirka 600 000, pågick under juli intensiva strider. En del invånare var instängda i en enklav under belägring och i augusti blockerades tillförseln av medicinförråd vilket i sin tur påverkade tillgången till vård. Vi har hjälpt flera sjukhus på båda sidor om frontlinjen med över 15 400 akutinsatser, 1 100 operationer och behandling av sårskador. Vi har också donerat läkemedel. Dessutom har vi distribuerat filtar, mat och bensindunkar till flyktingar i Taiz.

I november öppnade vi i närområdet ett sjukhus för mödrar och barn med möjligheter till akut hjälp. Vi hade en öppen mottagning för barn under tio år. Vi hade 7 800 patientbesök och 7 500 fall i behov av akut rådgivning.

Amran

Vi fortsatte det projekt vi driver vid Al-Salam sjukhuset i Amran, en provins i nordvästra Jemen. Det omfattar akutvård, mödravård, öppen- och slutenvård. Där finns laboratorium och blodbank. Då det blev svårare att få hjälp på andra vårdinrättningar utökade vi våra aktiviteter på sjukhuset, bland annat gjorde vi 3 000 operationer. Över 5 500 patienter remitterades till sjukhuset. Vi stöttade också en vårdcentral i Huth, donerade läkemedel och utbildade personal vid tre vårdinrättningar i norra delen av provinsen. Då antalet internflyktingar ökade satte vi in mobila kliniker och hjälpte också till med vatten och sanitet.

Hajjah

I maj startade vi ett projekt på en vårdcentral i Hajjah, en annan provins i nordvästra Jemen. Vi hade också mobila kliniker för att hjälpa omkring 15 000 internflyktingar. Förutom patientbesök delade vi ut nödartiklar och 240 000 liter vatten varje dag. I juli flyttade vi över projektet till ett sjukhus i en annan del av provinsen och utvidgade då verksamheten till att gälla både kirurgi, akutinsatser och mödravård. Sedan augusti stöttar vi Al Jamoorhi sjukhuset i staden Hajjah.

Sana’a

I huvudstaden Sana’a fortsätter vi det hivprogram vi har på ett av sjukhusen. 770 patienter får antiretroviral behandling.

Hadramout

I november drabbades provinsen Hadramout i sydöstra Jemen av två cykloner. Vi satte upp en mobil klinik för att hjälpa familjer som förlorat sina hem och stöttade ett lokalsjukhus och en blodbank. Vi delade ut filtar, bensindunkar och hygienartiklar. I ett distrikt några mil längre västerut hjälpte vi 400 familjer med att få tillgång till rent vatten.

Under 2015 hade vi:

  • 151 000 öppenvårdskonsultationer
  • 14 700 patienter inlagda på sjukhus
  • 11 700 patienter med skador från fysiskt våld, inklusive krigsskador
  • 10 400 kirurgiska ingrepp
  • 9 800 mödravårdskonsultationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Jemen

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Jemen

Ett av 24 barn som föddes på årsdagen av Al-Houban mödra- och barnsjukhuset i Taiz, Jemen.
Nyheter från fältet

Sjukhuset i Taiz firar ett år med rekord i bebisar

Samma dag, 7 november, som vårt mödra- och barnsjukhus i Taiz, Jemen, firade ett år förlöstes 24 barn på sjukhuset. Det är ett rekord. Födslarna är ett ljus i mörkret i staden Taiz som är ett av de områden som drabbats hårdast av kriget i Jemen.

Personal på Abs-sjukhuset, Jemen, försöker ta tillvara på den utrustning och de mediciner som inte förstördes i attacken den 15 augusti, 2016.
Nyheter från fältet

Vi uppmanar FN:s säkerhetsråd att agera

Vi uppmanar säkerhetsrådets medlemmar att ta djärva och praktiska åtgärder under mötet den 28 september för att se till att 2016 är det sista året som sjukhus bombas medan världen tittar på i tystnad. 

Crystal van Leeuwen, sjuksköterska, har precis kommit tillbaka efter sju månader i Jemen där hon har koordinerat vår medicinska verksamhet.
Nyheter från fältet

Att söka vård i Jemen är ofta lika med livsfara

"Några få statligt anställda har stannat kvar på de sjukhus som vi har lämnat, och de jobbar nu under osäkra förhållanden."
- Crystal van Leeuwen, sjuksköterska.

En flicka med allvarlig vätskebrist undersöks på sjukhuset i Abs.
Nyheter från fältet

Vi lämnar sex sjukhus i Jemen

Urskillningslösa bombningar och opålitliga försäkringar från den saudiledda koalitionen tvingar oss att evakuera personal från sex sjukhus i norra Jemen.