Hoppa till huvudinnehåll

Material till Ett gränslöst skolprojekt

Verkligheten är, som bekant, varken svart eller vit. I många av de kontexter där Läkare Utan Gränser arbetar ser vi enorma humanitära utmaningar - men också ljusglimtar som ibland ger så stora avtryck att de kan betraktas som humanitära framsteg.

Ofta förekommer utmaningar och framsteg samtidigt; en väpnad konflikt kan bedarra men antalet internflyktingar öka, tillgången till livsnödvändiga läkemedel kan förbättras när priser sänks eller nya preparat forskas fram, samtidigt som sjukdomen fortfarande skördar många liv och orsakar enormt mycket mänskligt lidande. En positiv trend håller tyvärr inte heller alltid i sig; utvecklingen av antibiotika och vacciner har bidragit till avgörande humanitära framsteg men antibiotikaresistens och en ökande skepsis mot vaccin är nu några av framtidens stora utmaningar. 

Många kontexter hänger ihop eller har beröringspunkter, därför är uppdelningen här nedanför inte absolut utan mer en hjälp för att få överblick. Försök att få med så många perspektiv som möjligt och fundera över framtida utmaningar och ljusglimtar när ni arbetar med ert projekt.

Humanitära utmaningar och framsteg