Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Jemen arbetar vi främst med att hjälpa människor som drabbas av kriget men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

I Jemen arbetar vi främst med att hjälpa människor som drabbas av kriget men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

Jemen

Den väpnade konflikten i Jemen eskalerade under 2015 till fullskaligt krig. Det förvärrade den redan svåra situationen att få medicinsk och humanitär hjälp.

Varför arbetar vi i Jemen?

  • Väpnad konflikt

2015 attackerades fem av de sjukhus vi driver eller stödjer i Jemen. Attackerna fortsatte under 2016. Här kan du läsa mer om sjukhusattacker.

Under 2015 fortsatte houtirebellerna att rycka fram och i januari intog de presidentpalatset i Jemens huvudstad Sana’a. President Hadi flydde till Aden, södra Jemen, och en Saudiledd koalition, som stödde regeringen, inledde flygangrepp över de områden som erövrats av rebellerna. Samtidigt förstärkte stridande från Al Qaida och Islamiska staten, IS, sin närvaro i Jemen. Vid årets slut bedömde FN att 2 800 personer hade dödats och omkring 2,5 miljoner var internflyktingar. Situationen i Jemen är svår. Sjukvårdssystemet hade decimerats: vårdpersonal hade flytt landet, vårdinrättningar förstörts och det var ont om läkemedel.

Läkare Utan Gränser lyckades fortsätta verksamheten i Aden. Också i andra områden i Jemen utökade vi våra insatser under 2015. Detta trots att vi utsattes för flera attacker. Bland annat förstördes ett sjukhus i Saada, en provins i norra Jemen, och en klinik i Taiz i sydvästra Jemen, där nio medarbetare skadades. Stridigheter, flygangrepp, olika frontlinjer och en bränsleblockad försvårade hjälparbetet.

Läs mer om våra projekt i Jemen - information senast uppdaterad januari 2017 (OBS! på engelska).

Saada, norra jemen

Saada var en av de värst drabbade provinserna. I mars var det många civila områden som utsattes för dagliga flyganfall, det gällde också vårdinrättningar, och i vissa distrikt var det näst intill omöjligt att få medicinsk hjälp. I april började vi stötta Haydansjukhusets akutmottagning och mödravård men vi tvingades sluta till följd av ett flygangrepp i oktober. Vi återupptog verksamheten i december i den del av sjukhusbyggnaden som klarat sig från bombningarna. I maj hade vi ett team som började arbeta på ett annat sjukhus i staden Saada. Befolkningen där uppgår till omkring 700 000. Vi gav akut- och intensivvård samt erbjud mödravård och vård som gällde mental hälsa. Fler än 6 100 patienter togs in akut och närmare 3 000 opererades. I november hade vi ett team som började stötta sjukhus också i andra distrikt.

Ad Dhale, södra Jemen

I april utbröt en våldsam konflikt i Ad Dhale, en provins i södra Jemen, men i augusti hade situationen lugnat ner sig. Många hade då dött på grund av krigsskador. Vi utökade vårt stöd till sjukhus och vårdcentraler som drivs av hälsovårdsmyndigheterna. Det gällde bland annat öppenvård, akutinsatser, kirurgi och reproduktiv hälsa. Våra team hade fler än 60 000 patientbesök och utförde över 700 operationer.

Aden, södra Jemen

Mellan mars och juli pågick intensiva strider i Aden. I ett av stadens distrikt fortsatte vi att driva ett traumacenter med två operationssalar, en intensivvårdsenhet och rum för akuta fall. Vi hade också sjukgymnastik och hanterade problem som gällde mental hälsa. Då behoven blev allt större utökade vi antalet sängplatser från 45 till 74. Många patienter var barn som skadats av landminor. Våra team utförde 4 300 våldsrelaterade operationer. Då konflikten pågick som värst gjorde vi akutinsatser vid tre vårdcentraler i områden där tillgången till vård var begränsad.

I vårt projekt i Aden tar vi emot fler och fler patienter med skador orsakade av landmingor:

Taiz, sydvästra Jemen

Också i staden Taiz, med en befolkning på cirka 600 000, pågick under juli intensiva strider. En del invånare var instängda i en enklav under belägring och i augusti blockerades tillförseln av medicinförråd vilket i sin tur påverkade tillgången till vård. Vi har hjälpt flera sjukhus på båda sidor om frontlinjen med över 15 400 akutinsatser, 1 100 operationer och behandling av sårskador. Vi har också donerat läkemedel. Dessutom har vi distribuerat filtar, mat och bensindunkar till flyktingar i Taiz.

I november öppnade vi i närområdet ett sjukhus för mödrar och barn med möjligheter till akut hjälp. Vi hade en öppen mottagning för barn under tio år. Vi hade 7 800 patientbesök och 7 500 fall i behov av akut rådgivning.

Amran, nordvästra Jemen

Vi fortsatte det projekt vi driver vid Al-Salam sjukhuset i Amran, en provins i nordvästra Jemen. Det omfattar akutvård, mödravård, öppen- och slutenvård. Där finns laboratorium och blodbank. Då det blev svårare att få hjälp på andra vårdinrättningar utökade vi våra aktiviteter på sjukhuset, bland annat gjorde vi 3 000 operationer. Över 5 500 patienter remitterades till sjukhuset. Vi stöttade också en vårdcentral i Huth, donerade läkemedel och utbildade personal vid tre vårdinrättningar i norra delen av provinsen. Då antalet internflyktingar ökade satte vi in mobila kliniker och hjälpte också till med vatten och sanitet.

Hajjah, nordvästra Jemen

I maj startade vi ett projekt på en vårdcentral i Hajjah, en annan provins i nordvästra Jemen. Vi hade också mobila kliniker för att hjälpa omkring 15 000 internflyktingar. Förutom patientbesök delade vi ut nödartiklar och 240 000 liter vatten varje dag. I juli flyttade vi över projektet till ett sjukhus i en annan del av provinsen och utvidgade då verksamheten till att gälla både kirurgi, akutinsatser och mödravård. Sedan augusti stöttar vi Al Jamoorhi sjukhuset i staden Hajjah.

Jemens huvudstad Sana’a

I huvudstaden Sana’a fortsätter vi det hivprogram vi har på ett av sjukhusen. 770 patienter med hiv får antiretroviral behandling.

Hadramout, sydöstra Jemen

I november drabbades provinsen Hadramout i sydöstra Jemen av två cykloner. Vi satte upp en mobil klinik för att hjälpa familjer som förlorat sina hem i naturkatastrofen och stöttade ett lokalsjukhus och en blodbank. Vi delade ut filtar, bensindunkar och hygienartiklar. I ett distrikt några mil längre västerut hjälpte vi 400 familjer med att få tillgång till rent vatten.

Läs mer: Kirurgen Hella Hultin bloggar från sitt arbete i Khameer, Jemen

Under 2015 i Jemen hade vi:

  • 151 000 öppenvårdskonsultationer
  • 14 700 patienter inlagda på sjukhus
  • 11 700 patienter med skador från fysiskt våld, inklusive krigsskador
  • 10 400 kirurgiska ingrepp
  • 9 800 mödravårdskonsultationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Jemen

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Jemen

Flickan Sumaya är undernärd. Hon togs omhand på sjukhuset i Khameer, Jemen.
Nyheter från fältet

Jag önskar att jag kunde skriva en lycklig avslutning

Men det är inte bara patienter som kommer att uppta mina tanker efter min avresa. Det är också mina kollegor och alla andra människor här i Khamer som jag aldrig kommer att glömma. Människor precis som dig och mig i Sverige och i Finland. 

Jeep tar sig fram i Jemen för att vårda kolerapatienter
Nyheter från fältet

Akut hjälp behövs mot dödlig koleraepidemi

Spridningen av kolera verkar ha mättats av under de senaste tio dagarna. Ändå dör många i onödan framför allt i avlägsna områden. Nu behövs mer hjälp och förebyggande åtgärder för att människor inte ska dö av en sjukdom som går att bota.

Läkare Utan Gränsers koleraklinik i Abs, Jemen.
Nyheter från fältet

Koleran fortsätter skörda liv i Jemen

Kolerautbrottet i Jemen fortsätter skörda liv och vår personal på plats i Jemen är överväldigade av inkommande patienter. Vår fältarbetare Hanna Broberg rapporterar om en pressad situation på plats.

Jag och mina kollegor på sjukhuset i Khameer, Jemen.
Nyheter från fältet

Lite uppmuntran och en överraskning

Det verkade som att människor kanske undvek sjukhuset i rädsla för kolera. Men för några dagar sedan förändrades allt när vi tog emot nya patienter med skottskador, de flesta barn.