Hoppa till huvudinnehåll

Ett gränslöst skolprojekt

Ett gränslöst skolprojekt riktar sig till gymnasieskolor och syftar till att uppmuntra gymnasieelevers engagemang i humanitära frågor. Detta görs genom att eleverna bedriver påverkansarbete runt humanitära utmaningar och framsteg.  Ett Gränslöst skolprojekt organiseras av Läkare Utan Gränser i Sverige. 

Vad är Ett gränslöst skolprojekt?

Yellow Fever Vaccination Campaign in Kinshasa
Gula febern-vaccinationskampanj i Kongo-Kinshasa
Foto: Dieter Telemans

Vad går Ett gränslöst skolprojekt ut på?

Varje år förlorar miljoner människor livet i humanitära kriser runt om i världen. En del kriser får stor medial uppmärksamhet medan andra utmaningar och framsteg hamnar i skuggan.

Elevernas uppdrag är att rikta uppmärksamhet mot en eller flera humanitära utmaningar och framsteg. Detta kan till exempel göras genom att eleverna arrangerar ett evenemang, skapar en film eller skriver en artikel. Lärare och elever väljer tillsammans hur arbetet ska läggas upp, om ni arbetar i smågrupper eller hela klassen tillsammans och om ni väljer en eller flera utmaningar/framsteg att jobba med.

Skolprojektet är förankrat i läroplanen för gymnasieskolan, både i skolans värdegrund och i läroplanen för olika gymnasieämnen. Projektkoordinatorn för Ett gränslöst skolprojekt finns tillgänglig för frågor och inspiration under hela terminen. Tveka inte att kontakta oss! 

Tävling 

Skolprojektet är utformat som en tävling mellan de klasser som deltar. Varje klass skickar därför in sitt bidrag i slutet av terminen, senast den 10:e maj, där de presenterar resultatet av sitt arbete (beskriver vilken/vilka utmaningar/framsteg de jobbat med och på vilket sätt). Om klassen har arbetat i smågrupper med olika projekt, väljer klassen gemensamt ett projekt att skicka in. I slutet av terminen kommer en jury på Läkare Utan Gränser att kora en klass till vinnare av ett pris.

För att vinna tävlingen uppmanar vi alla elever och lärare att tänka kreativt. Det gäller både på vilket sätt eleverna bedriver påverkansarbete och vilka gymnasieämnen som inkluderas. Det är inte alltid de mest komplicerade projekten som får mest uppmärksamhet, tänk också på att använda de resurser ni har. Finns det en lokal teater eller bio som ni kan använda? Kan ni engagera fotbollslaget? Finns det någon laglig graffitivägg? Spelar någon i band, kan ni ordna en konsert?

Kom också ihåg att kontakta lokala medier för maximal spridning! 

Även lärarna uppmuntras att tänka kreativt. Är du lärare i ett ämne som inte på ett självklart sätt kan kopplas ihop med humanitära frågor går det självklart bra att höra av sig för tips och information om hur ni kan arbeta med projektet. Ni kan också självklart arbeta ämnesövergripande.  

2019 års vinnare samt några av de inskickade bidragen till tävlingen hittar du här.

Material som eleverna kan använda 

Längre ned på sidan finns information, bilder och videor om humanitära utmaningar och framsteg som eleverna kan använda. Där hittar ni även vår podcast, vår youtubekanal och annan bra inspiration. Tveka inte att kontakta vår skolprojektskoordinator Anna. Om ni vill intervjua någon från Läkare Utan Gränser så försöker vi lösa det.  

Besök av fältarbetare 

Alla skolor som deltar i Ett gränslöst skolprojekt kan få besök av en fältarbetare från Läkare Utan Gränser under terminen.  

Anna Blideman
Anna Blideman