Hoppa till huvudinnehåll

Ett gränslöst skolprojekt

Ett gränslöst skolprojekt riktar sig till gymnasieskolor och syftar till att uppmuntra gymnasieelevers engagemang i humanitära frågor. Detta görs genom att eleverna belyser humanitära kriser och framsteg genom egna projekt och kampanjer. Ett Gränslöst skolprojekt organiseras av Läkare Utan Gränser i Sverige. Självklart kostar det ingenting att vara med.

Vad är Ett gränslöst skolprojekt?

Yellow Fever Vaccination Campaign in Kinshasa
Gula febern-vaccinationskampanj i Kongo-Kinshasa
Foto: Dieter Telemans

Vad går Ett gränslöst skolprojekt ut på?

Varje år förlorar miljoner människor livet i humanitära kriser runt om i världen. En del kriser får stor medial uppmärksamhet medan andra utmaningar och framsteg hamnar i skuggan.

Elevernas uppdrag är att rikta uppmärksamhet mot en eller flera humanitära utmaningar och framsteg, med utgångspunkt i materialet presenterat på den här sidan. Detta kan till exempel göras genom att eleverna arrangerar ett evenemang, skapar en film eller skriver en artikel. Lärare och elever väljer tillsammans hur arbetet ska läggas upp, om ni arbetar i smågrupper eller hela klassen tillsammans och om ni väljer en eller flera utmaningar/framsteg att jobba med.

Skolprojektet är förankrat i läroplanen för gymnasieskolan, både i skolans värdegrund och i läroplanen för olika gymnasieämnen. Projektkoordinatorn för Ett gränslöst skolprojekt finns tillgänglig för frågor och inspiration under hela terminen. Tveka inte att kontakta oss! 

Tävling 

Skolprojektet är utformat som en tävling mellan de klasser som deltar. Längst ned på sidan finns all information om tävlingsmomentet.

För att vinna tävlingen uppmanar vi alla elever och lärare att tänka kreativt. Det gäller både på vilket sätt eleverna bedriver påverkansarbete och vilka gymnasieämnen som inkluderas. Det är inte alltid de mest komplicerade projekten som får mest uppmärksamhet, tänk också på att använda de resurser ni har. Finns det en lokal teater eller bio som ni kan använda? Kan ni engagera fotbollslaget? Finns det någon laglig graffitivägg? Spelar någon i band, kan ni ordna en konsert?

Tidigare vinnare samt några av de inskickade bidragen till tävlingen hittar du här.

Material som eleverna kan använda 

Längre ned på sidan finns information, bilder och videor om humanitära utmaningar och framsteg som eleverna kan använda. Där hittar ni även vår podcast, vår youtubekanal och annan bra inspiration. 

Om ni vill intervjua någon från Läkare Utan Gränser så försöker vi lösa det.  

Besök av fältarbetare 

Vi kommer gärna till er skola och håller en presentation om Läkare Utan Gränsers arbete utifrån ett fältarbetarperspektiv. Självklart kan vi också hålla föreläsningen digitalt. 

Anna Blideman
Anna Blideman