Hoppa till huvudinnehåll

Material till Ett gränslöst skolprojekt

Verkligheten är, som bekant, varken svart eller vit. I många av de kontexter där Läkare Utan Gränser arbetar ser vi enorma humanitära utmaningar - men också ljusglimtar som ibland ger så stora avtryck att de kan betraktas som humanitära framsteg.

Ofta förekommer utmaningar och framsteg samtidigt; en väpnad konflikt kan bedarra men antalet internflyktingar öka, tillgången till livsnödvändiga läkemedel kan förbättras när priser sänks eller nya preparat forskas fram, samtidigt som sjukdomen fortfarande skördar många liv och orsakar enormt mycket mänskligt lidande. En positiv trend håller tyvärr inte heller alltid i sig; utvecklingen av antibiotika och vacciner har bidragit till avgörande humanitära framsteg men antibiotikaresistens och en ökande skepsis mot vaccin är nu några av framtidens stora utmaningar. 

Många kontexter hänger ihop eller har beröringspunkter, därför är uppdelningen här nedanför inte absolut utan mer en hjälp för att få överblick. Försök att få med så många perspektiv som möjligt och fundera över framtida utmaningar och ljusglimtar när ni arbetar med ert projekt.

Humanitära utmaningar och framsteg

Nedladdningsmaterial


Bild och video

Vi på Läkare Utan Gränser vill visa vilka människor är som syns på bilderna, så att de inte bara förblir anonyma ansikten. Därför skriver vi, så ofta det går, namn på den avbildade, var bilden är tagen och i vilket sammanhang. Det är viktigt att ha tillstånd från personerna som syns på bilder eller videor, det gäller självklart både i Sverige och utomlands. Vi försöker också att undvika stereotyp porträttering av människor i utsatta situationer och använder därför bara bilder som är relevanta för sammanhanget. Självklart respekterar vi alltid när personer vill vara anonyma, det kan vara bra att skriva ut det så att läsaren förstår att du inte glömt att skriva ut namnet. Vi anger alltid fotografens namn.

För att få information om bilderna kan ni behöva ladda ned dem först. Högerklicka på bilden och tryck på get info, properties eller visa detaljer. Då får ni namn på fotografen, på de personer som syns på fotot, var bilden tagits samt historien bakom bilden i vissa fall. Kontakta oss om ni inte lyckas hämta informationen till bilden/filmen, eller om ni letar efter någon speciell bild eller historia. Vi hjälper gärna till!

Bilderna och videorna som ni hittar här kan ni använda fritt. Om ni vill använda annat material från vår hemsida eller sociala medier måste ni kontakta oss först.
 

Logotyp

Vi har skapat en egen skolprojektslogotyp som ni gärna får använda när ni sprider era projekt. Det är viktigt att ni inte använder vår officiella logotyp eftersom det kan skapa förvirring kring vem som ligger bakom projektet.