Hoppa till huvudinnehåll

Lärarsida

"Fantastisk möjlighet att göra skolan mer verklighetsanpassad och ett klockrent sätt att förankra det övergripande värdegrundsarbetet som anges i Läroplan för gymnasieskolan. Tack!!"
- Lärare som var med i skolprojektet 2019

Missing Maps
Att jobba med Missing Maps är roligt och givande. Det är ett konkret sätt som du och dina elever kan vara med och bidra på. 
Men det kräver lite tid och engagemang av dig som lärare, du måste sätta dig in i grunderna med kartering innan du kan involvera eleverna. 

Här finns lite mer information för att underlätta och inspirera till att använda Missing Maps i undervisningen. 

 

Inspelad föreläsning

Här finns en inspelad föreläsning på 15 minuter om Läkare Utan Gränsers arbete och Ett gränslöst skolprojekt. 

Här finns tips på hur du som lärare kan koppla ditt ämne till skolprojektets material

Globala Målen och Agenda 2030
Samhällskunskap
Svenska
Information och kommunikation
Geografi
Engelska
Digitalt skapande
Juridik
Medier, samhälle och kommunikation
Internationella dagar under året som kan kopplas till skolprojektets material